Open brief aan de burgemeester

De edelachtbare
Drs. C.R. Larson
Burgemeester van Wijdemeren
Rading 1
1231 KB Loosdrecht

Open brief via www.rading-0.nl

Kortenhoef, 17 oktober 2020

Zeer geachte burgemeester,

Met dank bevestig ik ontvangst van uw brief d.d. 15 oktober 2020 inzake coronabesmetting.

Als wetsgetrouwe burger, uit maatschappelijke verantwoordelijkheid en uit eigenbelang hanteer ik sinds maart jl. de diverse regelingen en al dan niet dringende adviezen als minimum standaard. Ik steun uw oproep dan ook van harte.

Tevens maak ik van deze gelegenheid gebruik de suggestie te doen dat u een kopie van uw brief o.a. stuurt naar Zijne Majesteit de Koning (om redenen die geen verdere uitleg vereisen), aan Zijne Excellentie de Minister President, de Minister van Algemene Zaken (zijn slappe en laffe gebrek aan doortastendheid stelt zijn electorale belangen boven de belangen van de volksgezondheid) en de Minister van Justitie die een strafblad heeft – of een strafblad zou hebben als voor hem het boetebeleid niet met terugwerkende kracht was gewijzigd.

Het optreden van bovengenoemden richt meer schade aan dan welke overtreding dan ook waaraan ik mij als lid van het klootjesvolk schuldig zou kunnen maken.

Hoogachtend,
Robby Israel

Thermometer

De Wijdemeerse oppositie op de achterste benen! De wethouder schoffeerde inwoners! Hij noemt ze querulanten ! Dat laat De Lokale Partij niet ongestraft zomaar passeren! De wethouder die het volgens de oppositie toch al niet te nauw neemt met de burger in Wijdemeren! Waar gaat dit over? En waar gaat dit heen?

Stijn de Paepe: “Ik steek de thermometer in het gat van Vlaanderen.”

Continue reading “Thermometer”

Even het geheugen opfrissen

Toen ik in 1987 in ’s-Graveland kwam, hadden de Provinciale Staten van Noord Holland net het nieuwe streekplan vastgesteld. Dat was voor onze gemeente spannend geweest omdat in het concept geen enkele uitbreidingsmogelijkheid voor ’s-Graveland was opgenomen! Continue reading “Even het geheugen opfrissen”

Treur TV

We zijn geïnteresseerd in wat er plaatselijk en in de regio gebeurt.  We lezen de Gooi-en Eemlander en kijken ook naar de zender voor Gooise en Wijdemeren: Gooi TV. Vroeger hadden we in ons dorp de lokale Aros met Joop Glijn en Hans Ververs en Stef Mulder en de Wijdemeerse Webkrant van Rik Jungmann, om er slechts enkelen te noemen. Maar geen nostalgie. Nu hebben we Gooi TV.

Andreas van der Schaaf (Foto Wikipedia)

Continue reading “Treur TV”

Burgemeester in Coronatijd

Afgelopen zaterdag schreef Auke Kok in zijn wekelijkse column in de NRC dat alle onaangename besluiten van de gemeente Amsterdam op het conto van burgemeester Halsema worden geschreven. Een parkeerplaats die wordt opgeheven een maatregel die de auto’s in de binnenstad wil terug dringen, het is allemaal de schuld van de burgemeester.

Continue reading “Burgemeester in Coronatijd”