BSWW de derde

“Door gebrekkige informatie was het parlement vaak niet op de hoogte van de problemen.” (FD 24 augustus 2019 over het oude investeringsfonds). Dat is erg genoeg, maar bij de BSWW was het kennelijk erger: het gaat om bewuste misleiding.

Ter herinnering: de Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren was ooit in het leven geroepen om belastingheffing in de deelnemende drie gemeenten te centraliseren en efficiënter te maken – wil zeggen goedkoper. Omdat er “bij de BSWW zaken (waren) gesignaleerd” was een onafhankelijk rapport in opdracht gegeven. In het najaar van 2017 verscheen dit rapport van Prof. Dr. J. Bossert over het functioneren van de BSWW. Op 12 september 2017 presenteerde hij het aan de gemeenteraad en het publiek. Hij liet doorschemeren dat het raadsvoorstel op grond waarvan de gemeenteraad destijds tot oprichten van de BSWW besloot, afweek van het ambtelijk voorbereide raadsvoorstel. Er was een “ambtelijke” en een “bestuurlijke” versie, één gunstiger voor de oprichting van BSWW dan het ander. Op mijn verbijsterde vraag antwoordde de BSWW voorzitter (en onze burgemeester) dat er nader uitleg zou komen in de commissie Bestuur & Middelen op 10 oktober 2017.

Uitleg kwam er niet maar wel de mededeling dat de rijksrecherche was ingeschakeld. Er was dus het vermoeden dat er mogelijkerwijs sprake was van strafrechtelijk relevant handelen. Anderhalf jaar later hoorden wij dat het OM was overgegaan van “vooronderzoek” naar onderzoek.

Deze week dan kwam de niet onverwachte volgende stap. Het strafrechtelijk onderzoek is afgerond en “de drie leden van de stuurgroep die betrokken waren bij de totstandkoming van Belastingen SWW, worden gedagvaard voor de meervoudige kamer van de rechtbank.”

Zeker, onschuldig tot het tegendeel enz. maar mijn vertaling van het bovenstaande: drie ambtenaren van de betrokken gemeenten hebben bewust (anders was het geen strafzaak) de gemeenteraden misleid om een hen welgevallige uitkomst teweeg te brengen. Onkreukbaar geachte dienaars van het publieke belang hebben gekozen volksvertegenwoordigers – en daarmee het democratische stelsel – ondermijnd en buiten spel gezet.

Als zij schuldig worden gesproken dan is het voor de betrokkenen een zegen dat rechters en niet ik de strafmaat bepalen, maar rustig van je pensioen genieten moet in ieder geval van de baan zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.