ARHI Meestribbelaars

Wordt het nog wat, met die keurig aangeharkte ARHI procedure van gedeputeerde Jack van der Hoek van Noord-Holland? Daar mag inmiddels flink aan getwijfeld worden.

Ik neem u even mee terug, naar september 2014. De raad had op de hei gezeten en het college kwam daar van  terug met een zeer onverwachte boodschap. Het college zette in op een fusie met Hilversum. Burgemeester Martijn Smit praatte bij enkele informatieavonden de blaren op zijn tong om ons allen te overtuigen van de noodzaak daarvan. Dat praten lukte wel, het overtuigen niet echt. In de raad ontstonden drie kampen. Drie partijen, DLP, D66 en DB die tegen een fusie waren en te vuur en te zwaard de voorstanders PvdA/GL en VVD bestreden, terwijl de grootste partij, het CDA als de slinger van een klok tussen voor en tegen bewoog. DB liet een enquête uitvoeren waaruit de tegenstanders als winnaar tevoorschijn kwamen. De actiegroep Wijdemeren2020 haalde pakweg 8.000 handtekeningen op tegen de fusie met Hilversum. Voor D66 was dat aanleiding om voor te stellen om een referendum te houden waarmee de fusie aan de bevolking voorgelegd kon  worden. Dat voorstel werd naar de prullenmand verwezen.

Intussen was de provincie, na een lange winterslaap wakker geworden. De ARHI (herindelings) procedure voor de hele Gooi en Vechtstreek werd opgestart. Een keurige procedure met afgesproken termijnen en beslismomenten. D66 Gedeputeerde Jack van der Hoek ging er voortvarend mee aan de slag, terwijl inmiddels niet alleen Wijdemeren, maar de hele regio, behalve het net gefuseerde Gooise Meren, op de achterste benen stond.  Boven de A1 ontstond weerstand in Huizen, Laren, Blaricum en Eemnes. Onder de A1 liet Gooise Meren het gedoe wijselijk aan zich voorbij gaan, maar werden nu ook Weesp, Hilversum en Wijdemeren in de ARHI mixer gestopt. De kaarten voor Weesp heeft die gemeente zelf geschud om naar Amsterdam te gaan.

Maar kijk nu eens waar wij staan! D66 Wijdemeren sprong over de eigen schaduw heen en bleek plotseling voor een fusie, maar dan tot Gooistad. Na de verkiezingen van 21 maart werd dat zelfs tot coalitiestandpunt verheven door, jawel, DB, VVD, D66 en CDA. De grootste vóórstander (PvdA/GL) en tegenstander van fusie (DLP) hadden het nakijken bij de vorming van de coalitie. En DB? Die is tegen een fusie met Hilversum en denkt waarschijnlijk dat Gooistad nog heel ver weg is en zal blijven.

In Hilversum kostte de coalitievorming ontzettend veel moeite. Ook daar waren, net als in Wijdemeren, de onderlinge verhoudingen de afgelopen jaren verslechterd. Hart voor Hilversum, fel tegenstander van fusie (en van D66) werd uiteindelijk toch binnenboord gehaald. Om de onderlinge verhoudingen te verbeteren en goed te houden stelde Wimar Jaeger (D66) voor om iedere week een uur relatietherapie met Karin Walters (HvH) te organiseren binnen de coalitie. Hart voor Hilversum ontplofte bijkans, omdat de kiezers toch tégen een fusie hadden gestemd. Maar in het coalitieakkoord staat, jawel, een fusie tot Gooistad op het menu.

En wat doet de provincie? Je zou verwachten dat de D66 collega Van der Hoek in Gedeputeerde Staten en de D66 collega Olongren in het kabinet samen met de D66 -ers in de regio gebruik zouden maken van het moment.

Niet dus. De tot nu toe zo voortvarende provincie trapt op de rem en zet de ARHI procedure op pauze. De minister denkt nog wel flink wat tijd nodig te hebben om een ei te leggen over haar invloed op herindelingen. En de provincie? Die zegt daar op te wachten. En dat terwijl er na vier jaar gestuntel en gesteggel, in Wijdemeren, maar ook in de hele regio heel veel behoefte is aan duidelijkheid. Dus is er nu woede over de provinciale besluiteloosheid.

Het stuntelvirus lijkt overgeslagen op Haarlem en Den Haag. Pieter Winsemius bedacht daar indertijd een mooie term voor. “Meestribbelaars”

Rik Jungmann