Begrotingsraad

Dinsdag 10 november: de gemeenteraad van Wijdemeren besprak de Programmabegroting 2021. Voorgestelde ozb-verhoging daarin: 13,5%, in een gemeente waar de lokale lasten al tot de hoogste in Nederland behoren.

Vanmiddag om even na 16.00 uur begon men met de algemene beschouwingen van de verschillende fracties. Mijn notuleersnelheid is niet zodanig dat ik alles bij kan houden wat er gezegd wordt. Helaas, want er werd veel gezegd, waaronder zinnige dingen. Ik volsta voor nu met een paar citaten.

De vergadering was virtueel, dus we zagen de ‘talking heads’ van de raadsleden. Het CDA had, heel slim, gezorgd dat achter het hoofd van hun fractieleden een groot bord zichtbaar was. Dan weet je van welke partij iemand is. Handig.

CDA’er Jan Verbruggen kwam, net als De Lokale Partij en PvdA/GroenLinks, met PowerPoint slides om zijn betoog te ondersteunen. Veel stelde het niet voor. Men wil geen kortingen op de assistentie bij evenementen, op de vrijwilligerscomplimenten. En “de vergrijzing moet weer op de kaart gezet worden”, hetgeen suggereert dat dit ooit het geval was. Niet dus.

Dorpsbelangen vond bij monde van René Voigt dat men maar eerst allerlei voornemens moest uitvoeren in plaats van ze op de lange baan te schuiven, iets waar hij – terecht – elk jaar op hamert. Voorts ziet Dorpsbelangen uit naar de regulering van de hondenpoep, en vindt men dat woningbouw moet doorgaan, zowel in de dorpen als aan de randen. “Essentieel voor de leefbaarheid en het karakter van de dorpen.” Dat laatste is aantoonbaar onjuist.

Volgens VVD’er Sieta Vermeulen moeten wij ons ambitieniveau bijstellen, want “dat scheelt stress”. En wat dat Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) betreft, het is goed dat aanvragen versneld in behandeling worden genomen. Men ziet dat BPL in het geheel niet zitten, althans niet voor onze gemeente.

Ook Nanne Roosenschoon (D66) vindt dat bouwprojecten versneld in procedure gebracht moeten worden. Voorts wil D66 de Reevaart in Nederhorst den Berg terugbrengen vanwege de vaarverbindingen! Onbegrijpelijk.

De twee enige fracties die met echt zinnig commentaren kwamen, waren PvdA/GroenLinks en De Lokale Partij. Stan Poels van de eerstgenoemde partij haalde Greta Thunberg erbij, en verkondigde met haar dat we bezig zijn de aarde geheel uit te putten. Het duurzaamheidsbudget was al veel te laag, vond hij, en toch wil men daarop nog bezuinigen. Ook met een reeks andere bezuinigingen was hij het niet eens.

De Lokale Partij had met Gert Zagt als woordvoerder verreweg het beste verhaal. Hij kwam met duidelijke plaatjes van de lastenverzwaring, het jojo-gedrag van wethouder Boermans, het gebrek aan ombuigingen in het Fysieke Domein, en de trucjes van het vooruitschuiven van kosten. Over wethouder De Kloet: “Hij lijkt het oog voor de schoonheid van onze gemeente volledig verloren te hebben.” Opvallend: de grote waardering van DLP voor de wethouder Sociaal Domein, Rosalie van Rijn. Anders dan de andere fracties kwam Zagt met een gedegen alternatief.

Jojo-ende wethouder Boermans, volgens DLP

Aanstaande donderdag vindt de besluitvorming plaats en komen alle moties en amendementen in stemming. Het zal allemaal niet heel veel uithalen. Wijdemeren komt tekort en doet dan wat elke gemeente doet: men verhoogt de woonlasten.

3 gedachten op “Begrotingsraad”

 1. Dankjewel Cor Koster, voor het frisse inkijkje in de raad.
  Waar wonen deze raadsleden toch allemaal? En waarop zijn zij verkozen?
  Hoe kunnen ze zo harteloos instemmen met een bouwplan dat de verkeershinder nog verder zal verergeren?
  Een bouwplan dat stapelbouw tot 16 meter hoogte toestaat?
  Een bouwplan waarvan 1/3 uit “betaalbare” woningen moet bestaan? De rest dus “onbetaalbaar”? Om zo de lege pot te spekken met hogere OZB inkomsten?

  Wij zijn aan het Zuidereinde gaan wonen om het dorpse karakter en de omringende natuur.
  250 nieuwe woningen is veel te veel voor zo’n klein dorp met verstopte wegen.
  En midden in beschermde poldergronden? Hoe durven ze?
  Karaktermoord van een prachtige omgeving!
  Waarom bouwen we niet meteen door tot aan de N201? Die BPL is toch onzin?
  Ik vind dat “pek en veren” mag worden heringevoerd!
  Mensen!!!! Stuur een zienswijze in tegen de bouwplannen van Zuidsingel fase 8 voor 24 nov, want De Kloet is al begonnen met hijpalen slaan!!

 2. Zoals Wethouder van Financiën Jan Klink (VVD) de afgelopen tijd al aankondigde bij iedere enorme financiële tegenvaller: “Geen probleem, dat lossen we in de begroting op.” Een eufemisme voor “dan verhogen we toch de OZB”. En zo wordt de bijna hoogste OZB van Wijdemeren nog een paar tandjes verhoogd. Presto!

 3. Waarom zou dat BPL voor de hele provincie maar niet voor Wijdemeren moeten gelden?
  Is de aankondiging daarvan direct een reden om het te omzeilen?
  Voor het behoud en verbeteren van de natuurlijke waarden van de Kortenhoefse Polder Oostzijde
  -annex het oplossen van de beltproblematiek- dient het ‘fase 8-plan’ te worden opgeschort, dames en heren van de Gemeenteraad.
  Zonder veel architectonisch verlies ( sterker nog: verruiming van kansen !!) en een enorme infrastructurele winst kan het hele bouwplan 1 op 1 overgeheveld worden naar het gebied Kwakel Oostzijde / Koninginneweg.
  Daar ligt louter Engels raaigras per km².
  Daar ligt een wereld van ontsluitings- en begrotingswinst.
  Daar hebben we Greta Thunberg niet voor nodig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.