Cijfers als basis voor beleid

Eén van mijn favoriete websites is waarstaatjegemeente. Allerlei kerngegevens van een gemeente worden daar vergeleken met die van de rest van Nederland. Hoogst interessant. Ik wil er twee onderwerpen uitlichten, omdat ze direct relevant zijn voor vraagstukken die nu spelen.

Zo blijkt volgens waarstaatjegemeente.nl de ‘demografische druk’ bij ons aanzienlijk te zijn. De term wijst op de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en van 65 jaar of ouder in verhouding tot het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft, in de woorden van het CBS, ‘inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking’. Het verschil tussen de demografische druk bij ons en gemiddeld in Nederland komt vrijwel geheel voor rekening van 65-plussers. Daarvan hebben we er veel. Dus ja, gemeenteraad: bouwen voor senioren moet! Waar? Het Ankeveensepad in Nederhorst den Berg is nog steeds een optie, zeker nu de woningbouw in ‘Nederhorst Noord’ in het Bestuursakkoord een fata morgana blijkt te zijn.

Je kunt op de website ook zien dat wij in Wijdemeren meer betalen aan woonlasten dan gemiddeld in Nederland. Véél meer. Ook veel meer dan in Hilversum, dat ongeveer op het landelijk gemiddelde zit. Een éénpersoonshuishouden (waarvan we er steeds meer krijgen) betaalt ruim 300 euro meer in Wijdemeren dan in Hilversum.

Dat zou een belangrijk gegeven moeten zijn in de discussie over wel of niet zelfstandig blijven. Waarom horen we noch van de coalitie, noch van de oppositie wat de financiële gevolgen zijn van de keuze voor (1) fusie met Hilversum, (2) fusering van de hele regio tot één Gooistad of (3) zelfstandig blijven?

Bij de hele Brexit-farce zien we hoe onbezonnen Britse politici omgaan met de persoonlijke en financiële belangen van burgers. Eerst worden er allerlei beslissingen genomen, en dan pas wordt er vastgesteld wat de gevolgen zijn en wat het allemaal gaat kosten. Zou het niet verstandig zijn als de gemeente Wijdemeren dergelijke fouten vermijdt, en gewoon eerst eens gaat rekenen?

2 gedachten op “Cijfers als basis voor beleid”

  1. Een voorbeeld dichter bij huis is de gasloos hysterie. Niemand weet hoeveel miljarden dit gaat kosten en hoe het betaald gaat worden. Even afgezien van het gegeven dat het een nutteloze actie is.

  2. Goed idee! En als dan een eerlijke berekening is gemaakt, dan is dat een zinvolle aanvulling op een referendumvraag.
    Iets als: “Bent u voor zelfstandigheid van Wijdemeren, ook als u dat 500 euro per jaar extra kost de komende tien jaar?”
    (Die 500 p.j. kan ook 300, maar ook 1000 zijn. Dat moet uit de berekening komen.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.