Bestuurlijk falen

Een zeldzaam staaltje van bestuurlijk falen. Het is niet overdreven die kwalificatie te gebruiken voor een in 2021/2022 gehouden proef met zogeheten ANPR-camera’s langs openbare wegen in onder meer Wijdemeren. Actie van de gemeenteraad ligt nu voor de hand.

Het onderwerp komt voor in de ‘veegbrief’ van 2 juli aan de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders werken daarin een aantal achterstallige zaken weg. Het college geeft aan wat er met acht toezegging aan de raad is gebeurd waarover diezelfde raad tot nu toe nooit meer iets vernam. De eerste van die toezeggingen dateert nota bene al uit juli 2017 – zeven jaar geleden!

De toezegging waarom het hier gaat, deed burgemeester Crys Larson op 2 februari 2023 aan de raadscommissie bestuur en middelen. In de recente brief van het college in huidige samenstelling lezen we: ,,Burgemeester Larson stuurt de eindrapportage van de ANPR camera’s naar de commissie wanneer de gemeente deze ontvangt’’.

Camera’s op vijf plekken

Waar ging het ook alweer om? Ziehier wat het college er vorige week over schreef: ,, In de periode van oktober 2021 tot maart 2022 heeft er binnen de gemeente Wijdemeren in samenwerking met de gemeenten Hilversum en Weesp en de politie (basisteam Gooi en Vechtstreek Zuid) een Pilot met ANPR camera’s (automatic numberplate recognition) gedraaid. De camera’s hebben – verdeeld over de drie gemeenten – op vijf locaties gehangen, waarbij gekozen is voor de belangrijkste invalwegen. Doel van de Pilot was om het aantal woninginbraken terug te dringen. Door de inzet van ANPR camera’s kon er bij de politie echter ook geacteerd worden op bijvoorbeeld malafide autoverhuurders, katvangers en overige aan ondermijning gerelateerde zaken.’’

De ANPR-camera aan de Leeuwenlaan.

Die ‘pilot’ (proef) begon inderdaad op 25 oktober 2021 en duurde zo’n vijf maanden. Een van de camera’s hing aan de Leeuwenlaan in ’s-Graveland. Eerder had burgemeester Larson de raad laten weten dat de proef naar schatting 45.000 euro zou gaan kosten, eerlijk te verdelen tussen de gemeenten. Wijdemeren was er dus 15.000 euro aan kwijt – mogen we althans aannemen, want meer of andere informatie over de kosten is nooit verstrekt.

Op Rading Nul kwam de cameraproef al diverse keren ter sprake. Zie bijvoorbeeld hier en hier. Terzijde overigens: het huidige college rept over katvangers. Dat zijn eigenaren of gebruikers van pakweg auto’s, bedrijfsgebouwen of bankrekeningen die ze in ruil voor een vergoeding ter beschikking stellen van criminelen die graag buiten beeld blijven.

Onthutsend

Onthutsend is wat het college vorige week te melden had over de ‘resultaten’ van de ANPR-proef. Dit namelijk: ,, De Pilot is al een geruime tijd geleden afgerond. Vanwege personele wisselingen bij de gemeente en politie de afgelopen jaren is het niet meer mogelijk om de cijfers op de juiste wijze te kunnen duiden en uw gemeenteraad een evaluatierapportage aan te bieden. Wij beschouwen deze toezegging zodoende als afgedaan.’’

In feite staat er: zoals we hierboven schreven is de politie tijdens de proef wel een aantal keren tegen geboefte in actie gekomen, maar concrete resultaten van de proef, harde cijfers, kunnen we u, gemeenteraad, niet leveren. En dus beschouwen we de toezegging van burgemeester Larson dat u ‘een eindrapportage’ krijgt ‘wanneer de gemeente deze ontvangt’ als ‘afgedaan’. Ofwel: we vinden dat we ons netjes aan die belofte hebben gehouden, want we hebben alleen maar beloofd dat we u zo’n eindrapportage zouden doorsturen als de gemeente die zou ontvangen, en tsja, de gemeente heeft niks ontvangen, dus u kunt naar die eindrapportage fluiten.

Klompen

Hoor ik daar mensen van verbijstering van hun stoel kukelen en hoor ik  klompen breken?

De gemeenteraad wilde graag die proef met ANPR-camera’s als mogelijk nuttig wapen tegen (in de eerste plaats) woninginbraken. De raad stelde daarvoor 15.000 euro beschikbaar. En vervolgens krijgt de raad nul, niks, nada aan resultaat van de proef. (Bij de gemeenten Amsterdam, waartoe Weesp inmiddels behoort, en Hilversum heb ik over resultaten van de proef zelfs helemaal niets aangetroffen – zelfs niet de melding dat er geen resultaten zijn.)

Nu is 15.000 euro voor een gemeente natuurlijk weinig geld, maar die eurootjes van de belastingbetaler zomaar in het water gooien zonder er iets voor te krijgen is wel erg dol. Hoeveel van de schuld daarvoor ligt bij de politie en hoeveel bij de gemeente is duister, maar dat we te maken hebben met een gevalletje volstrekt bestuurlijk falen is wel duidelijk.

Nieuwe proef

Als de raad nog steeds graag wil weten of ANPR-camera’s kunnen helpen tegen woninginbraken zit er niets anders op dan het college op te dragen een nieuwe proef te laten doen. Het zou immers wel heel raar zijn om als raad eerst op zo’n proef aan te sturen en je vervolgens bij de neus te laten nemen door te accepteren dat die nul komma nul resultaat oplevert.

Zelf zou ik voor zo’n nieuwe proef overigens niet willen pleiten, integendeel, want aan ANPR-camera’s kleven nogal wat (privacy-)problemen. Maar als de Wijdemeerse raad consistent wil zijn – en dat mogen we toch aannemen – dan ligt aandringen op een nieuwe proef wél voor de hand. Alleen daarmee kan namelijk duidelijk worden hoe de raad verder kan of wil omgaan met ANPR-camera’s (of niet natuurlijk). Reuze benieuwd of we hierover vanuit de raad nog iets gaan vernemen.

Eén gedachte op “Bestuurlijk falen”

  1. In het verlengde hiervan vraag ik me steeds vaker of we wel krijgen waar we voor betalen. Een onderzoek waard in een soort Verlies & Winst rekening.
    Hoeveel zijn we daarnaast kwijt aan de regio G&V en aan de M(etropool)R(egio)A(msterdam)? Em wie controleert dat dan democratisch? Ik vrees van helemaal niemand. Weg ermee dus, geachte raad?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.