Bestuursakkoorden, wat heb je er aan?

De personele samenstelling van het nieuwe college is bekend. Het is nu nog wachten op de inhoud van het bestuursakkoord. Het is nog de vraag of het een akkoord is tussen de fracties die het college gaan vormen of een raadsakkoord waar alle fracties hun handtekening onder zetten.

Continue reading “Bestuursakkoorden, wat heb je er aan?”

Open overheid? In Wijdemeren valt dat ook met nieuwe wet lelijk tegen

Op 1 mei werd de Wet open overheid (Woo) van kracht. De bedoeling is dat het voor burgers in elk geval makkelijker en overzichtelijker wordt bij een overheid – bijvoorbeeld de gemeente – informatie op te vragen. Maar in Wijdemeren is dat voor burgers nog een warboel. En vragen hoe het precies zit, levert wel tekst op maar weinig duidelijkheid.

Continue reading “Open overheid? In Wijdemeren valt dat ook met nieuwe wet lelijk tegen”

Samenwerkingsverbanden: Nut , noodzaak of tijdverdrijf?

In de afgelopen raadsperiode nam ik namens Wijdemeren deel aan de bijeenkomsten van de Metropool Regio Amsterdam. Prachtig, wel heel abstract en vaag, met mooi drukwerk. Hetzelfde gevoel van gebakken lucht beving mij bij het lezen van een brief van de Regio Gooi en Vechtstreek waarin de regioambassadeurs (raadsleden van de zeven gemeenten) lieten weten dat zij zichzelf ophieven.

Wilt u uw lucht gekookt, gestoomd of gebakken? (Naar Loesje)

Continue reading “Samenwerkingsverbanden: Nut , noodzaak of tijdverdrijf?”

Een nieuwe lente een nieuw geluid, college 2022.

Eind vorige maand liet Gert Zagt (DLP) weten dat hij twee partijen bereid heeft gevonden om met zijn partij van acht zetels van de 19 een coalitie te gaan vormen. Dat zijn de VVD (2 zetels) en de PvdA/GroenLinks (2 zetels).

De nieuwe coalitie. V.l.n.r. Alette Zandbergen (DLP *), Stan Poels (PvdA/GroenLinks*), Wilna Wind (PvdA/GroenLinks), Gert Zagt (DLP*), Els Kruijt (VVD*) en Sorrel Hidding (VVD). (Met * zijn de vier beoogd wethouders.) Foto: Douwe van Essen.

Continue reading “Een nieuwe lente een nieuw geluid, college 2022.”

De Gemeenteraad, Lam of Leeuw?

In de jaren zestig schreef de oud-voorzitter van de Tweede Kamer Anne Vondeling een boek onder de veelzeggende de titel “Lam of Leeuw”. Hij maakte zich zorgen over de rol van het parlement. De regering regeert en de kamer controleert. Vondeling vond de Kamer te volgzaam voor de regering en vond dat zij op die wijze hun grondwettelijke taak niet goed uitoefende.

Continue reading “De Gemeenteraad, Lam of Leeuw?”

Een klein beetje witte rook uit de schoorsteen

Na zes weken kwam Zagt met een belangrijke mededeling. Hij maakte bekend met welke twee andere partijen hij een nieuw college gaat vormen. Hij heeft gekozen voor partijen die de grote problemen van deze gemeente onderkennen en aan willen pakken. Zo kwam hij de PvdA/Gr.Links  en bij de VVD terecht.

Continue reading “Een klein beetje witte rook uit de schoorsteen”

Wob-oogst (7 en slot): Heeft de burgemeester dus toch gejokkebrokt?

In het kader van mijn informatieverzoek aan de gemeente was er ‘nog iets’, meldde ik op 22 maart. Nu kan ik het erover hebben. Burgemeester en wethouders blijven weigeren het vorig jaar door bureau Necker van Naem gemaakte concept-rapport over de gemeentelijke organisatie openbaar te maken. De argumentatie roept een nare vraag op: heeft burgemeester Crys Larson de gemeenteraad vorig jaar dus toch bij de neus genomen?

(Foto Lhoon, CC BY-SA 2.0)

Continue reading “Wob-oogst (7 en slot): Heeft de burgemeester dus toch gejokkebrokt?”

De WOZ-aanslag op de mat. 30% Hoger!

Vanmorgen viel de aanslag van de WOZ- belasting op de mat. Het verbaasde me niet, maar de aanslag was veel hoger dan vorige jaren. Wel dertig procent! Dat is ook logisch, want deze belasting betaal je over de waarde van je onroerend goed.

Wethouder Financiën Jos Kea. Foto: Douwe van Essen. Bijschrift: Gooi en Eemlander bij artikel Hans van Keken.

Continue reading “De WOZ-aanslag op de mat. 30% Hoger!”