Kieskompas Wijdemeren

Volgend jaar maart (16 maart 2022) zijn er verkiezingen in Nederland, gemeenteraadsverkiezingen. Dan begint voor de inwoners van Wijdemeren weer het verzamelen van verkiezingsfolders, het aandachtig doorlezen en vergelijken en op grond van al die informatie tenslotte… het bepalen van een politieke keuze. Althans, zo zou het kunnen gaan.

Continue reading “Kieskompas Wijdemeren”

Heeft de Raad van Wijdemeren recht op Het Rapport?

In de Gooi-en Eemlander stond op 16 juli dat Wijdemeren de adem in houdt. Wat staat er in het onderzoeksrapport van Necker van Naem?  Geeft het rapport een advies over het voortbestaan van Wijdemeren en welke maatregelen zijn nodig om tot een goed functionerende  gemeente  te komen?

(© www.desteven.nl)

Continue reading “Heeft de Raad van Wijdemeren recht op Het Rapport?”

Stiltes, Notubiz chaos en Potjeslatijn, de raad van vorige week.

Soms heb je naar een raadsvergadering zitten kijken en vallen je steeds meer dingen op als je er een paar dagen over na denkt. Zo ook die van vorige week, waarbij het al van een stevig uithoudingsvermogen getuigde als je het tot het eind volhield.

Continue reading “Stiltes, Notubiz chaos en Potjeslatijn, de raad van vorige week.”

De Lokale Partij het productiefst, DorpsBelangen het succesvolst

Liefst 66 amendementen en 49 moties, in totaal dus 115 meningen en ideeën, kwamen het afgelopen politieke jaar voorbij in de Wijdemeerse gemeenteraad. De Lokale Partij (DLP) kwam op afstand met de meeste voorstellen, DorpsBelangen (DB) was met moties en amendementen verreweg het succesvolst. Dat blijkt uit een inventarisatie voor Rading Nul.

Armpje drukken: wie scoort, wie niet? (Illustratie Mircea Simicel, CC4.0)

Continue reading “De Lokale Partij het productiefst, DorpsBelangen het succesvolst”

Gepruts met geldpotjes, maar er blijkt gelukkig ook realiteitsbesef te zijn

Voor de buitenwereld was het een wat mallotig gevecht dat VVD en CDA enerzijds en PvdA/GroenLinks en De Lokale Partij anderzijds vorige week leverden over gemeentelijke geldpotjes en een vrij klein geldbedrag. De conclusie was gelukkig wel realistisch: er moet serieus iets gebeuren om te zorgen dat Wijdemeren het hoofd boven water houdt.

(Foto Pexels/Maitree Rimthong)

Continue reading “Gepruts met geldpotjes, maar er blijkt gelukkig ook realiteitsbesef te zijn”

‘Bureau Torsing’: voor al uw forse besparingen op openbare werken

Het was een wat surrealistisch tafereel. Terwijl ambtenaren voor wethouder Joost Boermans hebben begroot dat een fikse opknapbeurt van de Stichtse Kade tot vier kon kost, bezwoer raadslid Eric Torsing (CDA) dat het voor de helft kan. En Torsing weet waarover hij het heeft. Het riep weer eens prangende vragen op over het ambtelijk apparaat van de gemeente Wijdemeren.

Eric Torsing (CDA).

Continue reading “‘Bureau Torsing’: voor al uw forse besparingen op openbare werken”

Gekke gang van zaken: groot deel gemeenteraad bij moties buitenspel

Kennelijk is het al vaker gebeurd, maar sinds ik weer meekijk en -luister naar het politieke bedrijf in Wijdemeren zag ik het donderdag voor het eerst gebeuren: moties waarover de gemeenteraad zich niet uitspreekt en waarover de raad dus geen mening heeft. Burgemeester Crys Larson vindt het kennelijk heel normaal, maar ten minste één wethouder en één fractievoorzitter bleken daar anders tegenaan te kijken.

Stemmen, ja natuurlijk. (Foto Nationaal Archief – CC0)

Continue reading “Gekke gang van zaken: groot deel gemeenteraad bij moties buitenspel”

Wijdemeerse politiek worstelt hevig met openbaarheid

De Wijdemeerse politiek is deze week gewikkeld in een hevige worsteling met openbaarheid. Woensdagavond vergaderde een gecombineerde gemeenteraadscommissie over voor inwoners belangwekkende onderwerpen (bouwen aan Molenmeent, Kininelaantje, Anton Smeerdijkgaarde en Ankeveensepad). Maar er waren maar heel weinig belangstellende burgers die daarvan kennis konden nemen. Anderen waren grotendeels buitengesloten, ze konden niets horen.

Continue reading “Wijdemeerse politiek worstelt hevig met openbaarheid”