Détournement de pouvoir

Najade is al sinds 2010 bezig om een woonbestemming te verkrijgen voor het resort in Loosdrecht. Nu stond het weer op de agenda. In de commissievergadering van woensdag 27 mei kwam Gert Zagt, fractievoorzitter van De Lokale Partij, bij de discussie daarover met het begrip Détournement de pouvoir. Dat speelt hier misschien inderdaad, maar anders dan hij denkt.

Najade Resort, Loosdrecht (foto Cor Koster)

Détournement de pouvoir is misbruik van bevoegdheden. Een voorbeeld: de overheid mag een omgevingsvergunning voor het bouwen niet weigeren omdat de aanvrager eerder milieuregels heeft overtreden of zijn gemeentelijke belasting niet heeft betaald (bron).

Willekeur
Gert Zagt begon zijn betoog over punt 11 van de agenda met het vergelijken van Najade met andere recreatiebedrijven in Loosdrecht. “Najade is wellicht slachtoffer van pure willekeur (…) Als je ziet hoe andere bedrijven zoals West End en de Driesprong ermee weggekomen zijn [bij de omzetting van recreatie naar wonen], dat lijkt nergens op.” Vervolgens betoogde hij dat de verordening die omzetting voor Najade mogelijk zou maken (zie de brief van de wethouder) helemaal niet opgaat voor het Najade complex. Of hij daarin gelijk heeft betwijfel ik; maar goed, dat mag hij natuurlijk vinden. Maar dan gaat Gert Zagt helaas de mist in.

Financiering
Om Najade te kunnen exploiteren, heeft het resort bancaire faciliteiten nodig. Banken willen in deze coronatijden geen leningen verstrekken voor enkel recreatieve bestemmingen. Een recreatieresort als Najade staat of valt met de financierbaarheid. Gert Zagt: “Het gaat Najade om de financiering. Daar zijn ze volledig open over. Zeer te waarderen. Maar ruimtelijke ordeningsinstrumenten zetten wij niet in om financiering voor wie dan ook mogelijk te maken. (…) We kennen in Nederland het verbod op Détournement de pouvoir. (…) De overheid mag een bevoegdheid niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor die is gegeven.” Vervolgens stelt hij dat een bestemminsplanwijziging in dit geval niet gebruikt wordt voor planologie, maar voor financiering. “Ik gun het Najade van harte maar het is niet de manier waarop wij als overheid horen te functioneren.”

Gert Zagt (DLP) (foto Douwe van Essen)

Visie
Hier nu zit Zagt er helemaal naast. De aanvraag van bijna 2 jaar geleden noemde het financiële argument helemaal niet. Het ging om de ontwikkeling van het bedrijf in een veranderende markt. Volstrekt legitiem. Dat het financiële argument daarbij meegespeeld heeft, is waarschijnlijk; dat geldt denk ik altijd, voor elk bedrijf. Maar het werd niet aangevoerd als reden voor het verzoek.

Nu, in deze coronatijd, is de DLP-fractie even bij Najade langs geweest. Men heeft een uitvoerig gesprek gehad, en heeft vernomen dat de recreatie-industrie het in deze periode extra moeilijk heeft. Financiering is nu een groter probleem dan in het verleden. Dat weten wij allemaal ook; we worden er dagelijks met onze neus opgedrukt in de nieuwsuitzendingen. Gert Zagt grijpt vervolgens dat als argument aan om medewerking te weigeren. Het is een puur gelegenheidsargument. Eigenlijk best schandalig.

De gemeente heeft vele ‘visies’ laten maken voor Loosdrecht. Ik schreef er een paar jaar geleden al over. In al die visies staat dat vooral de recreatieve sector ‘gefaciliteerd’ moet worden. En nu komt DLP met het bizarre idee dat als je dat in het geval van Najade doet, je misbruik maakt van je bevoegdheden. Dag visie van de gemeente…

Piepelen
Maar er is meer. Ik ben bang dat er hier inderdaad sprake is van Détournement de pouvoir, maar dan niet zoals Zagt bedoelde in de commissievergadering. Wie het uitgebreide overzicht van Rik Jungmann leest over de geschiedenis van de zaak kan zich niet aan de indruk onttrekken dat sommige mensen vinden dat de gemeente zich in het verleden heeft laten piepelen door een aantal Loosdrechtse bedrijven, waaronder Najade. En juist dan kan het gebeuren dat ‘de gemeente’ als het ware terugslaat, door bijvoorbeeld medewerking te weigeren op andere gronden dan beweerd wordt. Men zoekt een reden om niet te faciliteren, en vindt die in de bespottelijke redenering dat er geen beleid is zodat men geen medewerking kan geven, en in de onzinnige argumentatie dat men niet mee mag werken vanwege het financiële aspect, “want dat zou misbruik van bevoegdheden zijn”. “Najade is wellicht slachtoffer van pure willekeur”, zei Zagt. Ik denk dat hij althans hierin wèl gelijk had.

Raad van State
Ik acht het niet onmogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat de Wijdemeerse politiek hier haar vindictieve kant toont. Kafka in de polder. Mocht deze zaak doorgaan tot de Raad van State, dan gaat de gemeente de zaak verliezen, en niet voor het eerst. Precies vanwege Détournement de pouvoir, het misbruik van bevoegdheden. En vanwege de willekeur. Over datgene wat de gemeente dan te berde brengt, zal het oordeel van de Raad van State zijn: ‘het betoog van de gemeente faalt’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.