BOB, Oude wijn in nieuwe zakken

Na uiteraard, naar goed Hollands gebruik, een werkgroep, is duidelijk geworden dat het nieuwe vergaderen in ieder geval twee concrete “nieuwe punten“ oplevert: De BOB en een voorzitter van buiten.

Stan Poels (PvdA/GL), voorzitter werkgroep Het Nieuwe Vergaderen.

Vroeger toen ik op een HBO school les gaf o.a. in vergadertechniek, moesten mijn leerlingen een eenvoudig pocketboekje aanschaffen  van de Amerikaan Harold.P. Zelko: Vergader- en discussietechniek. Uitgave Spectrum. Dat was een heel goed boekje. Het belangrijkste wat ik de studenten leerde over het vergaderproces was, dat een vergadering uit drie delen bestaat: informatie-argumentatie- besluitvorming.  IAB dus! Soms loopt dat wel door elkaar, maar aan de voorzitter  om dat proces in goede banen te leiden. Wel verrassend om na zoveel jaar de BOB  als iets nieuws gepresenteerd te krijgen. Want is beeldvorming –oordeelsvorming- besluitvorming iets anders dan informatie-argumentatie- besluitvorming?

Nee dus, ik moet constateren dat de leden van de gemeenteraad van Wijdemeren  vergaderden, zonder te weten hoe een ordentelijk vergaderproces verloopt. “Oude wijn in nieuwe zakken”luidt het spreekwoord.

Externe Voorzitter

Het tweede voorstel om een voorzitter van buiten te halen is nog interessanter. Ik had nooit begrepen dat de voorzitters van de commissie de vergaderingen op een inadequate wijze leidden. Wat was er mis? Waren ze partijdig? Konden ze de adviezen niet formuleren? Structureerden zij het vergaderproces niet? Nooit iets over gelezen. In ieder geval begrijp ik dat ze het niet goed deden. En kennelijk kwamen andere raadsleden niet in aanmerking, zodat een buitenstaander, een professionele voorzitter, moest worden aangetrokken. Dat is wel in strijd in de wet, maar burgemeester Ossel meende dat een experiment wel door de vingers zal worden gezien.

Hoe weet hij dat? Heeft hij het aan  minister Ollongren gevraagd of vermoedt hij het. Ik heb nergens gelezen waar zijn vermoeden op is gebaseerd. Andere vragen komen bij mij op. Hoelang duurt het experiment? Vragen we blijvend ontheffing aan de minister of is het optreden van Vivian Boelen gewoon een demonstratie om te laten zien hoe het moet? En wat gebeurt er als de Raad weer moet terugkeren naar het model waarbij een lid van de gemeenteraad, conform de wet, voorzit. Komt Alette Zandbergen dan gewoon weer terug? Zoals de prinsgezinden na Napoleon weer in  hun zetels terugkeerden?

Waarom Vivian Boelen eigenlijk? Konden andere goede voorzitters ook solliciteren of leefde er binnen de raad het idee dat slechts één gegadigde voor deze functie in aanmerking kwam? Doet zij het voor een professioneel tarief of neemt ze genoegen met de vergoeding van Binnenlandse Zaken voor dit klusje?

Alette Zandbergen (DLP)

Allemaal vragen, voor een opmerkelijke keuze, slecht doordacht en perspectiefloos. Bovendien onheus naar de door de raad gekozen commissievoorzitters. Alette Zandbergen heeft groot gelijk. Zo zou ik me ook niet laten behandelen !

Wim Kozijn

Foto's: Douwe van Essen

2 gedachten op “BOB, Oude wijn in nieuwe zakken”

 1. Beste heer Kozijn,
  Allereerst moet gezegd dat u de antwoorden van uw vragen zelf had kunnen vernemen uit de stukken op de gemeentesite, simpelweg uit de berichtgevingen van de (lokale) kranten, bij de behandeling in de commissie- of raadsvergadering of gewoon uit de wandelgangen, ik geef u graag wat antwoorden. Al is mij door het hoofd geschoten ‘deze meneer maakt vast een grapje met zijn vragen’.

