Bedreiging voor busvervoer: college sluit de ogen en stuurt raad het bos in

Dat er na 2030 in de Wijdemeren nog bussen rijden, is allerminst zeker. Daarom stelde de complete Wijdemeerse gemeenteraad het college daarover bezorgde vragen. In de antwoorden zegt het college nu: niks aan de hand, het is nog ver weg en we zijn heus in gesprek. Het zijn antwoorden in de bekende kluitje-riet-categorie. Het college kiest als uitgangspunt: na ons de zondvloed.

(Foto Regio Gooi en Vechtstreek)

Over de provinciale openbaar-vervoerplannen sprak De Gooi- en Eemlander eerder met gedeputeerde Jeroen Olthof. Op grond van die publicatie concludeerde Rading Nul dat er grote risico’s zijn voor het toekomstige busvervoer in de Regio Gooi en Vechtstreek.

Kleine regio

Het probleem is dit. De vervoerregio’s Haarlem/IJmond en Noord-Holland Noord zijn te klein om voor (bus)vervoerbedrijven nog erg interessant te zijn. Om ze weer aantrekkelijk te maken – en dus busvervoer ook in de toekomst te garanderen – besloten Gedeputeerde Staten die twee gebieden samen te voegen. De Regio Gooi en Vechtstreek blijft echter in zijn kleine eentje achter en dat is riskant. Deze vervoerregio is gerekend in inwoners nog een stuk kleiner dan Haarlem/IJmond. Dus zouden busbedrijven er wel eens hun neus voor kunnen ophalen als in 2030 kan worden ingeschreven voor een nieuwe concessieperiode. Gevolg in dat geval: geen bussen meer in onze regio.

Niks doen

En wat antwoordt het Wijdemeerse college op de bezorgde vragen van de gemeenteraad? Om te beginnen: tijdens het Provinciaal Verkeer- en Vervoer Beraad (PVVB, vindt drie keer per jaar plaats, red.) van 29 februari kwam  de zaak even aan de orde. Maar: ,,De huidige concessie Gooi en Vechtstreek heeft nog een lange looptijd (tot eind 2030, red.) en daarom is het samenvoegen van onze concessie niet nader besproken’’. Dus niet alvast beginnen aan een oplossing van het probleem, maar gemakzuchtig niks doen (na ons de zondvloed).

Ook wilde de raad weten of het college over deze kwestie ‘een inhoudelijke agenda (heeft) voor gesprekken met de provincie’ en zo ja, waarop het college dan inzet. Antwoord van het college: ja hoor, daarover gaat de nieuwe samenwerkingsagenda van de regio-gemeenten en de provincie en daarover hebben we u  op 16 april een brief gestuurd. Dat van die brief klopt en daarbij was ook die opgefriste samenwerkingsagenda voor de jaren 2024-2027 gevoegd. Maar helpen die brief en samenwerkingsagenda om de gesignaleerde bedreiging voor het busvervoer af te wenden? Nee, in het geheel niet.

‘Investeren cruciaal’

In de brief van het college uit april staat onder meer: ,,Investering in de goede bereikbaarheid en goed openbaar vervoer is (. . .) cruciaal’’. En: ,,De agenda bevat geen nieuw beleid, maar benadrukt op welke onderwerpen de provincie en de gemeenten (. . .) extra inzetten’’. Die zinnen zijn geplukt uit het voorwoord bij de samenwerkingsagenda dat is ondertekend door en opgevrolijkt met de lachende gezichten van gedeputeerde Rosan Kocken en de wethouders Hugo Bellaert (Gooise Meren) en Gert Zagt.

Nader uitgewerkt wordt dat in het hoofdstuk over mobiliteit. Een paar citaten daaruit: ,,Denk aan goed OV’’, ,,verdere optimalisatie van het OV-netwerk (. . .) en het regionaal busnetwerk’’ en ,,extra inzet op OV’’. En bij de actiepunten: ,,Op peil houden en waar mogelijk verbeteren van (H)OV-busvervoer. Concessiebeheerder provincie NH goed afspraken maken/afspraken nakomen Transdev (de huidige busvervoerder in deze regio, red.). Bij busconcessies in omliggende regio’s actief vooraf afstemmen en wensen meegeven’’.

Het helpt niet

Mooi allemaal, maar helpt dat tegen de bedreiging voor het busvervoer die in de lucht hangt? Nou nee, al was het maar omdat daarover in de samenwerkingsagenda geen woord staat. Logisch, want toen die agenda werd opgesteld had het probleem de kop nog niet opgestoken. Wel valt te lezen: ,,We realiseren ons dat er een werkelijkheid is waarbij de OV-inzet onder druk staat’’. Nou, dat is in elk geval iets, maar tegen de gesignaleerde bedreiging helpt het niet.

Al met al: met die verwijzing naar de samenwerkingsagenda stuurt het college de gemeenteraad het bos in. En dat doet het college bewust, want het weet ongetwijfeld heel goed dat over het door de gemeenteraad aangesneden probleem met geen woord wordt gerept in die samenwerkingsagenda.

Lichtpuntje

Eén lichtpuntje is er wel. De raadsfracties schreven te hebben begrepen dat gedeputeerde Olthof ‘graag bereid is tot een gesprek met College en Raad van Wijdemeren’. De logische vraag was dus: ,,Is het college bereid om dit binnenkort te organiseren?’’ Antwoord van het college: ja daar gaan we ‘invulling’ aan geven.

Gedeputeerde Jeroen Olthof. (Foto Provincie Noord-Holland)

Er komt dus een gesprek met gedeputeerde Olthof. Dan kunnen raadsleden in elk geval hun door het college niet beantwoorde vragen zelf aan Olthof voorleggen. Nu alleen even zien wanneer dat gesprek gaat plaatsvinden, want daarover zegt het college in de brief niets en meestal duidt dat niet op het voornemen een beetje vaart te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.