Agendacommissie

Bij het ‘nieuwe vergaderen’ in Wijdemeren zijn veel zaken op de schop gegaan. Zo verscheen in februari voor het eerst de agendacommissie op het vergaderschema van de raad. Ik was als geïnteresseerd burger aanwezig bij de bijeenkomst van 7 februari. Dat mocht, want de vergadering is conform het Reglement van Orde openbaar.

Ik had me aangemeld bij de griffie en werd door de plaatsvervangend griffier keurig binnengelaten toen ik voor een gesloten voordeur stond. Het was vrijdagmiddag en het gemeentehuis leek geheel verlaten. De bijeenkomst vond plaats in de collegekamer, ergens hoog achter in het gemeentehuis. Aanwezig waren de burgemeester die de vergadering voorzat, twee leden van de griffie, de gemeentesecretaris en verder zes raadsleden: de drie commissievoorzitters en hun plaatsvervangers die de dag ervoor door de raad benoemd waren. Eén van hen deed mee via de telefoon. Tien mensen in totaal, gezeten rondom een grote tafel. In een hoekje van de kamer stond een stoel klaar waar ik mocht gaan zitten, een bescheiden publieke tribune. De agenda van de agendacommissie staat hier.

Lange Termijn Agenda Raad 2020 (blz. 1 van 4)

Beperkte zeggenschap
De agendacommissie heeft als taak de voorlopige agenda’s van de raadscommissies vast te stellen. (De raadsagenda wordt apart opgesteld door de griffier in overleg met de voorzitter van de raad.) De onderwerpen voor de commissies komen uit het college en de ambtelijke organisatie, en volgen het schema van de ‘Lange Termijn Agenda Raad 2020’. Daarop staan alle zaken die men in de organisatie aan het voorbereiden is, met onderwerpen als de ‘Technische behandeling van de kadernota’ gepland voor bespreking in mei, ‘Vuurwerk tijdens jaarwisseling’ in juni, en de ‘Alcoholwet’ in september.

De zeggenschap van de agendacommissie is zeer beperkt. Het is zeker niet de bedoeling dat iemand van de aanwezigen met een leuk eigen agendapunt komt. Men kan niet afwijken van wat voorgeschoteld wordt. Voor zover ik begrepen heb, stelt men eigenlijk alleen maar vast of een onderwerp ‘rijp’ is om besproken te worden (zo ja, dan komt het op de agenda van die maand; zo nee, dan wordt het uitgesteld), en of een onderwerp als bespreekpunt of als hamerstuk op de commissieagenda’s komt. Aan het eind van de vergadering worden de agenda’s vrijgegeven en verschijnen ze op het raadsinformatiesysteem.

Bespreekpunt of hamerstuk
Tot voor kort kwamen hamerstukken alleen voor in de raad, niet in de commissies. Maar omdat mensen denken dat als iets op de agenda staat, er ook iets over gezegd moet worden, zelfs als men eigenlijk niets te zeggen heeft, werd er in de commissies veel langer gepraat dan nodig was. Om daar wat aan te doen experimenteert men nu met de mogelijkheid de agendacommissie iets als hamerstuk op de commissieagenda te laten plaatsen. Ieder lid van een raadscommissie kan zo’n hamerstuk overigens omzetten in een bespreekstuk.

Niet echt een goed idee, zeker niet voor burgers. Het kan immers voorkomen dat iemand ziet dat een onderwerp waar hij in geïnteresseerd is, als hamerstuk op de agenda staat, waardoor hij besluit niet naar de vergadering te gaan, terwijl het stuk in de vergadering zo maar tot bespreekstuk gepromoveerd kan worden. En zou je nu echt niet op een andere wijze aan commissie- en raadsleden duidelijk kunnen maken dat je niet over alles het woord hoeft te voeren? Ik heb vergaderingen in andere gemeenten gezien waar dit kennelijk geen enkel punt is.

Saai
Na een uur werd mij vriendelijk verzocht weg te gaan; men had nog wat dingen te bespreken in besloten kring. Degene die me binnengelaten had, liet me ook weer uit. Het was mijn eerste en tevens laatste keer bij de agendacommissie. Het is aardig om ’t een keertje gezien te hebben, maar er is niets aan. Geen enkele politiek getinte opmerking, geen nieuwe ideeën, geen discussie op het scherp van de snede. Het is gewoon een saaie, ambtelijke planningsbijeenkomst. Ik zou me dan ook voor kunnen stellen dat een aantal van de aanwezigen besluit om zich een volgende keer af te melden en iets boeienders te gaan doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.