De Rimboe van Rading 1

De vragen van CDA en DLP over de besloten beeldvormende sessie inzake het bouwplan Zuidsingel Fase 8 wekten bij mij de indruk dat dat een besluit van het college van B&W was, om die bijeenkomst achter gesloten deuren te houden. Een lid van het college liet mij weten dat dat heel anders zit. Vandaar een aanvulling op het vorige artikel.

Even de gedachten ordenen.

(Voorzover ik het begrepen heb…)

 • De agenda’s van de commissie- en raadsvergaderingen worden vastgesteld door de z.g. Agendacommissie die bestaat uit leden van de raad.
 • Burgemeester en Wethouders gaan niet over die agenda’s.
 • Uit het college hoorde ik dat dat juist een voorstander was van een openbare behandeling van de stand van zaken m.b.t. het bouwplan Zuidsingel fase 8 en de ingediende zienswijzen.
 • Het was volgens die zegsman van het college de Agendacommissie (dus de raad!) die unaniem besliste om er geen openbare commissievergadering, maar een deels besloten beeldbepalende sessie van te maken.

In dit licht bezien zijn de vragen van het CDA en DLP aan het college heel merkwaardig. Want, het college gaat er dus niet over! Ze zouden de vragen aan de agendacommissie moeten stellen. Die commissie doet zijn werk namens de raad, dus waren de vragen ook aan zichzelf gericht.

Dan rijst de vraag: “Wie zitten er in de Agendacommissie? Zijn dat ook leden van het CDA en/of DLP?”

Ik probeerde daar achter te komen, maar ik kon op de website van de gemeente niet vinden wie er in die Agendacommissie zitten. Zoeken op het woord “Agendacommissie” leverde slechts verwijzingen op naar het reglement van orde. Dus hij bestaat, maar hij leidt een verscholen bestaan.

Wij, van Rading Nul, schreven al vaker kritisch over de belangrijke rol van de Agendacommissie die zich in de krochten van het nieuwe vergaderen ophoudt. Tik maar eens “Agendacommissie” in het zoekveld op deze site.

En zo verdwaalde ik in de rimboe van het gemeentehuis op Rading 1 te Loosdrecht…

Ik snap het niet meer. Ik laat me graag verrassen door deze of gene.

Rik Jungmann

10 gedachten op “De Rimboe van Rading 1”

 1. De agendacommissie bestaat uit zes raadsleden, deze leden vertegenwoordigen niet hun partij in de agendacommissie. Om de agendacommissie niet politiek te maken, worden de stukken niet gedeeld met de fracties. In de regel is het zo dat het college komt met commissievoorstellen en raadsvoorstellen. Een behandelverzoek (van de ingekomen stukken in de raad) komt via de griffie op tafel in de agendacommissie. In dit geval is er een motie (aangenomen in de raad van december 2020) waar het college gehoor aan wil geven, op tafel van de agendacommissie. Bij dit onderwerp heeft de agenda commissie een schriftelijk ambtelijk advies ontvangen. Politiek verantwoordelijk voor dit stuk is de portefeuillehouder, lijkt mij. Deze stelt voor een beeldvormende sessie, nota bene vertrouwelijk, te houden. Uiteindelijk adviseert/besluit (?) de agendacommissie om er een gedeeltelijk openbaar deel aan toe te voegen. Bij het vrijgeven van de agenda, wordt voor alle overige fractieleden (de politieke partijen) en voor u allen duidelijk wat er komende cyclus op de agenda komt.
  De vragen hebben wij aan het college gesteld, omdat wij ook in de motie een verzoek aan het college hebben gedaan. In de inleiding van onze vragen geeft DeLokalePartij en CDA ook aan dat dit totaal niet de strekking van de motie dekt. De vragen heeft u gepubliceerd in het bericht ‘Geheim en Besloten’ , die spreken voor zich.
  · Blijkbaar schieten de vragen van DeLokalePartij en het CDA in het verkeerde keelgat van een collegelid. Uitermate opmerkelijk vind ik dat hij (ga er maar even uit dat het een hij is) contact opneemt met Rading 0 om het stuk ‘Geheim en Besloten’ naar zijn oordeel even recht te zetten. Rik Jungmann wijdt daar het bericht ‘De Rimboe van Rading 1’ aan. Met daarin de meest opmerkelijke zin: Uit het college hoorde ik dat dat juist een voorstander was van een openbare behandeling van de stand van zaken m.b.t. het bouwplan Zuidsingel fase 8 en de ingediende zienswijzen. Rik heeft er voor de zekerheid daar boven gezet, ‘voorzover ik het begrepen heb’. Na het lezen van de reactie van Jan Willem Nienhuis, mag ik hopen voor het betreffende collegelid dat Rik het verkeerd begrepen heeft!
  · Indien het college van oordeel is dat wij de vragen aan de agendacommissie hadden moeten stellen, hoor ik dat graag via de griffie. Dan zetten wij onze vragen direct door naar de agendacommissie. Maar met de kennis van nu, rest voor mij nog één vraag aan het college. Lijkt mij goed om deze vraag te stellen via de gebruikelijke kanalen, niets geheims aan hoor 😉.
  · Tot slot hoop ik dat de blijdschap over de vragen blijft bij Rik Jungmann.

