Boodschappengate revisited. Inlichtingenbureau aan banden?

Op 28 januari van dit jaar schreef ik een stuk over het Inlichtingenbureau. Het wat? Het Inlichtingenbureau, dat uit alle mogelijke bronnen gegevens bij elkaar harkt om gemeenten te tippen over misbruik van uitkeringen. Continue reading “Boodschappengate revisited. Inlichtingenbureau aan banden?”

College rijdt gemeenteraad in de wielen, democratie is het slachtoffer

Burgemeester en wethouders maken het de gemeenteraad onmogelijk om zijn werk goed te doen op het belangrijke terrein van het sociaal domein. Dat concludeert de Wijdemeerse rekenkamercommissie na onderzoek. De aanbevelingen van de rekenkamer neemt het college over. Daarmee beloven burgemeester en wethouders beterschap. Tegelijkertijd erkennen ze daarmee dat ze de raad vanaf 2017 in de wielen hebben gereden.

Continue reading “College rijdt gemeenteraad in de wielen, democratie is het slachtoffer”

Klinisch dood

Typ “Klinisch dood” in als zoekterm in Google en de eerste omschrijving die naar boven komt is:

“In het huidige medische jargon wordt met de term klinisch dood meestal hetzelfde bedoeld als met hersendood. In deze toestand zijn alle hersenfuncties uitgevallen. Het lichaam kan daardoor niet meer zelfstandig functioneren.”

Continue reading “Klinisch dood”

De werkelijkheid achter de bouwleges: de gemeente Wijdemeren bevoordeelt mensen met veel geld

Bij het heffen van bouwleges bevoordeelt de gemeente Wijdemeren mensen die meer te besteden hebben boven mensen die alleen geld hebben voor een kleine verbouwing aan hun woning. Hoe meer een inwoner te besteden heeft aan een bouwproject des te groter de korting die de gemeente geeft op de bouwleges. Dat blijkt na het doorrekenen van de tarieven uit de Wijdemeerse legesverordening 2021.

Zo erg als tekenaar Jordaan het op 2 februari 1918 weergaf in het blad De Notenkraker is het nu natuurlijk niet, maar bij bouwleges in Wijdemeren is wel sprake van opvallende ongelijkheid. (Illustratie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis)

Continue reading “De werkelijkheid achter de bouwleges: de gemeente Wijdemeren bevoordeelt mensen met veel geld”

Hoogte bouwleges in Wijdemeren is mysterie: transparantie ver te zoeken

De leges die inwoners van Wijdemeren moeten betalen voor een verbouwing of nieuwbouw van een woning zijn een mysterieus zoekplaatje. Inwoners worden een duister bos in gestuurd waar zelfs kabouter Paulus het spoor bijster zou raken. Van transparantie, waarover in literatuur over leges zo vaak wordt gerept, valt weinig te bespeuren. En dat terwijl Wijdemeren voor een kleine verbouwing wel doodleuk de hoogste leges heft in de Regio Gooi en Vechtstreek.

(Foto Stanislaw Skowron, publiek domein)

Continue reading “Hoogte bouwleges in Wijdemeren is mysterie: transparantie ver te zoeken”

Democratie in Wijdemeren staat onder druk. En er moet geld bij, maar wat nou als dat er niet (genoeg) is?

Een ronduit onthutsend beeld schetst bureau Necker van Naem van de organisatie van de gemeente Wijdemeren. De onderzoekers schrijven het niet, maar de democratie staat onder druk. Wel schrijven ze dat er op allerlei plekken geld bij moet. Maar als dat geld er niet is, wat dan? Mogelijk is fusie dan onvermijdelijk, maar die optie legt Necker van Naem terzijde.

Continue reading “Democratie in Wijdemeren staat onder druk. En er moet geld bij, maar wat nou als dat er niet (genoeg) is?”

De spaarpalen van Jan

Sinds kort hebben mijn vrouw en ik een andere auto. Daar zitten een paar nieuwe snufjes op, waar we mee in ons sas zijn. Zo worden wij gewaarschuwd als we een snelheidscamera naderen. Dan klinkt er een piepje en er verschijnt een afbeelding van een camera op het dashboard. Zijn we de camera voorbij dat gaat opnieuw een piep als teken dat we het apparaat gepasseerd zijn. Ook wanneer de trajectcontrole aan staat worden we gewaarschuwd.

Piep, piep, piep

Continue reading “De spaarpalen van Jan”

Regio-bestuur past GAD-maatregelen aan, onzekerheid voor verenigingen

De gewraakte bezuinigingsplannen bij de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD) zijn gedeeltelijk bijgesteld, bijvoorbeeld op het punt hoe vaak welke kliko wordt opgehaald. Verenigingen die oud papier en karton inzamelen voor een extraatje in de clubkas blijven echter in onzekerheid verkeren of dat geld in de toekomst wegvalt of niet. Er is voor hen een sprankje hoop, maar hoe reëel dat is, zal moeten blijken.

Continue reading “Regio-bestuur past GAD-maatregelen aan, onzekerheid voor verenigingen”

Heeft de Raad van Wijdemeren recht op Het Rapport?

In de Gooi-en Eemlander stond op 16 juli dat Wijdemeren de adem in houdt. Wat staat er in het onderzoeksrapport van Necker van Naem?  Geeft het rapport een advies over het voortbestaan van Wijdemeren en welke maatregelen zijn nodig om tot een goed functionerende  gemeente  te komen?

(© www.desteven.nl)

Continue reading “Heeft de Raad van Wijdemeren recht op Het Rapport?”

Gepruts met geldpotjes, maar er blijkt gelukkig ook realiteitsbesef te zijn

Voor de buitenwereld was het een wat mallotig gevecht dat VVD en CDA enerzijds en PvdA/GroenLinks en De Lokale Partij anderzijds vorige week leverden over gemeentelijke geldpotjes en een vrij klein geldbedrag. De conclusie was gelukkig wel realistisch: er moet serieus iets gebeuren om te zorgen dat Wijdemeren het hoofd boven water houdt.

(Foto Pexels/Maitree Rimthong)

Continue reading “Gepruts met geldpotjes, maar er blijkt gelukkig ook realiteitsbesef te zijn”