Détournement de pouvoir

Najade is al sinds 2010 bezig om een woonbestemming te verkrijgen voor het resort in Loosdrecht. Nu stond het weer op de agenda. In de commissievergadering van woensdag 27 mei kwam Gert Zagt, fractievoorzitter van De Lokale Partij, bij de discussie daarover met het begrip Détournement de pouvoir. Dat speelt hier misschien inderdaad, maar anders dan hij denkt.

Najade Resort, Loosdrecht (foto Cor Koster)

Continue reading “Détournement de pouvoir”

Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL)

Er is een nieuw begrip ontstaan, geïntroduceerd door de Provincie Noord-Holland in de Omgevingsverordening NH2020. Met het aanwijzen van gebieden als ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’ wil men voorkomen dat de kwaliteit van het landschap afneemt. Zoals te verwachten was, valt iedereen over de Provincie heen. Ook in Wijdemeren.

Continue reading “Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL)”

Technische vragen

Het enige wat mij aanspreekt bij het ‘nieuwe vergaderen’ in de gemeenteraad van Wijdemeren is de behandeling van technische vragen. Die kunnen nu niet meer ter plekke in een commissie- of raadsvergadering gesteld worden. Ze moeten ruim voordat de vergadering plaatsvindt per e-mail ingediend worden, waarna ze door de wethouder en diens ambtenaren schriftelijk beantwoord worden. Continue reading “Technische vragen”

Klokkenluider

In september 2019 besloot de raad van Wijdemeren in het kader van ‘Het Nieuwe Vergaderen’ om de commissievergaderingen een aantal maanden te laten voorzitten door een extern iemand. Volgens Alette Zandbergen (De Lokale Partij) ging dat tegen de gemeentewet in, en zij legde dan ook haar voorzitterschap van de commissie Bestuur en Middelen neer. Korte tijd later bleek ze gelijk te hebben gehad met haar bezwaren.

Alette Zandbergen (foto Douwe van Essen)

Continue reading “Klokkenluider”

Weer een miljoen

Het gaat lekker met de grondexploitaties… Niet dus. Op de commissievergadering van morgen, 21 april 2020, ligt er een voorstel om de verliesvoorziening voor de Porseleinhaven in Loosdrecht te verhogen met €1.040.000 “ter afdekking van het geprognosticeerde additionele tekort op eindwaarde”. Het totale verlies staat nu op €7.8 miljoen. En het gaat maar door.

Porseleinhaven Loosdrecht (bron afbeelding)

Continue reading “Weer een miljoen”

Tijdsbesteding raadsleden

Op het vergaderoverzicht van de gemeente Wijdemeren staan alle bijeenkomsten voor de tweede helft van maart doorgestreept. Ze zijn afgelast. COVID-19 is in ieder geval tijdbesparend, en biedt een mooie gelegenheid om je ergens anders in te verdiepen. Zoals in het zojuist verschenen ‘NATIONAAL RAADSLEDEN ONDERZOEK 2019’, een groot onderzoek naar de tijdsbesteding en werkzaamheden van Nederlandse gemeenteraadsleden in 2019.

Continue reading “Tijdsbesteding raadsleden”

Besloten vergaderen

Ik kan me vergissen, maar het lijkt alsof er bij de gemeente Wijdemeren meer besloten vergaderingen zijn dan ooit. Natuurlijk, af en toe moet er in beslotenheid vergaderd worden, maar standaard zijn raadsvergaderingen, commissievergaderingen en vele andere bijeenkomsten openbaar. Die beslotenheid is met name vreemd als het gaat over de wet of over integriteit.

Continue reading “Besloten vergaderen”