Foute prognose – twee miljoen tekort

Halverwege vorige jaar was er financieel nog niets aan de hand met jeugdzorg en wmo in Wijdemeren. Men besloot zelfs een paar ton uit de reserves Sociaal Domein te halen om iets leuks mee te gaan doen. Een half jaar later komt men ineens twee miljoen euro tekort. Hoe kan dat?

Wethouder Rosalie van Rijn (foto Douwe van Essen)

Continue reading “Foute prognose – twee miljoen tekort”

De eigenheid der dorpen

Er lijkt een verschuiving opgetreden te zijn in de interpretatie van het dorpenbeleid, eerder ook wel kernenbeleid genoemd. Waar aanvankelijk de nadruk lag op de ‘specifieke eigenheid van de afzonderlijke kernen’ zoals dat heette in het bestuursakkoord 2018-2022 voor Wijdemeren, is de aandacht nu verschoven naar de versterking van de invloed van burgers op het openbaar bestuur.

Dorpenavond Nederhorst den Berg, 4 november 2019 (foto Cor Koster)

Continue reading “De eigenheid der dorpen”

Ingekomen stukken

De gemeente Wijdemeren heeft sinds kort een nieuwe Rekenkamer. De drie nieuw-benoemde leden hebben ervaring; zij vormden eerder de Rekenkamer van Weesp. Om het belang van het instituut te onderstrepen, heeft de gemeenteraad het beschikbare budget structureel met €10.000 verhoogd. Prima, want Wijdemeren heeft een Rekenkamer echt nodig. Er gaan te veel zaken mis.

Continue reading “Ingekomen stukken”

Inflatiecorrectie

In het bestuursakkoord van Wijdemeren staat dat de lasten voor burgers en bedrijven de komende vier jaar met niet meer dan de inflatie verhoogd worden. In 2019 was de inflatiecorrectie 2,4%; volgend jaar wordt dat 2,0%. Inflatiecorrectie houdt in dat de lasten voor burgers omhooggaan. Stijgen dan ook de uitkeringen aan burgers met dat percentage? Continue reading “Inflatiecorrectie”