De eigenheid der dorpen

Er lijkt een verschuiving opgetreden te zijn in de interpretatie van het dorpenbeleid, eerder ook wel kernenbeleid genoemd. Waar aanvankelijk de nadruk lag op de ‘specifieke eigenheid van de afzonderlijke kernen’ zoals dat heette in het bestuursakkoord 2018-2022 voor Wijdemeren, is de aandacht nu verschoven naar de versterking van de invloed van burgers op het openbaar bestuur.

Dorpenavond Nederhorst den Berg, 4 november 2019 (foto Cor Koster)

Continue reading “De eigenheid der dorpen”

Ingekomen stukken

De gemeente Wijdemeren heeft sinds kort een nieuwe Rekenkamer. De drie nieuw-benoemde leden hebben ervaring; zij vormden eerder de Rekenkamer van Weesp. Om het belang van het instituut te onderstrepen, heeft de gemeenteraad het beschikbare budget structureel met €10.000 verhoogd. Prima, want Wijdemeren heeft een Rekenkamer echt nodig. Er gaan te veel zaken mis.

Continue reading “Ingekomen stukken”

Inflatiecorrectie

In het bestuursakkoord van Wijdemeren staat dat de lasten voor burgers en bedrijven de komende vier jaar met niet meer dan de inflatie verhoogd worden. In 2019 was de inflatiecorrectie 2,4%; volgend jaar wordt dat 2,0%. Inflatiecorrectie houdt in dat de lasten voor burgers omhooggaan. Stijgen dan ook de uitkeringen aan burgers met dat percentage? Continue reading “Inflatiecorrectie”

Dorpenavond Nederhorst den Berg

De dikke Van Dale kent geen samengestelde woorden die beginnen met ‘dorpen’. Wel met ‘dorp’ gevolgd door een tussen-s zoals in dorpsfanfare en dorpspolitiek. Dorpenavond is dus onjuist. Maar goed… Gezellig en geanimeerd was het wèl, maandagavond in de mooie kantine van de plaatselijke voetbalvereniging. Continue reading “Dorpenavond Nederhorst den Berg”