Bouwen, spel zonder regels?

Wethouder Jan-Jaap de Kloet riep in een video enthousiast op om bouwlocaties te melden. Een Rading Nul lezer zag dat en vond de oproep wel erg ruim en ongestructureerd. Hij zond ons een ingezonden brief waarvan wij vonden dat hij aandacht verdient.

Foto: Gemeente Wijdemeren

Er werd wat heen en weer gemaild over de brief onder de redactieleden van Rading Nul. Wij vonden dat de briefschrijver eigenlijk wel een punt had. Moet het college in de oproep op video niet wat meer aangeven waar men aan denkt? Waar is de behoefte aan die woningen? Hoeveel? Wat voor soort woningen? Gestapeld, in rijen of vrijstaand? En hoeveel per kern? En wat doen burgers die wel vinden dat er gebouwd moet worden, maar dan liefst in de back yard van de buurman? En de natuur? Moet er natuur opgeofferd worden? Zo ja, waar?

Dus geven we u hieronder ter overdenking de brief van Gert van der Vliet uit Nederhorst den Berg.


Waar wel/niet bouwen, spel zonder regels?

Hoe goed de lancering van “waar kunnen we wel en niet bouwen” ook is, zonder de spelregels te verduidelijken of enig houvast te bieden komt de vraag heel vrijblijvend over. Om de vraag wat gerichter te stellen is meer inzicht in de behoefte of enige vorm van sturing geen sinecure.

De achtergrondinformatie van de vraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn: waar moet er, na 2030 in welke kern wat worden gebouwd. Immers volgens huidig inzicht is er in de Regio met de actuele plancapaciteit – hard/zacht- voldoende voorraad voor de periode 2020 – 2030.
Ook Wijdemeren kan met huidige plannen van ca. 800 woningen tot 2030 vooruit.

Na 2030 zijn er in de Regio Gooi en Vechtstreek, volgens inschattingen van MRA en de Regio, ca 550 woningen per jaar nodig.

De Regio heeft nu ca 250.000 inwoners, waarvan ca 24.000 in Wijdemeren. Met een eenvoudige rekensom kom je voor heel Wijdemeren uit op een behoefte van ca 55* woningen per jaar. Per kern doorgerekend kom je vervolgens, bijvoorbeeld voor Loosdrecht op ca 20* woningen per jaar, voor Nederhorst op ca 12* woningen per jaar. (*cijfers zijn vooral bedoeld om de schaalgrootte aan te geven)

Bouwplannen op een, per kern, passende schaal is dus goed mogelijk en vooral heel wenselijk. Het voorkomt dat er happen uit het landschap worden genomen. Het voorkomt ook dat gebouwd wordt voor inwoners van de regio of MRA waarbij er een onevenredig verdeling ontstaat en de lokale woningzoekende in de kernen het nakijken heeft.

Zoek vooral naar locaties die geen ingreep doen op de landschappelijke kwaliteit of zorg dat tenminste kan worden voldaan aan een landschapsinclusieve ontwikkeling.

Bedenk dus  geen bouwplannen van 150+ woningen in het open landschap maar zoek vooral naar kleine locaties, herbestemmingen en vernieuwen van bestaande bebouwing.

Gert van der Vliet,
Nederhorst den Berg

3 gedachten op “Bouwen, spel zonder regels?”

  1. Wanneer we in Nederhorst de Nieuwe Dammerweg opschuiven naar de Reeweg, dan komt daar een prachtige strook bouwgrond vrij waar zeker 100 woningen op gebouwd kunnen worden. Positieve bijkomstigheid, van mevr. Hennis zal de gemeente geen bezwaar ontvangen, wanneer ik onderstaande reactie juist interpreteer.

  2. Mooi bedacht, inbreiden , maar de buren hé. Die maken het onmogelijk . Kapitalen aan juridische kosten, door zeuren tot aan de raad van State toe. En al die protesters wonen in een woning waar eerst prachtige bomen stonden of weilanden of water of…….in ieder geval ooit oerbos. Samen leven is ook samen wonen, gun elkaar een plek, protesteer niet tegen elk bouwplan, kom met alternatieven in plaats van met dagvaardigingen en luister naar elkaars noden. De kreet er is elders zoveel ruimte dus in ons uitzicht kan het niet klinkt ook hier door!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.