Verkeersveiligheid

‘We willen een leefbare en duurzame gemeente zijn, waarbij verkeersveiligheid een randvoorwaarde is en toegankelijkheid en bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers zijn gewaarborgd.’ Dat is de hoofddoelstelling van het Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045, het verkeersplan voor onze gemeente voor de komende 25 jaar.

Olivier Goetheer (DLP)

Continue reading “Verkeersveiligheid”

Budget padding

Het is lastig om een budget te maken voor een ingewikkelde klus in het fysieke domein. Als er onverwachte tegenvallers zijn, zoals bij voorbeeld kan gebeuren als je groot onderhoud moet plegen, dan moet je als verantwoordelijk wethouder terug naar de raad voor een extra krediet. De laatste keer dat dit gebeurde, zeer onlangs nog, kostte het de wethouder bijna zijn baan.

Eric Torsing

Continue reading “Budget padding”

Doortrappen

Wijdemeren is (in sommige opzichten) een actieve gemeente. Dat blijkt, nu zeven Noord-Hollandse gemeenten een subsidie gekregen hebben voor het programma ‘Doortrappen’. Die subsidie is bedoeld voor initiatieven die zestigplussers bewust moeten maken van hun fietsgedrag en de risico’s in het verkeer, om zo ongevallen te voorkomen. “Met dit project wordt beoogd de oudere fietser zo lang mogelijk veilig op de fiets te houden.” Dankzij een subsidie van provincie Noord-Holland is dit project onlangs ook van start gegaan in de gemeente Wijdemeren.

Continue reading “Doortrappen”

Stemgedrag – coalitie vs oppositie

Je zou verwachten dat oppositiepartijen vaak tegen zijn, en coalitiepartijen vaak voor. Dat klopt niet helemaal, zoals blijkt uit een analyse van het stemgedrag van de fracties in de gemeenteraad van Wijdemeren. De oppositie is opvallend vaak gewoon vóór een voorstel van het college.

Gemeenteraad van Wijdemeren (foto Douwe van Essen)

Continue reading “Stemgedrag – coalitie vs oppositie”

Vergadergedrocht

De griffie had een tussentijdse enquête uitgezet onder raadsleden en fractieassistenten met stellingen over de ervaringen met verschillende aspecten van het ‘nieuwe vergaderen’ in Wijdemeren. Ook collegeleden en ambtenaren deden mee. Op de verschillende stellingen kwamen reacties van 22 betrokkenen, die niet zijn uitgesplitst naar de verschilende groepen respondenten.

Stan Poels (PvdA/GL) voorzitter van de Werkgroep Vergaderen (foto Douwe van Essen)

Continue reading “Vergadergedrocht”

Besloten vergaderen*

Het ‘nieuwe vergaderen’ heeft geleid tot een situatie waarin de burger buitengesloten wordt. Het is vrijwel ondoenlijk de meningsontwikkeling van de raad bij een bepaald onderwerp te volgen, omdat de informatie en de argumenten verspreid zijn over o.a. briefings, oriënterende sessies, beeldvormende sessies, commissievergaderingen en raadsvergaderingen. Soms is het zelfs onmogelijk omdat niet alle sessies openbaar zijn, zoals een ‘technische briefing’.

Sieta Vermeulen (VVD) (foto Douwe van Essen)

Continue reading “Besloten vergaderen*”