Beleidsvrijheid van de raad

Onbegrijpelijk, de reactie van andere fracties op het gepassioneerde betoog van CDA’er Eric Torsing in de raad van 18 oktober. Het ging over de verplaatsing van een woning in Loosdrecht.

Martin Vuyk schreef er al over. Het CDA wilde bij monde van Eric Torsing via een amendement een deel van het bestemmingsplan aan de Oud-Loosdrechtsedijk wijzigen om de verplaatsing van een bedrijfswoning mogelijk te maken. Alle andere fracties hadden begrip voor degene die de aanvraag gedaan had, en ze waren ook eigenlijk best wel vóór. Maar ze vonden — ook al speelde de zaak al 12 jaar — dat de betrokkene nog maar weer eens een nieuwe aanvraag in moest dienen. Het ging namelijk om de “zuiverheid van de procedure”, zei Gert Zagt (DLP) vroom, waarop de anderen even vroom meeknikten. Zuiverheid my foot.

“Onwil, angst en geen gevoel voor evenwicht, dat typeert de meerderheid van deze raad“, schreef Martin Vuyk volkomen terecht. Ik wil daaraan toevoegen: gebrek aan kennis. Men weet kennelijk niet dat de raad in veel zaken beleidsvrijheid heeft. Als dat niet zo was, kon je de hele raad wel vervangen door een algoritme. Van die beleidsvrijheid wordt in Wijdemeren slechts hoogst zelden gebruikgemaakt.

Raadsleden zouden, als ze een uurtje niets te doen hebben, eens moeten gaan grasduinen in de uitspraken van de Raad van State. Zeer interessante lectuur, die jurisprudentie. Als je daar wat tijd insteekt, krijg je gevoel voor wat wel en wat niet kan, ook zonder juridische opleiding. Zoek bijvoorbeeld naar beleidsvrijheid gemeenteraad en je krijgt 1288 hits. Daaruit blijkt dat de raad makkelijk het amendement van het CDA zoals ingediend door Eric Torsing had kunnen overnemen. In vrijwel elke uitspraak staat namelijk steeds weer, onder het hoofdje Toetsingskader:

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling (=RvS) toetst deze beslissing terughoudend.

Onwil, angst, geen gevoel voor evenwicht, gebrek aan kennis. En gemakzucht, want niemand heeft de moeite genomen de uitspraken van de Raad van State te raadplegen. Dat is onze gemeenteraad, een paar goede raadsleden niet te na gesproken. En dat kenmerkt ook de wethouder. Hij heeft al eerder laten zien, o.a. in de snippergroen-affaire, dat hij de oren laat hangen naar wat ambtenaren hem vertellen. Inmiddels weten we dat je dat soms beter niet kunt doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.