  1. Nee, het BOB-model is geen nieuw vergadermodel maar al een beproeft succes in andere gemeenten. Voor Wijdemeren is het echter wel nieuw.

  2. Klopt, er is niks mis met onze voorzitters en daarom de reden dat u er nooit iets over heeft vernomen. Uw conclusie dat zij dus niet voldeden is hier niet juist.

  3. Afwijken van de wet is in deze vaker tijdelijk gedoogd. Daarom verwacht de burgemeester voor de korte duur ervan geen bezwaar.

  4. Het experiment duurt tot aan het zomerreces met voor de eerste vier maanden een externe voorzitter. Zodat alle gemeenteraadsleden, ambtenaren en college de nieuwe structuur gewoon zijn. De werkgroep heeft uitgekeken naar meer kandidaten. Na vier maanden nemen de voorzitters uit de raad het voorzitterschap van de commissies weer over. De keuze van mevrouw Zandbergen zal gerespecteerd moeten worden.

  Tot slot, u zegt ‘slecht doordacht en perspectiefloos’.
  Er is een jaar aan gewerkt (om maar niet te noemen dat voorgaande gemeenteraden van Wijdemeren hiermee al aan de slag zijn gegaan) door de griffier en de werkgroep, deze bestaat uit één afgevaardigde uit elke fractie.
  Nee, slecht doordacht is het zeker niet.
  De doelstellingen van Het Nieuwe Vergaderen zijn;
  – Minder en efficiënter vergaderen
  – Waar nodig, het debat bevorderen
  – Bewoners direct gelegenheid geven tot het verkrijgen van informatie, vragen stellen en een mening geven over een bepaald onderwerp.
  Voelt u zich daarom vrij de beeldvormende sessies in de toekomst bij te wonen!

  Met vriendelijke groet,
  Patricia IJsbrandij

  1. Geachte mevrouw IJsbrandij,

   Naar aanleiding van uw reactie op mijn column, hierbij een reactie op uw opmerkingen.

   1.Of het nou beproefd is in andere gemeenten of niet ,doet er niet toe. De BOB is geen vergadermodel het zijn drie stappen om elk vergaderproces ordentelijk te doen verlopen. Het enige is dat u kennelijk de stappen in de tijd spreidt.

   2. De voorzitters voldeden prima, maar zijn wel naar de bühne verwezen.-In ieder geval voor één van hen ongewild. Als de voorzitters “het nieuwe model nog niet in hun vingers hebben” moet je ze naar mijn mening niet vervangen door een professional, maar hen coachen in de “nieuwe manier van werken.”

   3. Mijn vraag waarop de verwachting van de burgemeester is gebaseerd beantwoordt u niet. Dat afwijken wel vaker wordt gedoogd is geen antwoord. Ik concludeer dat de verwachting nergens op is gebaseerd..

   4. Mevr. Boelen zit de komende vier maanden voor. Waarom niet de gehele raadsperiode?
   Ik zou dat op zich heel slecht vinden. Het voorzitten van een gemeenteraadscommissie is een politieke taak. Die dient uitgeoefend te worden door gekozen volksvertegenwoordigers ,die verantwoording over hun handelen afleggen aan de gemeenteraad. Die ter verantwoording kunnen worden geroepen door de gemeenteraad en die eventueel van hun post kunnen worden ontheven door de gemeenteraad. Gemeentepolitici horen op zulk een functie en niet een willekeurige burger die het vak van voorzitten kennelijk beheerst.

   5. Dat er een jaar aan deze voorstellen is gewerkt door een commissie waar elke partij in vertegenwoordigd was is geen enkele garantie dat er heldere en zinnige voorstellen te berde worden gebracht.

   Ik wens u veel succes met het “nieuwe vergaderen” en hoop dat het debat bevorderd wordt en dat heel veel inwoners zich voortaan veel meer bij de gemeentepolitiek betrokken zullen voelen dan tot dusver.

   Wim Kozijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.