Vergadergedrocht

De griffie had een tussentijdse enquête uitgezet onder raadsleden en fractieassistenten met stellingen over de ervaringen met verschillende aspecten van het ‘nieuwe vergaderen’ in Wijdemeren. Ook collegeleden en ambtenaren deden mee. Op de verschillende stellingen kwamen reacties van 22 betrokkenen, die niet zijn uitgesplitst naar de verschilende groepen respondenten.

Stan Poels (PvdA/GL) voorzitter van de Werkgroep Vergaderen (foto Douwe van Essen)

Continue reading “Vergadergedrocht”

Besloten vergaderen*

Het ‘nieuwe vergaderen’ heeft geleid tot een situatie waarin de burger buitengesloten wordt. Het is vrijwel ondoenlijk de meningsontwikkeling van de raad bij een bepaald onderwerp te volgen, omdat de informatie en de argumenten verspreid zijn over o.a. briefings, oriënterende sessies, beeldvormende sessies, commissievergaderingen en raadsvergaderingen. Soms is het zelfs onmogelijk omdat niet alle sessies openbaar zijn, zoals een ‘technische briefing’.

Sieta Vermeulen (VVD) (foto Douwe van Essen)

Continue reading “Besloten vergaderen*”

Emmaweg stopt Zuidsingel 8

Als er geen goede oplossing bedacht wordt voor het verkeer van en naar het plan Zuidsingel fase 8, dan komt dat bouwplan er niet. Daar waren de commissie en de wethouder Jan-Jaap de Kloet het over eens.

Pré corona. (foto: Douwe van Essen)

Continue reading “Emmaweg stopt Zuidsingel 8”

De toekomst van Wijdemeren

De gemeente is bezig met het opstellen van een omgevingsvisie over de gewenste ontwikkeling van Wijdemeren in de komende jaren. Eerder hebben we daarover dorpenavonden gehad, en zijn er nota’s en een beleidsinventarisatie gemaakt. Gisterenavond, 16 juni, vond in dit kader een ‘Digitale oriënterende sessie Omgevingswet’ plaats onder voorzitterschap van Olivier Goetheer (De Lokale Partij). Ik was benieuwd.

Voorzitter Olivier Goetheer (DLP)

Continue reading “De toekomst van Wijdemeren”

Naar een omgevingsvisie

Digitaal vergaderen is bepaald niet ideaal en zeker niet als het tegen middernacht loopt. Om die tijd is niemand meer op zijn best, zo bleek bij de Wijdemeerse raadsvergadering van 4 juni. Verwarring alom. Moest er nou gestemd worden over amendement A-19-1 of was dat al ingetrokken door de indiener? En moest er nou een raadsbesluit genomen worden, of was dat al impliciet gebeurd doordat een ander amendement net aangenomen was?

Continue reading “Naar een omgevingsvisie”

Détournement de pouvoir

Najade is al sinds 2010 bezig om een woonbestemming te verkrijgen voor het resort in Loosdrecht. Nu stond het weer op de agenda. In de commissievergadering van woensdag 27 mei kwam Gert Zagt, fractievoorzitter van De Lokale Partij, bij de discussie daarover met het begrip Détournement de pouvoir. Dat speelt hier misschien inderdaad, maar anders dan hij denkt.

Najade Resort, Loosdrecht (foto Cor Koster)

Continue reading “Détournement de pouvoir”