‘Bureau Torsing’: voor al uw forse besparingen op openbare werken

Het was een wat surrealistisch tafereel. Terwijl ambtenaren voor wethouder Joost Boermans hebben begroot dat een fikse opknapbeurt van de Stichtse Kade tot vier kon kost, bezwoer raadslid Eric Torsing (CDA) dat het voor de helft kan. En Torsing weet waarover hij het heeft. Het riep weer eens prangende vragen op over het ambtelijk apparaat van de gemeente Wijdemeren.

Eric Torsing (CDA).

Toen afgelopen donderdag de gemeenteraad de Voorjaarsnota besprak, kwamen CDA en D66 met een amendement. Daarin stond: haal twee ton uit de reserve Rationeel Wegbeheer ‘ten behoeve van een nieuwe deklaag voor het fietspad Stichtse Kade tussen de bebouwing van Ankeveen en ’s-Graveland, rekening houdend met het agrarisch verkeer’.

Asfalt of beton

Dat fietspad is hard toe aan een opknapbeurt. Omdat er nu en dan ook landbouwverkeer overheen gaat, moet het niet met klinkers worden opgeknapt – die worden snel uit elkaar en aan gort gereden – maar met asfalt of beton. Wethouder Joost Boermans en zijn ambtenaren zijn daarmee ook al in de weer. Een goede asfaltlaag kost volgens Boermans (op aangeven van zijn ambtenaren) zo’n 160.000 euro, uitvoering in beton tegen de 400.000 euro. Niet waar, stelde Torsing, ook in beton kan het voor twee ton.

De raad steunde het amendement unaniem. Torsing en Boermans gaan binnenkort met elkaar om de tafel om over de praktische uitvoering te overleggen. Met die Stichtse Kade komt het dus vast wel goed.

Gemeenschapsgeld

Maar een bizarre vertoning was het wel. Waar ambtenaren menen dat de duurste en duurzaamste uitvoering vier ton moet kosten, hoeft daarvoor volgens de in de aannemerij goed ingevoerde Torsing maar de helft aan gemeenschapsgeld te worden uitgegeven. Besparing: twee ton. En laat hij er nu eens fors naast zitten. En laat hij nu eens de kostenpost ‘voorbereiding, begeleiding en communicatie’ (waarover Boermans repte) zijn vergeten. En laat dat nu eens optellen tot 50 procent hogere kosten dan de Torsing-raming (wat me overigens onwaarschijnlijk lijkt). Dan nog kost de Torsing-aanpak drie ton en geen vier en is de besparing nog altijd een ton. En dat op een relatief klein project als de Stichtse Kade. Opmerkelijk.

Blijkbaar vond ook Gert Zagt (De Lokale Partij) het nogal buitenissig. ,,Ik begin me af te vragen’’, zei hij, ,,wie is de ambtelijke organisatie, wie is de wethouder, wie zijn de raadsleden?’’ Inderdaad: raadslid Torsing nam in feite plaats op de stoelen van de wethouder en zijn ambtenaren. Niet omdat hij zo’n praatjesmaker is, wel omdat hij op grond van kennis van zaken heel nuchter tot een goedkopere oplossing is gekomen. Zo’n praktisch denkend raadslid – je zou bijna denken met een Ankevener van doen te hebben. 😉

Externe specialist

Zagt zei trouwens ook dat Torsing ‘al een paar keer’ heeft laten zien dat projecten goedkoper kunnen dan volgens ambtelijke ramingen. Toen ik dat hoorde, schoot me een voorbeeldje te binnen uit de tijd waarin ik nog voor De Gooi- en Eemlander rondwandelde in Wijdemeren. Geen idee meer om welk project het ging, maar het college stelde toen voor een poosje een externe specialist voor werkvoorbereiding en toezicht in te huren voor ruim boven de honderd euro per uur. Torsing kwam in het geweer. Toen we samen de raadzaal uit liepen, vroeg ik aan hoeveel geld Torsing dacht. ,,Voor 60 euro per uur heb je een goeie’’, vertelde hij. Voor pakweg de helft van het geld dus, ook toen.

En later was er natuurlijk een stuk op te knappen Nieuw-Loosdrechtsedijk ter hoogte van Muyeveld/Breukeleveen. Ook dat kon goedkoper, aldus Torsing – bij die gelegenheid samenwerkend met Alette Zandbergen (De Lokale Partij).

Veel te verbeteren
De Oud-Loosdrechtsedijk tussen de rotondes werd onder handen genomen. (Foto gemeente Wijdemeren)

Tsja, en waaraan denk je dan óók weer? Natuurlijk, aan het financieel lelijk uit de hand gelopen opknapproject Oud-Loosdrechtsedijk tussen de rotondes. Ook aan de grondexploitaties Nedervecht (Nederhorst den Berg) en Porseleinhaven (Loosdrecht), waar heel veel geld bij moest. En natuurlijk aan het alarmerende rapport van onderzoeksbureau Metafoor. Daaruit bleek in 2019 dat op het gebied van ruimtelijke ordening en geld in Wijdemeren nog veel te verbeteren viel in de sfeer van aansturing en controle.

Met een raadslid als Torsing heeft Wijdemeren geweldig geluk. Hij kan op grond van eigen expertise aan de bel trekken als ambtenaren menen dat te ruim bemeten aanneemsommen moeten worden uitgegeven. Maar als Torsing morgen iets naars zou overkomen? Dan is er niemand meer met kennis van zaken die op de rem kan trappen. Dan wordt onnodig gemeenschapsgeld verstookt, opgebracht door belastingbetalers.

Een interessante vraag is natuurlijk hoe het komt dat ambtenaren in een aantal gevallen projecten te duur (lijken te) begroten. Zo kan het zijn dat ze hun vak onvoldoende verstaan. Mogelijk moeten ze werken met (teveel) onzekere factoren. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat ze ‘veilig’ begroten om pijnlijke overschrijdingen zoals met de Oud-Loosdrechtsedijk te voorkomen. En er zijn misschien nog wel meer verklaringen mogelijk. Te ruim begroten is uiteraard nooit slim, want dan zul je altijd zien dat het teveel begrote geld ook op gaat – zelfs als dat niet per se nodig is.

Werk aan de winkel

Hoe dat ook zij, het moet uiteraard niet nodig zijn dat in de gemeenteraad toevallig een kenner zit die geldverspilling bij openbare werken kan voorkomen. Ook een wethouder hoeft zulke expertise niet zelf in huis te hebben. Daarvoor zijn immers ambtenaren die van wanten moeten weten. En als ze daartoe niet in staat zijn, dan is er werk aan de winkel voor de burgemeester (met personeel en organisatie in portefeuille) en voor de hoogste ambtenaar, de gemeentesecretaris. En als ook zij het niet kunnen oplossen? Dan is, vrees ik, weer de bekende existentiële vraag aan de orde over gemeentelijke zelfstandigheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.