Zorgen over de omgeving

Vanaf 17 november is het moeilijker geworden om bouwprojecten op te starten, omdat op die datum de Omgevingsverordening NH2020 in werking is getreden, met nogal wat beperkingen voor wijzigingen van ruimtelijke plannen. Net daarvoor zijn er in Wijdemeren nog snel, mede gestimuleerd door de opstelling van het College van B&W, een fors aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning of bestemmingsplanwijziging ingediend die nog onder het overgangsrecht vallen en die ook volgens die (minder strikte) regels getoetst worden (zoals hier, hier en hier). Slim? Dat hangt er maar van af hoe belangrijk je landschapsbehoud vindt.

Continue reading “Zorgen over de omgeving”

Nog meer tekorten? Wat gebeurt hier?

Er wordt in toenemende mate besloten vergaderd. Dat je bepaalde zaken niet in een openbare bijeenkomst wilt bespreken, is begrijpelijk als het gaat om privacygevoelige zaken of als de onderhandelingspositie van de gemeente in het geding is. Maar in Wijdemeren wordt wel erg veel besloten vergaderd. Ik schreef er eerder over.

Continue reading “Nog meer tekorten? Wat gebeurt hier?”

Jack Bemelmans

Als consument ben je in dit land redelijk beschermd tegen slechte producten en diensten. Wanneer je veel betaalt voor iets dat de verwachte kwaliteit niet waarmaakt dan kan je afzien van de koop en je geld terugvragen. Dat ga je winnen, zo is de Nederlandse wet.

 

Als inwoner van een gemeente ben je in het geheel niet beschermd tegen slechte producten en  diensten. Wanneer je de hoofdprijs betaalt aan gemeentelijke lasten (zoals in Wijdemeren, al jaren in de top-5 van Nederland) en die gemeente komt nog steeds geld tekort… dan wordt de prijs voor al dat schamels gewoon met 13,5% verhoogd. Afzien van de koop gaat niet. Betalen zal je, zo is de Nederlandse wet.

Continue reading “Jack Bemelmans”

Praten over de begroting

De begrotingsbehandeling werd dit jaar uitgevoerd in vijf stappen: (1) in een sessie van 18 juni waar fracties aan de hand van de Perspectiefnota met voorstellen voor bezuinigingen konden komen, (2) via schriftelijke vragen, (3) tijdens een ‘beeldvormende’ behandeling in de commissie, (4) bij de algemene beschouwingen en (5) tijdens het ‘besluitvormende’ deel op 12 november.

Continue reading “Praten over de begroting”

Provinciaal CDA zoekt steun bij FvD en PVV

Op 5 oktober vergaderden de Provinciale Staten van Noord-Holland over de Omgevingsvisie NH2020, die met name interessant is vanwege de invoering van het begrip Bijzonder Provinciaal Landschap. Dat begrip heeft nogal wat consequenties voor Wijdemeren. Er lagen veel amendementen en moties op tafel, waaronder twee die betrekking hadden op woningbouw in Wijdemeren: Nederhorst Noord en Zuidsingel fase 8. Continue reading “Provinciaal CDA zoekt steun bij FvD en PVV”