Budget padding

Het is lastig om een budget te maken voor een ingewikkelde klus in het fysieke domein. Als er onverwachte tegenvallers zijn, zoals bij voorbeeld kan gebeuren als je groot onderhoud moet plegen, dan moet je als verantwoordelijk wethouder terug naar de raad voor een extra krediet. De laatste keer dat dit gebeurde, zeer onlangs nog, kostte het de wethouder bijna zijn baan.

Eric Torsing

Ik kan me zo voorstellen dat de wethouder gedacht heeft: ‘Dat gebeurt me niet nog een keer’. Het budget voor het groot onderhoud aan de Oud-Loosdrechtsedijk in de septembervergadering van Wijdemeren was dan ook aanmerkelijk hoger dan de raming van een paar maanden geleden. Toen zou de klus €579.500 moeten kosten; nu was het budget opgehoogd tot €885.000, ruim drie ton meer. Hoe je in een paar maanden tijd tot de conclusie komt dat de klus ruim de helft méér gaat kosten, weet ik niet. Dat soort berekeningen krijg je als gewoon burger niet te zien.

Rekenen
Maar zelfs als je de cijfers te zien zou krijgen, kun je daar als leek weinig over zeggen. Gelukkig hebben wij één persoon in de raad die dat wel kan, Eric Torsing (CDA). Hij zit in de bouw en kan goed rekenen. Volgens hem was het budget nu veel te hoog. Zijn CDA kwam dan ook met een motie, samen met De Lokale Partij, om een budget beschikbaar te stellen van maximaal €675.000. Twee ton minder dan het collegevoorstel.

Budget padding
Het is niet ongebruikelijk om bij het aanvragen van een budget de zaak wat ‘op te vullen’. Budget padding heet dat in het Engels. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Je maakt een goede indruk als je onder je budget blijft, en vooral: je hebt geen gezeur als je met tegenvallers te maken krijgt zodat je niet terug hoeft naar degene die het geld beschikbaar stelt. Het feit dat ook Wijdemeren elk jaar weer in de jaarstukken een fors ‘voordelig resultaat’ heeft, waarbij het college dan ‘chapeau’ toegeroepen krijgt, is veelzeggend. Er is een zekere overeenkomst met een ander verschijnsel, namelijk dat je nog geld over hebt van een budget dat voor het einde van het jaar opgemaakt dient te worden en daarmee op een ‘spending spree’ gaat. Use it or lose it. Dit verschijnsel is aangetoond in velerlei vooral Amerikaans onderzoek naar overheidsfinanciën.

Het amendement van Eric Torsing haalde het met 10 tegen 8 stemmen. Geen wonder. Als ik zou moeten kiezen tussen een voorstel op bouwgebied van Torsing of van wethouder Boermans, dan volg ik blind de eerste. Torsing heeft kennis van en ervaring op dat gebied, iets wat je niet kunt zeggen van de wethouder.

Argumenten
Opvallend: de voors en tegens liepen dwars door coalitie en oppositie. Wat mij interesseerde waren de argumenten van degenen die tegen het amendement stemden, want waarom zou je meer geld uitgeven dan noodzakelijk? Stan Poels (PvdA/GrLinks) ging uit van de deskundigheid van de ambtelijke organisatie. Merkwaardig, want als er één ding is dat het Metafoorrapport heeft aangetoond, dan is dat het falen van de organisatie. VVD’er Sita Vermeulen vermeldde drie keer dat de fractie het er moeilijk mee gehad heeft. “Dat mag u gerust aannemen”. Maar men vreesde dat het budget zo laag was dat niemand zou willen instappen, en dan zou er een nieuw bestek geschreven moeten worden, “met alle consequenties vandien.” Tegen het amendement dus, op één VVD-lid na. Ook Dorpsbelangen “had het moeilijk gehad”, zei Ria Hennis, “maar we vertrouwen op de deskundigheid van de ambtenaren en het oordeel van de wethouder.” Net als de VVD dacht Roosenschoon (D66) dat er misschien niemand zou inschrijven voor dat lagere bedrag. “De dijk is in zo’n slechte staat dat we het risico niet kunnen nemen”. Dan maar drie ton meer.

Meerwerk
Het is heel goed dat Torsing aandacht vroeg voor “de cultuur hier in dit huis om zo hoog mogelijke budgetten aan te vragen om niet terug te hoeven komen als er meerwerk komt.” De raad heeft volgens hem te weinig grip op wat er gebeurt. Terecht stelde hij dat de financiële toestand van de gemeente het noodzakelijk maakt om ook in het fysieke domein zoveel mogelijk de buikriem aan te halen, en niet alleen in het sociale domein. Te makkelijk wordt er bij extra kosten gezegd: ‘Gelukkig valt het binnen het budget’. Torsing heeft gelijk. Budget padding is iets waar we vanaf moeten.

One thought on “Budget padding”

  1. In bovenstaand stuk van Cor Koster valt het mij op dat we het over grote bedragen hebben, maar dat de wethouder die over de financiën gaat, Jan Klink (VVD), nergens genoemd wordt. Die speelt toch ook een zeer belangrijke rol in dit spel met te lage en te hoge begrotingsposten met verschillen van enige tonnen lijkt mij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.