Besloten vergaderen*

Het ‘nieuwe vergaderen’ heeft geleid tot een situatie waarin de burger buitengesloten wordt. Het is vrijwel ondoenlijk de meningsontwikkeling van de raad bij een bepaald onderwerp te volgen, omdat de informatie en de argumenten verspreid zijn over o.a. briefings, oriënterende sessies, beeldvormende sessies, commissievergaderingen en raadsvergaderingen. Soms is het zelfs onmogelijk omdat niet alle sessies openbaar zijn, zoals een ‘technische briefing’.

Sieta Vermeulen (VVD) (foto Douwe van Essen)

Volgens het Reglement van Orde is het doel van een technische briefing “het ophalen van technische informatie bij ambtenaren over raadsvoorstellen die zo complex zijn dat enkel het stellen van schriftelijke vragen niet toereikend is. De betrokken ambtenaar geeft mondeling antwoord op technische vragen tijdens een besloten technische briefing.”

Op de commissievergadering van 25 juni kwam Sieta Vermeulen (VVD) met de vraag waarom een technische briefing per definitie besloten is. Volgens haar kon die makkelijk in het openbaar plaatsvinden. Het antwoord van burgemeester Crys Larson was: “Het is niet omdat de informatie sec geheim is, of vertrouwelijk in die zin, zeer zeker niet. Het is eigenlijk een verfijning van de informatie, een nadere technische verantwoording van vragen die zijn gesteld. Dat deden we vroeger ook, dan schriftelijk, dat was natuurlijk ook niet publiekelijk openbaar – er werd een vraag gesteld en die werd dan schriftelijk beantwoord – nu doen we dat dus besloten, en dat is eigenlijk meer omdat wij de ambtenaar niet willen meetrekken in de politieke openbare discussie. Dat is de reden waarom we die besloten houden, maar de informatie zelf is niet geheim.”

Burgemeester Crys Larson (foto Douwe van Essen)

Het antwoord stelde Sieta Vermeulen niet tevreden, en terecht. De burger wordt essentiële informatie onthouden, waardoor hij/zij zich geen compleet beeld kan vormen ten aanzien van hoe en waarom onze lokale overheid beslissingen neemt. Dat is hoogst kwalijk. Het is ook volstrekt onnodig. Of een ambtenaar nu een antwoord op een vraag mondeling geeft of schriftelijk (zoals dat nu gebeurt bij de beantwoording van technische vragen), doet niet ter zake. Het gaat om de technische informatie. Hij wordt helemaal niet ‘meegetrokken in de politieke openbare discussie’.

Overheidsinformatie is altijd openbaar. In de woorden van de Rijksoverheid: “De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zorgt ervoor dat u inzage hebt in het handelen van de overheid. En dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming.“ (bron) Ik voel er niets voor om elke keer een Wob-verzoek in te dienen als er een technische briefing geweest is. Maar als men vast blijft houden aan die beslotenheid, zal ik dat zeker doen.

———————————-

*Ik schreef eerder over hetzelfde onderwerp.

Eén gedachte op “Besloten vergaderen*”

  1. Waarom konden ambtenaren de afgelopen vijftig jaar (zo lang kan ik dat overzien) bij de commissie en soms bij openbare informatieavonden) aanschuiven en toelichting geven op complexe vragen, zonder dat die ambtenaar werd meegezogen in wat voor politieke discussies dan ook en kan dat nu niet meer? Terwijl ik dit type zie ik ze in gedachten langskomen. De bomenspecialist, de milieuambtenaar, de verkeersspecialist, de ambtenaar openbare werken, de juridisch medewerker, enfin, ik kan zo wel even doorgaan. Ik kan mij zegge en schrijve één keer herinneren waarbij de toenmalige burgemeester, Don Bijl, mij verzocht om de naam van een ambtenaar in een ingezonden brief in de Wijdemeerse Webkrant te anonimiseren. Aan welk verzoek ik gehoor gaf.
    Dus geachte bestuurderen van Wijdemeren, u lijdt aan ernstige koudwatervrees, sterker nog, u ontneemt u zelf de mogelijkheid om, op grond van kennis, draagvlak bij de burger te kweken voor uw besluiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.