Natuurmonumenten. Zo de wind waait, waait mijn jasje!

Zo wat het eerste, dat mij verteld werd, toen ik hier in ‘s-Graveland in 1987 burgemeester werd, was dat er in deze fraaie gemeente een aantal verontreinigde stortplaatsen waren. De grootste ervan was Groenewoud.

Verder lezen “Natuurmonumenten. Zo de wind waait, waait mijn jasje!”

Hoera, we zijn kampioen en de begroting sluit!

Twee weken geleden viel de gevreesde aanslag in de bus. De eerste blik was natuurlijk gericht op het bedrag dat ik moet betalen. Het viel niet mee. Meer dan 22% dan vorig jaar. De verhoging van de WOZ was al flink ( 11,46%), maar de afvalstoffenheffing (26%) en het rioolrecht (56%) stegen enorm.

Verder lezen “Hoera, we zijn kampioen en de begroting sluit!”

Wijdemeren, geen weg terug!

Wijdemeren gaat fuseren. Onder leiding van een ervaren waarnemend burgemeester gaat het fusieproces beginnen. Voor het ene raadslid is het gemakkelijker geweest voor het raadsbesluit te stemmen dan voor het andere.

Verder lezen “Wijdemeren, geen weg terug!”

Einde en nieuw begin Wijdemeren

Vorige week vielen er twee besluiten die van groot belang zijn voor de inwoners van Wijdemeren. De gemeenteraad besloot tot fusie met een andere gemeente en dus tot opheffing van de zelfstandige gemeente Wijdemeren. Door ziekte van de huidige burgemeester wees de Commissaris van de Koning een waarnemer aan. Zodra de heer Aptroot aantreedt kan het fusieproces beginnen. Over deze beide gebeurtenissen  wil ik het in deze column hebben.

Charlie Aptroot. (Foto gemeente Hoeksche Waard)

Verder lezen “Einde en nieuw begin Wijdemeren”

Het geitenpaadje van Goetheer 

Als je ruim vijftig jaar actief en passief met de gemeentepolitiek bezig bent, kunnen je nog maar weinig dingen verrassen. Je krijgt vaak een déjà vu gevoel. Dat heb ik al eerder gezien of meegemaakt. Maar dit nog niet. Er zijn nu twee DLP’s. Presto!

Verder lezen “Het geitenpaadje van Goetheer “

Wijdemeren is gebaat bij een ordentelijk fusieproces

Je hoort er geen goed woord over hoe het is gegaan .Waarom niet eerst bij zijn kiezers te rade gegaan? Transparant bestuur en luisteren naar inwoners is helemaal afgeschaft. Een litanie van bezwaren reeg zich tijdens de bijeenkomsten aaneen.

Denken over de gefuseerde gemeente. (Foto: Rik Jungmann)

Verder lezen “Wijdemeren is gebaat bij een ordentelijk fusieproces”

Van marktkraam naar thematafel

Vorige week woensdag viel de uitnodigingsbrief voor de bewonersavonden in de bus.” Als raadsfracties vinden wij het belangrijk dat inwoners de kans krijgen hun mening, zorgen en aanbevelingen kenbaar te maken.” De avonden krijgen het karakter van een markt. Dezelfde dag verscheen het Weekblad Wijdemeren, waarin natuurlijk ook aandacht aan dit onderwerp wordt besteed.

Verder lezen “Van marktkraam naar thematafel”

Ron de Haan: de bestuurlijke kanjer

Bijna  was hij aan onze neus voorbij gegaan. Als Vlieland hem een passend onderkomen had geboden, was hij aan de Waddenzee terecht gekomen. Ron de Haan de Castricummer, of komt hij uit Bakkum. Daar moet je mee oppassen, want je noemt een Ankevener ook geen Loosdrechter.

Wethouder Ron de Haan. (Foto: Douwe van Essen)

Verder lezen “Ron de Haan: de bestuurlijke kanjer”

CDA plannen voor woningbouw verdienen steun.

Vorige week las ik in het Weekblad Wijdemeren een verslag van de  avondbijeenkomst in de Dillewijn, waar het CDA plannen presenteerde voor enkele honderden woningen in onze gemeente. Een prijzenswaardig initiatief.

Verder lezen “CDA plannen voor woningbouw verdienen steun.”

Hoe kwam het zover met Wijdemeren?

Een poging tot analyse. Voor alle duidelijkheid: een poging tot een analyse is geheel iets anders dan modder gooien. Bij een analyse probeer je de feiten op een rijtje te zetten en daaruit conclusies te trekken.

Freepic

Verder lezen “Hoe kwam het zover met Wijdemeren?”