Beeldvorming Zuidsingel fase 8

Gisteravond werd de veelbesproken beeldvormende sessie gehouden over het bouwplan Zuidsingel fase 8. Die haalde nog wel het één en ander overhoop. De haast waarmee de plannen werden ingediend en de volgorde van de stappen bleken veel vragen op te roepen.

Voorzitter Jan Willem Nienhuis (CDA) benadrukte dat de vergadering niet besloten was (zoals de geïnteresseerde burger op zijn scherm kon zien) én er dat géén besloten vergadering gehouden was, voorafgaand aan deze vergadering zoals eerst aangekondigd was.De openbaarheid zegevierde, iets waarvoor schrijver dezes van diverse kanten felicitaties in ontvangst mocht nemen. Hartelijk dank. Ook wethouder Jan-Jaap de Kloet mag delen in de waardering voor de openbaarheid, omdat hij daar duidelijk vóór was.

Afvalzorg en Jacobswoud samen

Na een korte terugblik op de verwarring die vorige week ontstond, gingen de raadsleden aan de slag met het vormen van hun beeld bij het bouwplan. De aftrap werd gegeven door wethouder de Kloet die vertelde dat de projectontwikkelaars Afvalzorg (plan Groenewoud) en Jacobswoud (Zuidsingel fase 8) samen gaan werken bij de verdere ontwikkelingen. Louis Hosman (directeur fysiek domein Wijdemeren) toonde een presentatie waarin hij aangaf op welke punten de Provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten bezwaar hebben gemaakt en welke overige hoofdlijnen in de ruim 400 bezwaren te ontdekken was. Daarbij kwam ter sprake dat er 25 bezwaren alleen per email  werden ingediend, waardoor die niet van de wettelijk vereiste handtekening zijn voorzien. Dat leidde tot een flinke discussie van diverse kanten. Uiteindelijk deed de heer Hosman de toezegging dat hij intern zou uitzoeken of die handtekeningen alsnog bij de indieners opgehaald kunnen worden en of dat een geldige procedure is. Met name is dat van belang als de indiener verder wil naar de Raad van State om daar de plannen aan te vechten.

Tweede ronde Zienswijzen?

Sieta Vermeulen (VVD) sprak meerdere malen haar verbazing uit over het aantal woningen dat steeds genoemd wordt. Indertijd was er sprake van 150 woningen, maar plotseling was er sprake van 250 woningen. “Hoe kwam dat?” :wilde zij weten. Jan Verbruggen (CDA) was ontstemd over de procedure en de haast om de provinciale verordening vóór te zijn, die volgens hem “”veel onrust” had veroorzaakt en “onzorgvuldig” was geweest. Hij was ook scherp in de constatering dat er wel zienswijzen ingediend waren, zonder dat de nodige onderzoeken afgerond waren. “Hoe kan je nou zienswijzen indienen op een bestemmingsplanprocedure waar nog tal van nadere onderzoeken op gepleegd moet worden?” Verbruggen: “Op deze manier moeten we haast nog een tweede ronde zienswijzen houden als de plannen concreter zijn.” De heer Hosman verklaarde dat deze volgorde wel vaker toegepast wordt bij grotere bouwprojecten.

Mooie Plaatjes

Tegen het einde van de beeldvormende sessie kwam Arjan de Vries aan het woord om namens de projectontwikkelaars Slokker en Timpaan, samenwerkend onder de naam Jacobswoud een presentatie te geven over de bouwplannen in Zuidsingel fase 8. Die presentatie gaf niets aan over de inrichting van het terrein, de typen woningen en het voornemen om tot vijf etages hoog te gaan bouwen. “Mooie plaatjes.”:vond Nanne Roosenschoon (D66). Met mooie voornemens  waarin de woorden duurzaam, natuur, biodiversiteit en ruimte de hoofdrol speelden.

