Kunst: Wijdemeren een woestenij

Het nieuwe college heeft een bestuursakkoord 2018-2022 het licht doen zien. Daarin staat: “Het kunst- en cultuurbeleid verdient een extra impuls. Over de vormgeving hiervan vindt nader overleg met de raad plaats.” Dat “nader overleg” betekent: we hebben zelf geen idee. Wel is men bereid om 20.000 euro per jaar extra uit te trekken. Dat is voor kunst en cultuur samen. Wat je met dat geld kunt doen? Daarmee kun je één ambtenaar voor 0,3 fte aanstellen, of een bureau één nota laten maken. Continue reading “Kunst: Wijdemeren een woestenij”