Monument 4 mei in ‘s-Graveland

Op de agenda van komende commissievergadering op 29 januari en (waarschijnlijk) de raadsvergadering 6 februari van staat een hamerstuk. De verplaatsing van het 4 mei herdenkingsmonument in ‘s-Graveland naar een nieuwe plek naast sporthal De Fuik aan de Zuidsingel in Kortenhoef. Een mooi streven, maar met een vraagteken.

Continue reading “Monument 4 mei in ‘s-Graveland”

Oud en Nieuw. Feest! Nou nee.

Na een paar dagen dringt het langzaam door. Het was een feestavond op 31 december. Het was alsof we in een oorlogsgebied woonden. Bomontploffingen waarbij de ramen rinkelden. Enkele uren lang vuursalvo’s. Katten doodsbang. Om kort te gaan feest! Continue reading “Oud en Nieuw. Feest! Nou nee.”

Ingekomen stukken

De gemeente Wijdemeren heeft sinds kort een nieuwe Rekenkamer. De drie nieuw-benoemde leden hebben ervaring; zij vormden eerder de Rekenkamer van Weesp. Om het belang van het instituut te onderstrepen, heeft de gemeenteraad het beschikbare budget structureel met €10.000 verhoogd. Prima, want Wijdemeren heeft een Rekenkamer echt nodig. Er gaan te veel zaken mis.

Continue reading “Ingekomen stukken”

De eerste keer

Veel leek het inhoudelijk niet om het lijf te hebben, die allereerste raadsvergadering (12/12/2019) van burgemeester Larson. Twee onschuldige agendapunten en een stuk of 12 hamerstukken, dat moest voldoende tijd overlaten om de donderdagavond gezellig af te sluiten en toch nog op tijd naar huis te kunnen.

Burgemeester Larson en griffier Debby de Heus (foto: Douwe van Essen)

Continue reading “De eerste keer”

Inflatiecorrectie

In het bestuursakkoord van Wijdemeren staat dat de lasten voor burgers en bedrijven de komende vier jaar met niet meer dan de inflatie verhoogd worden. In 2019 was de inflatiecorrectie 2,4%; volgend jaar wordt dat 2,0%. Inflatiecorrectie houdt in dat de lasten voor burgers omhooggaan. Stijgen dan ook de uitkeringen aan burgers met dat percentage? Continue reading “Inflatiecorrectie”