Hoewel er geen besluiten werden genomen kon uit de opmerkingen opgemaakt worden dat de meerderheid van de raad met name vraagtekens zet bij de gevolgde overhaaste procedure, waardoor er ruim 400 zienswijzen werden ingediend waarvan wel eens kan blijken dat ze niet kloppen of niet van toepassing zullen zijn op de te realiseren bouw. Sterker nog als er te veel wordt afgeweken van de oorspronkelijke plannen, dan zou het nodig kunnen zijn om een nieuwe bestemmingsplanprocedure op te starten. En dan hangt de zienswijze van de provincie nog boven de markt die geen ruimte biedt voor het plan. Daarover zegt wethouder Jan-Jaap de Kloet dat hij in overleg is met de provincie. De wethouder zegde toe, op verzoek van Stan Poels (PvdA/GL) om binnenkort met een overzichtelijke planning van het hele proces te komen. opdat iedereen weet “waar we in het proces staan”.

Raad verdeeld

Als we een sfeerbeeld schetsen, dan zijn Dorpsbelangen, D66 en de PvdA/GL voorstander dan wel welwillend over het plan. De VVD is redelijk kritisch en het CDA en DLP zijn zeer kritisch. Sterker nog, op zeker moment gaf Alette Zandbergen (DLP) de aanbeveling: “Laten we hier “geen tijd en geld meer aan besteden en stoppen.” Opvallend was dat het woordje “verkeer”vrijwel  niet genoemd werd. Kennelijk is dat probleem inmiddels compleet losgekoppeld van het plan Zuidsingel fase 8.

Wordt vervolgd.

 

4 gedachten op “Beeldvorming Zuidsingel fase 8”

 1. Het was een tenenkrommende vertoning die commissievergadering. Na de inleiding zou dhr Hosman het beloofde overzicht van alle zienswijzen geven. Hij had duidelijk zijn best gedaan. Maar hij gaf meer een samenvatting van de belangrijkste punten. Dat is toch wat anders dan een overzicht. Wat is er allemaal weggelaten? O.a. het verkeer dus.
  Ook de projectontwikkelaar kwam met een presentatie. Waarom was hij uitgenodigd en b.v. Provincie en Natuurmonumenten niet? Naar mijn mening is er nu een onzuivere beïnvloeding van de commissie.
  De projectontwikkelaar kwekte er vrolijk op los. Niets stond nog vast en alles kon nog aangepast, er was zelf ruimte voor bloemetjes en bijtjes. En hij zou er op toe zien dat het echt wel veilig zou worden met het verkeer.
  Zie je dat al voor je. Er zijn geen gescheiden fietspaden op de Kerklaan en Smidsbrug. En de verkeerslichten worden weggehaald. Dus de auto’s scheuren met 60 of 70 km/u vlak langs fietsende schoolkinderen. Hartstikke veilig, ja hoor.
  Het op uiterst inferieure onderzoeken gebaseerde verkeersplan is zelfs opgenomen in het mobiliteitsplan, wat daarmee is gedegradeerd tot een vodje.
  Nou hebben niet alle raadsleden kennis van de situatie ter plaatse of voldoende ruimtelijk voorstellingsvermogen om de zaak goed te beoordelen en zijn dus afhankelijk van deskundigen. Alleen lijkt het wel of we hier te maken hebben met deskundigen die hun ziel aan de duivel verkocht hebben.

  Aan sommige commissieleden kon je duidelijk merken dat ze goed de balen hadden van de gang van zaken. Alette Zandbergen stelde zelfs voor om er geen geld meer aan uit te geven en het plan te stoppen.
  Dat is mijns inziens de enige juiste manier om hiermee om te gaan. Ik hoop dan ook dat er een meerderheid voor is om te stoppen. Wat het gemeentebestuur doet is geen integere manier om met bewoners, fietsers, de natuur en het beschermd dorpsgezicht om te gaan.

 2. Het lijkt er misschien op dat de dossiers Zuidsingel fase 8 en Verkeer van elkaar losgekoppeld zijn, maar dat is onmogelijk. Hoe dan ook zullen de bouwplannen in de polder Kortenhoef zuid gaan leiden tot een (forse) toename van het verkeer op de Emmaweg die daar niet geschikt voor is. Dat punt zullen we vanuit MinderHinder.nu blijven benadrukken. We zijn echt niet blind en doof voor de behoefte aan woningen in Wijdemeren, maar de polder Kortenhoef zuid is daarvoor niet de aangewezen plek! .

 3. Alette Zandbergen heeft gelijk. “Laten we hier geen tijd en geld meer aan besteden en stoppen.”
  Het is een krankzinnig plan zeker gezien het verkeer, het grootste hindernis, kennelijk buiten beschouwing is gelaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.