Weg ermee

Allereerst zijn complimenten op z’n plaats voor collega Frisart. Reeds in augustus jl sprak hij op https://rading-0.nl/rapport-necker-van-naem-is-er-en-roept-meteen-vervelende-vraag-op/ zijn twijfels uit over het rapport van Necker van Raem. Vandaag publiceerde hij een onderbouwde aanklacht tegen het kantoor en tegen de burgemeester.

Verder lezen “Weg ermee”

HELLLUP! Ik radicaliseer.


Sinds ik denken kan ben ik een gezagstrouwe burger. De geschiedenis heeft ons geleerd wat er gebeurt als de in wetten geformuleerde normen en waarden hun geldigheid verliezen. Johan Wolfgang von Goethe drukte het zo uit: “das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.“ Verder lezen “HELLLUP! Ik radicaliseer.”

Open brief aan de burgemeester

De edelachtbare
Drs. C.R. Larson
Burgemeester van Wijdemeren
Rading 1
1231 KB Loosdrecht

Open brief via www.rading-0.nl

Kortenhoef, 17 oktober 2020

Zeer geachte burgemeester,

Met dank bevestig ik ontvangst van uw brief d.d. 15 oktober 2020 inzake coronabesmetting.

Als wetsgetrouwe burger, uit maatschappelijke verantwoordelijkheid en uit eigenbelang hanteer ik sinds maart jl. de diverse regelingen en al dan niet dringende adviezen als minimum standaard. Ik steun uw oproep dan ook van harte.

Tevens maak ik van deze gelegenheid gebruik de suggestie te doen dat u een kopie van uw brief o.a. stuurt naar Zijne Majesteit de Koning (om redenen die geen verdere uitleg vereisen), aan Zijne Excellentie de Minister President, de Minister van Algemene Zaken (zijn slappe en laffe gebrek aan doortastendheid stelt zijn electorale belangen boven de belangen van de volksgezondheid) en de Minister van Justitie die een strafblad heeft – of een strafblad zou hebben als voor hem het boetebeleid niet met terugwerkende kracht was gewijzigd.

Het optreden van bovengenoemden richt meer schade aan dan welke overtreding dan ook waaraan ik mij als lid van het klootjesvolk schuldig zou kunnen maken.

Hoogachtend,
Robby Israel