Jack Bemelmans

Als consument ben je in dit land redelijk beschermd tegen slechte producten en diensten. Wanneer je veel betaalt voor iets dat de verwachte kwaliteit niet waarmaakt dan kan je afzien van de koop en je geld terugvragen. Dat ga je winnen, zo is de Nederlandse wet.

 

Als inwoner van een gemeente ben je in het geheel niet beschermd tegen slechte producten en  diensten. Wanneer je de hoofdprijs betaalt aan gemeentelijke lasten (zoals in Wijdemeren, al jaren in de top-5 van Nederland) en die gemeente komt nog steeds geld tekort… dan wordt de prijs voor al dat schamels gewoon met 13,5% verhoogd. Afzien van de koop gaat niet. Betalen zal je, zo is de Nederlandse wet.

Continue reading “Jack Bemelmans”

Praten over de begroting

De begrotingsbehandeling werd dit jaar uitgevoerd in vijf stappen: (1) in een sessie van 18 juni waar fracties aan de hand van de Perspectiefnota met voorstellen voor bezuinigingen konden komen, (2) via schriftelijke vragen, (3) tijdens een ‘beeldvormende’ behandeling in de commissie, (4) bij de algemene beschouwingen en (5) tijdens het ‘besluitvormende’ deel op 12 november.

Continue reading “Praten over de begroting”

Provinciaal CDA zoekt steun bij FvD en PVV

Op 5 oktober vergaderden de Provinciale Staten van Noord-Holland over de Omgevingsvisie NH2020, die met name interessant is vanwege de invoering van het begrip Bijzonder Provinciaal Landschap. Dat begrip heeft nogal wat consequenties voor Wijdemeren. Er lagen veel amendementen en moties op tafel, waaronder twee die betrekking hadden op woningbouw in Wijdemeren: Nederhorst Noord en Zuidsingel fase 8. Continue reading “Provinciaal CDA zoekt steun bij FvD en PVV”

Something is Rotten In the State of Holland

Bovenstaande parafrasering van een zin uit Hamlet schoot mij in gedachten toen ik las dat er 501 extra ambtenaren zijn ingezet om de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst op te lossen. Een paar miljoen euro zijn uitgegeven aan accountants- en consultantsbureaus. In 25.000 gevallen zijn mensen geruïneerd. Maar er zijn tot nu toe pas enkele tientallen gevallen opgelost. Bijna niets dus!

Wikipedia. Hamlet. De acteur Edwin Booth 1870.

Continue reading “Something is Rotten In the State of Holland”

Verkeersveiligheid

‘We willen een leefbare en duurzame gemeente zijn, waarbij verkeersveiligheid een randvoorwaarde is en toegankelijkheid en bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers zijn gewaarborgd.’ Dat is de hoofddoelstelling van het Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045, het verkeersplan voor onze gemeente voor de komende 25 jaar.

Olivier Goetheer (DLP)

Continue reading “Verkeersveiligheid”