Hoera, we zijn kampioen en de begroting sluit!

Twee weken geleden viel de gevreesde aanslag in de bus. De eerste blik was natuurlijk gericht op het bedrag dat ik moet betalen. Het viel niet mee. Meer dan 22% dan vorig jaar. De verhoging van de WOZ was al flink ( 11,46%), maar de afvalstoffenheffing (26%) en het rioolrecht (56%) stegen enorm.

Verder lezen “Hoera, we zijn kampioen en de begroting sluit!”

Plaatsvervangende Schaamte

In 2015 besloot het kabinet Rutte ll (VVD-PvdA) om het Sociaal Domein (WMO, Bijstand, Schuldhulp) te decentraliseren naar gemeenten. Het overmoedige argument was dat gemeenten dichter bij hun inwoners stonden en daarom beter in staat waren om daar beleid op te maken en dat uit te voeren.

Verder lezen “Plaatsvervangende Schaamte”

Waar is de coalitie?

Zo juist zond Griffier Elske Hörchner de amendementen en moties naar de pers en andere geïnteresseerden. Over 25 minuten begint de begrotingsvergadering. Alle partijen, behalve de VVD en De Lokale Partij (coalitie) fluiten hun amendementen- en motiepartijtje mee.

(Illustratie Dreamstime)

Verder lezen “Waar is de coalitie?”

Het Convenant verdween in de prullenmand?

Voor wie eerder vandaag het stuk van collega Ronald Frisart las over de collegevoorstellen inzake de stijging van toerismebelasting, forensenbelasting en watertoeristenbelasting, hebben we een verrassing. De ondernemers trekken de stekker uit overleg met Wijdemeren!

Wethouder Els Kruijt. (Foto Douwe van Essen)

Verder lezen “Het Convenant verdween in de prullenmand?”

Cock en de gehaktmolen.

Gisteravond werd de commissievergadering Bestuur en Middelen gehouden. Op de agenda stonden onderwerpen die weinig echt debat deden verwachten. Niets bleek echter minder waar. Wethouder de Haan joeg de commissieleden flink in de gordijnen.

Wethouder Ron de Haan. (Foto’s Douwe van Essen)

Verder lezen “Cock en de gehaktmolen.”

Wijdemeren. De teerling is geworpen!

Gisteravond besloot de gemeenteraad van Wijdemeren om het voorlopige besluit van 12 juli te bekrachtigen om bestuurlijk te fuseren met één of meer nog uit te kiezen buurgemeenten. Een mijlpaal na 10 jaar bestuurskrachtmetingen, onderzoeken, protestacties, provinciale druk,  dwarsliggend Den Haag, handtekeningenacties en weggegooide tonnen voor organisatieversterking.

Olivier Goetheer. Van tegenstander, voorstander van fusie geworden. (foto: Douwe van Essen)

Verder lezen “Wijdemeren. De teerling is geworpen!”

CDA plannen voor woningbouw verdienen steun.

Vorige week las ik in het Weekblad Wijdemeren een verslag van de  avondbijeenkomst in de Dillewijn, waar het CDA plannen presenteerde voor enkele honderden woningen in onze gemeente. Een prijzenswaardig initiatief.

Verder lezen “CDA plannen voor woningbouw verdienen steun.”

Hoe kwam het zover met Wijdemeren?

Een poging tot analyse. Voor alle duidelijkheid: een poging tot een analyse is geheel iets anders dan modder gooien. Bij een analyse probeer je de feiten op een rijtje te zetten en daaruit conclusies te trekken.

Freepic

Verder lezen “Hoe kwam het zover met Wijdemeren?”

De Raad is het hoogste bestuursorgaan!

De gemeentewet zegt dat de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan in een gemeente is. Ofwel, de raad is de baas en het college voert uit wat de raad wil. Behalve in Wijdemeren, zo lijkt het.

Verder lezen “De Raad is het hoogste bestuursorgaan!”