Het Stof van het Haarlemse bommetje daalt neer.

De ontploffing die een Haarlemse provincie ambtenaar tegen middernacht in de Wijdemeerse begrotingsraad veroorzaakte verdient wat nadere beschouwing.

Foto: NOS

Verder lezen “Het Stof van het Haarlemse bommetje daalt neer.”

Ambtenaar van Provincie licht de Raad pootje.

Na een lange schorsing, waarin een aantal partijen werkte aan een amendement om een zeer beperkte verlaging van de OZB te bewerkstelligen gebeurde iets wat in de fantasie van de raadsleden en de burgemeester niet voor mogelijk werd gehouden. (Update 10-11-23, 12.38!)

Charlie Aptroot: hulp voor ‘expliciete opdracht’. (Foto Douwe van Essen)

Verder lezen “Ambtenaar van Provincie licht de Raad pootje.”

Waar is de coalitie?

Zo juist zond Griffier Elske Hörchner de amendementen en moties naar de pers en andere geïnteresseerden. Over 25 minuten begint de begrotingsvergadering. Alle partijen, behalve de VVD en De Lokale Partij (coalitie) fluiten hun amendementen- en motiepartijtje mee.

(Illustratie Dreamstime)

Verder lezen “Waar is de coalitie?”

Het Convenant verdween in de prullenmand?

Voor wie eerder vandaag het stuk van collega Ronald Frisart las over de collegevoorstellen inzake de stijging van toerismebelasting, forensenbelasting en watertoeristenbelasting, hebben we een verrassing. De ondernemers trekken de stekker uit overleg met Wijdemeren!

Wethouder Els Kruijt. (Foto Douwe van Essen)

Verder lezen “Het Convenant verdween in de prullenmand?”

Wijdemeren, geen weg terug!

Wijdemeren gaat fuseren. Onder leiding van een ervaren waarnemend burgemeester gaat het fusieproces beginnen. Voor het ene raadslid is het gemakkelijker geweest voor het raadsbesluit te stemmen dan voor het andere.

Verder lezen “Wijdemeren, geen weg terug!”

Cock en de gehaktmolen.

Gisteravond werd de commissievergadering Bestuur en Middelen gehouden. Op de agenda stonden onderwerpen die weinig echt debat deden verwachten. Niets bleek echter minder waar. Wethouder de Haan joeg de commissieleden flink in de gordijnen.

Wethouder Ron de Haan. (Foto’s Douwe van Essen)

Verder lezen “Cock en de gehaktmolen.”

Fusie: Last en ruggespraak

Zojuist lees ik de brief die Liesbeth Siderius zond naar de raadsleden die voor een fusie van Wijdemeren hebben gestemd. Zij legt uit waarom de gemeenteraad een onjuiste procedure heeft gevolgd in het traject naar het raadsbesluit van 5 oktober j.l. en deponeert daarover een klacht.

Liesbeth Siderius. (Foto: Douwe van Essen)

Verder lezen “Fusie: Last en ruggespraak”

Einde en nieuw begin Wijdemeren

Vorige week vielen er twee besluiten die van groot belang zijn voor de inwoners van Wijdemeren. De gemeenteraad besloot tot fusie met een andere gemeente en dus tot opheffing van de zelfstandige gemeente Wijdemeren. Door ziekte van de huidige burgemeester wees de Commissaris van de Koning een waarnemer aan. Zodra de heer Aptroot aantreedt kan het fusieproces beginnen. Over deze beide gebeurtenissen  wil ik het in deze column hebben.

Charlie Aptroot. (Foto gemeente Hoeksche Waard)

Verder lezen “Einde en nieuw begin Wijdemeren”

Wijdemeren. De teerling is geworpen!

Gisteravond besloot de gemeenteraad van Wijdemeren om het voorlopige besluit van 12 juli te bekrachtigen om bestuurlijk te fuseren met één of meer nog uit te kiezen buurgemeenten. Een mijlpaal na 10 jaar bestuurskrachtmetingen, onderzoeken, protestacties, provinciale druk,  dwarsliggend Den Haag, handtekeningenacties en weggegooide tonnen voor organisatieversterking.

Olivier Goetheer. Van tegenstander, voorstander van fusie geworden. (foto: Douwe van Essen)

Verder lezen “Wijdemeren. De teerling is geworpen!”