Ambulances steeds vaker te traag met spoedritten in Regio G&V

Bij steeds meer spoedritten (de urgentste categorie) komen ambulances in de Regio Gooi en Vechtstreek later bij de patiënt dan zou moeten. Vorig jaar werd bij 728 spoedritten de norm van maximaal 15 minuten na de melding overschreden. Het aantal normoverschrijdingen lag daarmee 49 procent hoger dan in 2020. Dat blijkt uit cijfers van de Regio Gooi en Vechtstreek.

(Illustratie RAV Gooi en Vechtstreek)

Ritten van ambulances waren er tot half maart dit jaar in drie soorten. Inmiddels is de indeling verfijnd, maar dat was tot en met 2023 niet zo, dus die aanpassing blijft hier buiten beschouwing.

Een B-rit is een bestelde rit om een patiënt bijvoorbeeld van een ziekenhuis naar een verpleeghuis te brengen. Er is dan geen spoed vereist, dus is er geen norm voor de tijd die de ziekenauto er maximaal over mag doen. Ook bij een A2-rit is er geen dringende spoed, al moet de ambulance wel direct na de melding gaan rijden om binnen uiterlijk 30 minuten ter plaatse te zijn. Het urgentst zijn A1-ritten. Dan is spoed vereist en moet de ambulance binnen 15 minuten bij de patiënt dan wel het slachtoffer zijn. Landelijk wordt het aanvaardbaar geacht als het bij maximaal 5 procent van de A1-ritten niet lukt die norm van hooguit 15 minuten te halen.

(Illustratie RAV G&V)

In 2023 kwam de Regionale Ambulacevoorziening (RAV) Gooi en Vechtstreek flink boven dat maximum van 5 procent te trage spoedritten. In de ‘Jaarstukken 2023’ meldt het Regio-bestuur dat 7,4 procent van de spoedritten de 15 minuten-norm overschreed (elders geven RAV-cijfers 7,3 procent overschrijding).

Het Regio-bestuur doet er in de jaarstukken sussend over. Zo wordt opgemerkt dat 7,4 procent normoverschrijding in 2023 iets beter was dan de 7,8 procent uit 2022. En: ,,Gelukkig heeft deze overschrijding van de tijd geen gevolgen gehad voor de kwaliteit van de ambulancezorg en de mensen die geholpen moesten worden’’. Vraagje tussendoor: hoe geloofwaardig is het dat van vertraagd arriverende ambulances (dus medische hulp) geen enkele patiënt zelfs maar het minste nadeel zou ondervinden?

Verder stelt het Regio-bestuur dat ambulancezorg meer is dan binnen de normtijd bij de patiënt zijn. Gewezen wordt op het ‘kwaliteitskader ambulancezorg’. Versie 1.0 daarvan dateert van oktober 2019 en behelst inderdaad meer dan de vraag of het lukt de ambulance tijdig ter plaatse te krijgen. Aan de hand van zeven uitgangspunten mikt dat kwaliteitskader op ‘de juiste zorg bieden, van de juiste kwaliteit, door de juiste professional en op het juiste moment’. Het gaat daarbij om het hele traject, dus van het moment van melding dat een ambulance nodig is tot het moment waarop een patiënt wordt afgeleverd bij bijvoorbeeld een ziekenhuis.

Dat wordt geprobeerd de ambulancezorg met behulp van dat kwaliteitskader te verbeteren is natuurlijk uitstekend. Maar het neemt niet weg dat de snelheid waarmee een ambulance de plaats des onheils bereikt erg belangrijk is en blijft. Niet voor niets geldt voor spoedritten (A1) de norm: binnen 15 minuten na de melding. Bij spoedritten gaat het immers niet om een simpele gebroken kleine teen, maar om veel ernstiger zaken, soms zelfs van leven en dood.

Dat het de RAV Gooi en Vechtstreek in 2023 niet lukte bij hooguit 5 procent van de spoedritten de norm te overschrijden, laat zich volgens de ‘Jaarstukken 2023’ wel verklaren. Gewezen wordt op ‘een stijging van het aantal spoedritten, een hoog ziekteverzuim en een toename van de burenhulpritten voor de regio Utrecht’.

Meer informatie wordt in de Regio-jaarstukken niet gegeven. Aanvullende gegevens zijn wel te vinden in de jaarverslagen van ambulancedienst RAV Gooi en Vechtstreek. Het beeld dat daaruit oprijst, is zorgelijk. Wel raar dat De Gooi- en Eemlander daarover niets meldde. Daarom doet Rading Nul het nu maar.

Van 2020 tot en met 2023 nam het totale aantal ambulanceritten van de RAV G&V fors toe van 17.569 naar 20.314. Die groei komt geheel voor rekening van de spoedritten (A1), want in de categorieën A2 en B fluctueren de cijfers van jaar op jaar wel wat, maar is geen groei te zien.

Het aantal spoedritten nam toe van 7.309 in 2020 via 8.323 (2021) en 8.922 (2022) naar 9.971 in 2023. Dat laatste cijfer betekent een grote sprong van ruim duizend spoedritten meer dan in 2022.

Volgens RAV-jaarverslag 2023 bleef dat jaar 92,7 procent van de spoedritten  binnen de normtijd van maximaal 15 minuten. Dus 7,3 procent van de ritten duurde langer. Ook meldt het jaarverslag: ,,In 95% van de A1-inzetten waren we binnen 16,1 min. bij de patiënt’’. Als 92,7 procent van de ritten in 2023 binnen de norm (15 minuten) bleef, was dus bij 2,3 procent van de spoedritten de normoverschrijding tot 1,1 minuut. Hoeveel te laat de overige 5 procent van de spoedritten arriveerde, vermeldt de ambulancedienst niet. Vraagje tussendoor: zou dat worden verzwegen omdat het te ontluisterend is?

Het percentage spoedritten dat de normtijd niet haalde, schommelde wat. In 2020 was het 6,7 procent, daarna 8,1 procent (2021), 7,8 procent (2022) en 7,3 procent (2023). Zoals hierboven gemeld liep het aantal spoedritten intussen flink op. Dat betekent dat het aantal spoedritten dat niet binnen de normtijd bij de patiënt was eveneens flink is opgelopen. In 2020 waren dat er 490, vervolgens 674 (2021) en 696 (2022) en in 2023 duurden 728 spoedritten langer dan de normtijd. Van 2020 tot en met 2023 nam daarmee het aantal te trage spoedritten toe met liefst 49 procent.

Landelijk wordt het aanvaardbaar geacht als maximaal 5 procent van alle spoedritten er langer over doet dan 15 minuten. In Gooi en Vechtstreek waren dat vorig jaar 499 spoedritten. Blijven over: 2,3 procent ofwel 229 te trage spoedritten die als niet aanvaardbaar gelden. Dat komt ruwweg neer op elke drie dagen twee onaanvaardbaar te trage spoedritten.

Gezien die cijfers lijken de wat relativerende opmerkingen van het Regio-bestuur minder gepast dan de vraag: wat gaat de ambulancedienst hieraan doen? En: gáát de ambulancedienst er eigenlijk iets aan doen? Daarover zwijgen de jaarstukken in alle talen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.