Open overheid? In Wijdemeren valt dat ook met nieuwe wet lelijk tegen

Op 1 mei werd de Wet open overheid (Woo) van kracht. De bedoeling is dat het voor burgers in elk geval makkelijker en overzichtelijker wordt bij een overheid – bijvoorbeeld de gemeente – informatie op te vragen. Maar in Wijdemeren is dat voor burgers nog een warboel. En vragen hoe het precies zit, levert wel tekst op maar weinig duidelijkheid.

Continue reading “Open overheid? In Wijdemeren valt dat ook met nieuwe wet lelijk tegen”

Wob-oogst (7 en slot): Heeft de burgemeester dus toch gejokkebrokt?

In het kader van mijn informatieverzoek aan de gemeente was er ‘nog iets’, meldde ik op 22 maart. Nu kan ik het erover hebben. Burgemeester en wethouders blijven weigeren het vorig jaar door bureau Necker van Naem gemaakte concept-rapport over de gemeentelijke organisatie openbaar te maken. De argumentatie roept een nare vraag op: heeft burgemeester Crys Larson de gemeenteraad vorig jaar dus toch bij de neus genomen?

(Foto Lhoon, CC BY-SA 2.0)

Continue reading “Wob-oogst (7 en slot): Heeft de burgemeester dus toch gejokkebrokt?”

Oeioei! Een interpellatiedebat, spoorslags naar Rading 1!

Het leek een saaie raadsvergadering te worden, donderdagavond. Maar ’s middags kwam als een duveltje uit een doosje dat er een interpellatiedebat zou zijn over de financiële toestand van de gemeente. Interpellatie, altijd spannend!

Continue reading “Oeioei! Een interpellatiedebat, spoorslags naar Rading 1!”

Twee Wijdemeerse D66’ers bij ondertekenaars open brief

Op het moment van schrijven van dit stukje hebben 765 D66-leden de open brief ondertekend waarin ze van de partijleiding volledige openheid vragen over de zaak van het grensoverschrijdend gedrag van inmiddels vertrokken partijprominent Frans van Drimmelen. Van de ondertekenaars tot nu toe komen er twee uit de gemeente Wijdemeren.

Continue reading “Twee Wijdemeerse D66’ers bij ondertekenaars open brief”

1 à 2 miljoen euro erbij: leuk natuurlijk, maar nog geen reden voor een feestje

Van ‘Den Haag’ krijgt Wijdemeren er geld bij. Het loopt op van 1,1 miljoen euro extra volgend jaar tot ruim 2,2 miljoen extra in 2025. Dat is prettig, maar jammer genoeg nog geen reden om slingers op te hangen.

(Wikipedia/publiek domein)

Continue reading “1 à 2 miljoen euro erbij: leuk natuurlijk, maar nog geen reden voor een feestje”

College beantwoordt bijna helft schriftelijke vragen te laat, lelijk probleem voor lokale democratie

Van de 47 setjes schriftelijke vragen die gemeenteraadsleden de afgelopen dertien maanden stelden, hebben burgemeester en wethouders bijna de helft te laat beantwoord. Dat blijkt uit een inventarisatie van de online beschikbare documentatie van maart 2021 tot en met maart dit jaar.

Continue reading “College beantwoordt bijna helft schriftelijke vragen te laat, lelijk probleem voor lokale democratie”

Hèhè, eindelijk antwoorden, nou ja, antwoorden . . . .

Na 41 dagen heeft het college eindelijk een setje raadsvragen beantwoord over wegenonderhoud. De antwoorden lezend vraag je je af waarom zoiets simpels zó lang moest duren. En zijn het eigenlijk wel allemaal antwoorden?

Operatie kluitje-riet.

Continue reading “Hèhè, eindelijk antwoorden, nou ja, antwoorden . . . .”

Burgemeester Larson maakt het alleen maar erger

Vrijdagavond zat ik te tikken aan een wat narrig getoonzet stukje: de onderhandelaars over een nieuwe coalitie worden gedwarsboomd doordat ze essentiële informatie nog steeds niet hebben gekregen. Toen zag ik deze zaterdag De Gooi- en Eemlander. Wat blijkt? Volgens burgemeester Crys Larson is er niets aan de hand!

Continue reading “Burgemeester Larson maakt het alleen maar erger”