De rol van de gemeenteraad

Moet je het leuk vinden of heb je meelij, als een wethouder met knikkende knieën en vol schaamte de raad om een verhoging van een krediet komt vragen? Het is natuurlijk een heerlijke rol. Je kunt vrijuit schieten, je kunt als eenvoudig raadslid triomferen over een falend collegelid. Je hoeft je niet in te houden je kunt zoals dat heet “vol op het orgel gaan” Je hebt de kans om  de wethouder het goed in te peperen dat dat niet meer  mag gebeuren.

Maar zou de gemeenteraad niet een toontje lager moeten zingen  en in plaats van de vraag te stellen of de wethouder moet aftreden bij zichzelf de vraag te stellen wat hun aandeel in deze misère is?

Je mag als raadslid verwachten dat  de voorstellen die het college aan de raad voorlegt deugen. Dat ze goed doordacht zijn, dat aan alle aspecten aandacht is besteed. Besturen is gebaseerd op vertrouwen en geen georganiseerd wantrouwen Men kan zich voorstellen dat met een positieve houding de voorstellen van het college worden bezien.

Dat neemt echter niet weg dat in het besluitvormingsproces de gemeenteraad een eigen oordeel heeft. Sterker de mening van de raad is beslissend of een voorstel doorgaat, of het geamendeerd wordt en welke som geld er voor beschikbaar wordt gesteld .Het budgetrecht ligt bij de raad.

Diezelfde vragen die de ambtelijke medewerkers, de collegeleden ,de gemeentesecretaris de burgemeester niet hebben gesteld, hebben de raadsleden die wel gesteld?

De raadsleden hebben waarschijnlijk evenmin opgemerkt dat er geen harde afspraken waren over het meerwerk en die andere gebreken die aan het raadsvoorstel kleefden. Er wordt niet van een raadslid verwacht dat hij over die technische kennis beschikt om over alle onderdelen van  zo’n voorstel te kunnen oordelen. Alleen die raadsleden die vanuit hun vak werk verrichten dat ongeveer hetzelfde is waarover het voorstel gaat, zijn daartoe in staat.  Je moet in die zin onderscheid maken tussen technische en bestuurlijke vragen. Die laatste zijn vragen als:

  • is er iets afgesproken over meer werk?
  • is de prijs vast en wat te doen met komende prijsstijgingen?
  • wat zijn de gevolgen voor de burger en wat heeft de inspraak opgeleverd?

Dit zijn maar een paar voorbeelden van bestuurlijke vragen die een raadslid bij de behandeling van zulk een voorstel kan stellen. Ik weet niet of dit gebeurd is in dit onderhavige geval. Zo luidt mijn conclusie dat ook de gemeenteraad een verantwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit van de beslissingen. Als  dit soort vragen niet door de raad zijn gesteld dan zou het passend zijn om de toon wat te verlagen en de wethouder met meer mildheid tegemoet te treden.

Dan rest alleen nog de vraag van Stan Poels: beschikt de gemeente Wijmeren over voldoende bestuurskracht om dit soort projecten aan te kunnen. Zie en oordeel.

Wim Kozijn

Eén gedachte op “De rol van de gemeenteraad”

  1. Zou de heer Boermans als het zijn thuis/prive is ook een blanco cheque aan zijn aannemer geven? Deze misser van Boermans zal wel voor ons burgers betekenen dat de OZB omhooggaat, maar ik vind ook dat je niemand afrekenen op 1 dossier.
    Maar het andere geval is dat ik persoonlijk heb meegemaakt hoe Boermans omgaat met andere dossiers. De bewoners van de Kwakel in Kortenhoef zitten na een jaar nog steeds te wachten op zijn antwoorden betreffende de verkeersenquete die geen enquete was. Maar wel heel boos worden als ik dan zeg dat het wachten is op een ernstig ongeluk omdat de Gemeente/Boermans niets aan de verkeersonveilige situatie doet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.