Besloten, Geheim, Half Openbaar, WOB

Gisteravond sprak de commissie Ruimte en Economie over het verlies dat de gemeente lijdt op de bouwprojecten Dorpscentrum OLD en Nedervecht, dat overigens van 1,66 miljoen steeg naar 1,9 miljoen. Het concept raadsvoorstel spreekt van 1,66 miljoen, maar alle partijen hadden het gisteren over 1,9 miljoen. (Waar dat verschil van 2,34 ton vandaan komt? Geen flauw idee.)

Het was maar een half debat, want de deuren werden halverwege gesloten voor de buitenwereld, waarna een geheim deel verder ging.

Unaniem verklaarden alle partijen, inclusief verantwoordelijk wethouder Financiën, Jan Klink, dat zij erg geschrokken waren van de uitkomst van het onderzoek dat bureau Metafoor uitvoerde naar de Wijdemeerse praktijk van berekening en begeleiding van grote bouwprojecten. Opvallend was dat bij die constatering weinig emotie te zien was. Waarschijnlijk was de stoom al afgeblazen in de besloten vergadering van afgelopen maandagavond, waar de raad werd ingelicht over dit financiële drama. Alle partijen, geen enkele uitgezonderd, verklaarden dat de gemeente in de toekomst nooit meer zo met bouwprojecten en project ontwikkelaars moet om gaan.

Verzachtend en verhullend

Ook de verhullende tekst in het persbericht van de gemeente  deed zijn werk, althans bij de coalitiepartijen. Samengevat kwam dat persbericht er op neer dat het college heel blij was dat het onderzoek uitgevoerd was, omdat men nu zeker wist hoe groot het verlies voor de gemeente is. Om het nog erger te maken werd ook nog in dat persbericht medegedeeld dat die verliezen helemaal niet erg zijn, omdat de winst- en verliesrekening over 2018 nog steeds positief is. Een soort schaamlap voor het feit dat die 1,9 miljoen toch echt weg is, verdampt, door iemand anders in zijn zak gestoken. Ofwel dat er, zonder dat verlies,  1,9 miljoen euro meer in kas had gezeten dan nu. Met veel duwen en trekken wilde wethouder Klink wel kwijt dat het resultaat van de rekening van 2018, na het nemen van dit verlies, ergens tussen zeven ton en 1 miljoen euro zal bedragen. Dat had dus 3 miljoen kunnen zijn!

Het college van B&W. V.l.n.r. Rosalie van Rijn, Jan Klink, Joost Boermans, Jan-Jaap de Kloet en burgemeester Freek Ossel.

Vergelijk het met de huisvader die aan zijn gezin opbiecht dat de vakantie en de verbouwing van de keuken dit jaar niet door kan gaan, omdat hij een ton heeft  gestoken in een dubieus project, niet goed opgelet en verloren. Maar dat hij heel blij is dat hij nu weet waar zijn gezin aan toe is. Eigenlijk is het heel erg goed nieuws wat hij brengt, want ze hebben nog te eten en ze hoeven het huis niet uit. Dat is nu heel zeker! Hoera!

Motie als konijn uit de hoed

Vorig jaar, bij de begrotingsbehandeling,  diende DBL een motie in waarin gewaarschuwd werd voor de veel te lage inschatting van de risico’s in de beide bouwprojecten. Daarbij gesteund door PvdA/GL. Zij kregen toen geen poot aan de grond bij de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en DB. Gert Zagt (DBL) riep dat feit in herinnering. Volgens Gert Zagt was de reden om het risico vorig jaar laag in te schatten gelegen in de dreigende herindeling en het gebrek aan bestuurskracht dat Noord-Holland in Wijdemeren had gevonden.

Aha. Lampje! Wethouder Jan Klink werd door de oppositie op het idee gebracht om onderzoek te laten doen.

Wethouder Jan Klink toverde gisteren  uit zijn hoge hoed een wit konijn. “De motie van DBL en PvdA/GL van vorig jaar was mede aanleiding om dit onderzoek te doen, want die bracht mij toch iets aan het twijfelen.” Stan Poels (PvdA/GL) veerde op. “U heeft er nooit op gereageerd en nu zegt u dit. Dat is een gelegenheidsargument!”

Gert Zagt hamerde er terecht op dat in het persbericht ten onrechte de verzachtende koppeling met het rekeningresultaat 2018 wordt gelegd. “Dat heeft absoluut, helemaal niets, met elkaar te maken. Die 1,9 miljoen zijn weg. Daar gaat het hier om.” Stan Poels (PvdA/GL) viel hem bij. “Dat staat volledig los van het rekeningresultaat 2018.”

Poolse Landdag over “Geheim”

Aan het eind van het openbare deel ontstond een discussie over wat er wel en wat er niet openbaar moet zijn. Hier speelde Jan Willem Nienhuis samen met Gert Zagt de hoofdrol. Nienhuis pleitte er voor om alles wat maar kan openbaar te maken. Er ontstond een Poolse landdag over de begrippen “besloten”, “geheim”, “beperkt openbaar voor raadsleden bij de griffie”, “openbaar maar niet toegankelijk voor het publiek”, “openbaar”,  “ openbaar op de website van de firma Metafoor” en jawel, “openbaar op de website van Wijdemeren”.  Ik was in dit gekrioel niet in staat om te volgen wat er allemaal geopperd werd en welke partijen de openbaarheid in de weg stonden. Feit is dat de oppositie én Jan Willem Nienhuis (CDA) voor maximale openheid pleitten.

Dan maar een WOB verzoek?
Griffier Harm Steijn en Commissievoorzitter Alette Zandbergen.

Omdat ik niet meer begreep wat er besloten was (volgens mij wist niemand dat nog), vervoegde ik mij, nadat de openbare helft van de vergadering gesloten was voorbeen schorsing, bij commissievoorzitter Alette Zandbergen met de vraag wat ik na dit debat kon inzien. Ook zij keek mij wat vertwijfeld aan. De Raadsgriffier mengde zich in het gesprek. Zij raadde mij aan om een WOB verzoek in te dienen om het Metafoor rapport in te kunnen zien. Ik zei dat ik vanwege het gedoe daar niet zoveel voor voelde, maar dat ik, als ik wel een WOB verzoek zou indienen, wilde weten welke bedragen vanaf 1 januari 2002 in het Dorpscentrum Oud Loosdrecht verdwenen waren en waar aan.  Zij overlegde daarop even intern en kwam met het voorstel dat ik het rapport van de firma Metafoor ter plekke op dat moment kon inzien.

Verfrissing

Omdat het al na tienen was bedankte ik heel vriendelijk voor dat aanbod. Ik had meer behoefte aan een koele licht alcoholische verfrissing dan aan het rapport van Metafoor. Misschien komt dat nog.

Foto’s: Douwe van Essen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.