  1. Ik ben nog steeds blij met de vragen van het CDA en DLP, maar ik snap nog steeds niet wie “Het Besluit” nam om in antwoord op de motie van 15 december een half besloten beeldvormende sessie te organiseren in plaats van een commissievergadering (desnoods later als dat nodig is).
   Besloot de Agendacommissie dat, besloot het college dat of besloot niemand dat, maar gebeurde het per ongeluk omdat iemand even een kopje thee dronk en niet oplette.

  1. 1e amendement op Het Nieuwe Vergaderen is in beslotenheid al ingevoerd. Het model heet voortaan BBOB, waarbij de eerste B staat voor Besloten.

 2. Het aantal nieuwsgierig geworden lezers (lees kiezers) neemt nu rap in aantal toe.
  De rode oortjes ook.
  Kan Jan zélf het probleem even toelichten?

 3. Bij mij is nu de behoefte ontstaan om even te reageren.
  1. De agenda commissie heeft een schriftelijk ambtelijk advies ontvangen dd 2 februari jl daarin staat duidelijk:
  • Plan van aanpak In de motie van de raad wordt gevraagd om een (extra) commissievergadering in februari. Ons advies is om dat in te vullen met een beeldvormende sessie over de hoofdlijnen van de zienswijzen
  • Daarbij adviseren wij om deze beeldvormende sessie in dit stadium vertrouwelijk te houden om de feiten en inzichten eerst zo objectief en volledig mogelijk in beeld te krijgen.

  2. De agenda commissie neemt geen besluiten, De taken van de agenda commissie zijn oa: adviseren over en voorstellen doen voor de wijze van agenderen (beeld- of oordeelsvormend of anderszins) en over de bijpassende behandel- en vergaderwijze; er worden dus geen (politieke) besluiten genomen
  • In dit geval heeft het dus gewerkt, Olivier Goetheer en Ondergetekende konden (als lid van de Agenda commissie) leven met een gedeeltelijke openbare Beeldvormende sessie.
  Hierna is de politiek pas aan zet, de fractievoorzitters, Gert Zagt en Jan Verbruggen zien dat duidelijk anders…dat mag in de politiek!

  JW Nienhuis

 4. In de agendacommissie zitten alle voorzitters van de raadscommissies en hun plaatsvervangers, aangevuld met de burgemeester en de gemeentesecretaris en bijgestaan door de Griffie.
  Dat is al jaren zo en er is niks geheims aan.
  Op verzoek kan een ieder deze vergadering bijwonen, dat is een maal het geval geweest en die heer constateerde na afloop dat hij al de informatie ook op de gemeentelijke website had kunnen lezen. Hij vond het zonde van zijn tijd,
  Wat mij verbaasd is dat CDA en DLP vragen stellen over een unaniem besluit van deze commissie, terwijl beide partijen vertegenwoordigd zijn bij de vergaderingen en dus deel uitmaken van de besluitvorming.

  1. Beste Ria,
   Wie zijn dat? Die voorzitters en hun plaatsvervangers?
   (Dus 3 voorzitters en 3 plaatsvervangers. 6 personen van iedere partij 1?)
   Je verbazing deel ik. Ik begreep dat CDA en DLP hun vragen hadden moeten stellen aan de Agendacommissie en niet aan het College.

  2. Ja dat klopt, maar dat is toeval geen verplichting
   Mario Wouters, Stan Poels, Ria Hennis
   Plaatsverv. Jan Willem Nienhuis, Sieta Vermeulen en Olivier Goedheer

  3. Beste Ria,
   Tot mijn verbazing lees ik je laatste zin. Tot dan begreep ik dat de Agenda commissie in een normale technisch overlegvorm agenda’s bepaalt.
   Jouw laatste zin maakt het echter ineens politiek beladen, alsof de leden namens en na afstemming met hun fractie adviseren. Als dat zo is, schaf dan de commissie af en leg het terug naar de griffie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.