College rijdt gemeenteraad in de wielen, democratie is het slachtoffer

Burgemeester en wethouders maken het de gemeenteraad onmogelijk om zijn werk goed te doen op het belangrijke terrein van het sociaal domein. Dat concludeert de Wijdemeerse rekenkamercommissie na onderzoek. De aanbevelingen van de rekenkamer neemt het college over. Daarmee beloven burgemeester en wethouders beterschap. Tegelijkertijd erkennen ze daarmee dat ze de raad vanaf 2017 in de wielen hebben gereden.

Continue reading “College rijdt gemeenteraad in de wielen, democratie is het slachtoffer”

Nóg zoiets: ombudscommissie sneuvelt door gebreken ambtenarenapparaat

Boos en gefrustreerd stapte de Wijdemeerse ombudscommissie eind juni op. Burgemeester en wethouders stellen voor nu maar verder te gaan zonder zo’n eigen, onafhankelijke commissie waar inwoners met klachten terecht kunnen. Is dat erg? Of is het alleen maar jammer? En: wat geeft het college hiermee in feite te kennen?

Continue reading “Nóg zoiets: ombudscommissie sneuvelt door gebreken ambtenarenapparaat”

Weer zoiets: bij handhaving loopt het de gemeente over de schoenen

Hoe staat het er in Wijdemeren voor met het handhaven van de wet- en regelgeving? Kort samengevat was dat wat de VVD-fractie vroeg aan burgemeester en wethouders. Ter beantwoording heeft het college nu cijfers geleverd. Het beeld stemt niet vrolijk: bij handhaving loopt het de gemeente over de schoenen.

Continue reading “Weer zoiets: bij handhaving loopt het de gemeente over de schoenen”

Molenmeent: sprong in het ongewisse, beetje pesterij. En wéér mispeer Larson

De gemeente Wijdemeren gaat een stuk grond aan de Molenmeent in Nieuw-Loosdrecht verkopen opdat er woningen worden gebouwd. Dat heeft de gemeenteraad vorige week donderdagavond besloten. Dat besluit lijkt glashelder, maar gezien de omstandigheden is het nogal een sprong in het ongewisse.

Het plangebied aan de Molenmeent.

Continue reading “Molenmeent: sprong in het ongewisse, beetje pesterij. En wéér mispeer Larson”

VVD heeft gelijk: gedwongen fusie Wijdemeren is nog steeds mogelijk

Hoe kan de gemeentelijke organisatie van Wijdemeren eindelijk eens op orde worden gebracht? Dat was afgelopen donderdag in de gemeenteraad de grote vraag naar aanleiding van het rapport van bureau Necker van Naem. Logisch dat ook het woord fusie een paar keer viel. Sieta Vermeulen (VVD) schetste de harde werkelijkheid beter dan Necker van Naem.

Continue reading “VVD heeft gelijk: gedwongen fusie Wijdemeren is nog steeds mogelijk”

Mysterieuze camera heeft nog een laatste verrassing in petto

Dachten we het mysterie van de camera aan de Leeuwenlaan in ’s-Graveland grotendeeld te hebben opgelost, blijft die elektronische gluurder toch nog een laatste verrassing in petto te hebben. Kijkt u hieronder maar even mee.

Continue reading “Mysterieuze camera heeft nog een laatste verrassing in petto”

Camera-mysterie is eindelijk (grotendeels) ontraadseld

Ruim een maand geleden was hij er ineens: de raadselachtige camera aan de ’s-Gravelandse Leeuwenlaan, vanaf de Smidsbrug gezien zo’n 150 meter richting Hilversum. Na de nodige informatie-vergaring is nu een flink deel van het mysterie opgelost. Maar minimaal één intrigerende vraag ligt er nog wel: hoe ver reikt eigenlijk de kennis van de gemeente Wijdemeren?

Hé, wat doet die camera daar?

Continue reading “Camera-mysterie is eindelijk (grotendeels) ontraadseld”

Brevet van onvermogen ambtelijke top

Om de gemeentelijke organisatie van Wijdemeren weer ordentelijk te laten functioneren heeft de gemeenteraad afgelopen donderdag even eenstemmig als stevig ingegrepen. Door uit te spreken wat er nu moet gebeuren deelde de raad in feite tegelijk een brevet van onvermogen uit aan de driekoppige directie van het ambtenarenapparaat.

Continue reading “Brevet van onvermogen ambtelijke top”

Glibber, glibber, glibber

Gemeentebestuurders zijn net mensen. Ook zij kunnen eens mis kleunen. Eenmaal betrapt kunnen ze zeggen: ja, dat was dom (erg onhandig, voor mijn part), sorry mensen. In dat geval: zand erover. Helaas zijn er ook bestuurders die na een mispeer proberen er aalglad onderuit te glibberen. Dat zagen we burgemeester Crys Larson donderdagavond doen in de raadsvergadering.

Burgemeester Crys Larson.

Continue reading “Glibber, glibber, glibber”