De eigenheid der dorpen

Er lijkt een verschuiving opgetreden te zijn in de interpretatie van het dorpenbeleid, eerder ook wel kernenbeleid genoemd. Waar aanvankelijk de nadruk lag op de ‘specifieke eigenheid van de afzonderlijke kernen’ zoals dat heette in het bestuursakkoord 2018-2022 voor Wijdemeren, is de aandacht nu verschoven naar de versterking van de invloed van burgers op het openbaar bestuur.

Dorpenavond Nederhorst den Berg, 4 november 2019 (foto Cor Koster)

Continue reading “De eigenheid der dorpen”

Monument 4 mei in ‘s-Graveland

Op de agenda van komende commissievergadering op 29 januari en (waarschijnlijk) de raadsvergadering 6 februari van staat een hamerstuk. De verplaatsing van het 4 mei herdenkingsmonument in ‘s-Graveland naar een nieuwe plek naast sporthal De Fuik aan de Zuidsingel in Kortenhoef. Een mooi streven, maar met een vraagteken.

Continue reading “Monument 4 mei in ‘s-Graveland”

Het einde van de Soepfabriek

De gemeente Wijdemeren gaat uitkijken naar andere huisvesting. Het huidige gebouw vergt forse investeringen om aan de eisen van de tijd te voldoen. Daar zal ik geen traan om laten.

Het voormalige Knorr-kantoor en -laboratorium. De Soepfabriek op Rading 1 in Nieuw Loosdrecht (voorheen Hilversum).

Continue reading “Het einde van de Soepfabriek”

Verstoffende Boeken

Zaterdag is de tasjesbibliotheek geopend in Kortenhoef. Een creatief en leuk idee van een aantal vrijwilligers. Het is een voorloper om te komen tot een Buurtkamer 3d, want Kortenhoef heeft na het verdwijnen van de Dobber geen sociaal ontmoetingspunt meer.

Wethouder Rosalie van Rijn (CDA) (Foto: Douwe van Essen.)

Continue reading “Verstoffende Boeken”

Oud en Nieuw. Feest! Nou nee.

Na een paar dagen dringt het langzaam door. Het was een feestavond op 31 december. Het was alsof we in een oorlogsgebied woonden. Bomontploffingen waarbij de ramen rinkelden. Enkele uren lang vuursalvo’s. Katten doodsbang. Om kort te gaan feest! Continue reading “Oud en Nieuw. Feest! Nou nee.”

Ingekomen stukken

De gemeente Wijdemeren heeft sinds kort een nieuwe Rekenkamer. De drie nieuw-benoemde leden hebben ervaring; zij vormden eerder de Rekenkamer van Weesp. Om het belang van het instituut te onderstrepen, heeft de gemeenteraad het beschikbare budget structureel met €10.000 verhoogd. Prima, want Wijdemeren heeft een Rekenkamer echt nodig. Er gaan te veel zaken mis.

Continue reading “Ingekomen stukken”

Wijdemeren terug in het Hok

Vandaag kwam het bericht dat het Wijdemeerse gemeentebestuur volgens de Commissaris van de Koning in Noord-Holland met het nieuwe vergaderen de wet overtrad. Met name het inhuren van een externe commissievoorzitter is onwettig. Burgemeester Crys Larson besloot direct om te stoppen met deze constructie. De voorzitter moet een raadslid zijn.

Raadsgriffier Debby de Heus en extern commissievoorzitter Vivian Boelen. (Foto: Cor Koster)

Continue reading “Wijdemeren terug in het Hok”