Begrotingsbehandeling: technische vragen

De twee belangrijkste raadsvergaderingen in een jaar zijn ongetwijfeld die waar de begroting en de jaarrekening behandeld worden. Op de eerste wordt besloten waar men het komende jaar geld aan gaat uitgeven, op de tweede controleert men of en hoe dat gebeurd is.

Eerder heb ik vastgesteld dat de raad in Wijdemeren bij de behandeling van de jaarrekening nogal tekort schiet in zijn controlerende taak.  Nu heb ik gekeken naar wat de raad doet bij de behandeling van de begroting. Elk jaar stellen de ambtenaren in opdracht van het college een lijvig document op waarin staat beschreven welke doelen, resultaten en ambities de gemeente volgend jaar en de jaren daarna nastreeft en welke kosten hiertegenover staan. Dit jaar was het een zeer leesbaar stuk waarvoor de raad terecht de ambtenaren complimenteerde. Desalniettemin is het toch een redelijk technisch document waar je echt wel even voor moet gaan zitten. Maar dat is de taak van de raadsleden. Die zijn daarvoor gekozen en worden ervoor betaald.

De raad heeft de gelegenheid van tevoren ‘technische vragen’ in te dienen die schriftelijk beantwoord worden. Je mag aannemen dat er bij een dergelijke complexe zaak als de financiële huishouding van de gemeente veel vragen rijzen. Ik heb geteld hoeveel precies, en wie die vragen stelden.

Het aantal vragen zegt natuurlijk weinig over de kwaliteit van de vragen, maar dat laatste is moeilijk objectief te meten. Volgens mij is er echter een verband tussen het aantal vragen van een fractie en de mate van inzet. Als je het jezelf een beetje makkelijk wil maken, blader je het stuk wat door, kijkt even serieuzer naar een of twee onderdelen, stelt voor de vorm een vraagje, en gaat over tot de orde van de dag. Als er veel vragen zijn, geeft dat in ieder geval aan dat men zich verdiept heeft in de materie.

Zoals altijd had de oppositie meer vragen dan de coalitie, maar dit jaar was het verschil wel erg groot. De twee oppositiepartijen De Lokale Partij (DLP) en PvdA/GrL hadden samen meer dan twee keer zoveel vragen als de vier coalitiepartijen CDA, D66, VVD en DB samen. DLP (oppositie) heeft vier zetels en kwam met een totaal van 70 vragen. Dorpsbelangen (coalitie) heeft ook vier zetels, maar kwam met slechts 3 vragen.

Wat kunnen we hier mee? Niet veel natuurlijk. Maar de conclusie lijkt toch wel gerechtvaardigd dat sommige fracties aanmerkelijk minder kritisch zijn en zich minder inspannen dan andere.

Eén gedachte op “Begrotingsbehandeling: technische vragen”

  1. Wij vonden het zinvoller om onze kostbare tijd te gebruiken voor het opstellen van een amendement om de begroting op een punt te wijzigen en de meerderheid van de raad daarin mee te krijgen.
    Dat is gelukt!
    De herinrichting van de directe omgeving van het Walderveenzwembad in Nieuw-Loosdrecht wordt in 2020 aangepakt in plaats van 2022, zoals was voorgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.