Joodse Begraafplaats is Gemeentelijk Monument uit 1863.

Er is al veel op Rading-0 geschreven over de kleine joodse begraafplaats in Kortenhoef en het feit dat deze onbereikbaar werd, omdat er huizen voor gebouwd werden zonder dat de notaris rekening hield met het (ongetwijfeld) bestaande recht van overpad.

Joodse begraafplaats Kortenhoef. (Foto: HK IN de Gloriosa)

Verder lezen “Joodse Begraafplaats is Gemeentelijk Monument uit 1863.”

Scenes uit een Raadsvergadering

Gisteravond trad waarnemend burgemeester Mark Verheijen voor het eerst in het openbaar op als voorzitter van de raad én van het college. Een dubbelfunctie die normaal niet veel spagaten oplevert, maar dat gisteren wel deed. Hij was zich zeer bewust van dat dubbele pettenprobleem, maar laveerde er behendig, soms scherp aan de wind omheen.

Verder lezen “Scenes uit een Raadsvergadering”

Spanning stijgt rond Groenewoud

Morgenavond zal in de gemeenteraad gesproken worden over de polder Kortenhoef Zuid-Oost en de chemische belt Groenewoud die een flink deel van de oppervlakte van de polder beslaat. Kijkend naar de agenda van de raad worden de messen geslepen.

 

Verder lezen “Spanning stijgt rond Groenewoud”

Groenewoud: 23 mei Provincie NH op bezoek!

Als u belangstelling heeft voor het kunststuk dat ambtelijk wordt voorbereid door Noord-Holland, Natuurmonumenten en Wijdemeren om de belt Groenewoud onzichtbaar te laten verdwijnen onder mooie bloemen en moerasvorming, kom dan op 23 mei naar Rading 1.

Verder lezen “Groenewoud: 23 mei Provincie NH op bezoek!”

Groenewoud Deel ll

Ik beloofde de lezer van Rading Nul een vervolg op het verslag dat gisteren op dit medium stond over de onrustige en emotionele vergadering van woensdag inzake de provinciale plannen met de Kortenhoefse Polder Zuid-Oost.

Bo de Kruijff (VVD), commissievoorzitter (Foto: Douwe van Essen)

Verder lezen “Groenewoud Deel ll”

Feitenrelaas blijkt Gatenkaas

Op 2 april kwam het langverwachte Feitenrelaas van de hand van het college  over de gang van zaken rond de vuilstort Groenewoud beschikbaar. In de tijdlijn van dat Feitenrelaas zitten zeer forse hiaten in de communicatie naar de raad onder verantwoordelijkheid van 3 wethouders in 2 jaar.

Verder lezen “Feitenrelaas blijkt Gatenkaas”

Raad als 1 man tegenover Wethouder Ron de Haan

Donderdagavond 21 maart, het begin van de lente, was de raad aan het eind van de avond volstrekt eensgezind. Toen riep de raad wethouder de Haan in een extra motie op om pal te staan voor  Kortenhoef inzake de belt Groenewoud en de gewenste inrichting van de polder Kortenhoef.

Verder lezen “Raad als 1 man tegenover Wethouder Ron de Haan”

Raad fel tegen moeras en voor saneren. Unaniem!

Het besluit van GS NH, om de sanering van de chemische belt Groenewoud af te blazen,  leidde in de commissievergadering van 12 maart tot unanieme afkeuring door alle partijen. De raad wil hard verzet aan tekenen tegen  de vernatting van de polder (plas-dras) en tegen het afdekken van de belt om zo Brusselse subsidie voor de “nieuwe natuur op de belt” binnen te halen zoals de provincie nu plotseling wil.

Bo de Kruijff (VVD) Commissievoorzitter (Foto: Douwe van Essen)

Verder lezen “Raad fel tegen moeras en voor saneren. Unaniem!”

Politieke alertheid ontbrak over Groenewoud!

Naar nu blijkt uit een z.g. Raads Informatie Brief (RIB) heeft er op 6 december vorig jaar overleg plaatsgevonden tussen de Wethouders Ron de Haan en Els Kruijt en Gedeputeerde Rosan Kocken over de inrichting van de polder Kortenhoef Oost én de vuilnisbelt Groenewoud. Dat overleg bleef onder de radar, want de raad en de inwoners wisten van niets!

Wethouder Ron de Haan (DLP) (Foto: Douwe van Essen)

Verder lezen “Politieke alertheid ontbrak over Groenewoud!”

Spagaat Belt en Natuur van GS NH

In de boezem van Gedeputeerde Staten Noord Holland huizen twee zielen. De ene ziel wil in Kortenhoef een nat (plas-dras) natuurgebied maken. De andere ziel weet dat er in dat zelfde gebied een vuilnisbelt van de zwaarste categorie ligt te lekken. Die ziel wil die belt afdekken en de kosten daarvan dekken met de verkoop van 70 waterwoningen in dat “natuurgebied”.

Verder lezen “Spagaat Belt en Natuur van GS NH”