Dilemma Grondeigenaren

Van hogerhand is besloten dat er 800 hectare natuurgebied moeten bijkomen in het Vechtplassengebied. De overheid kan dat wel besluiten, maar die grond is van iemand. Die moet je dus als overheid verwerven.

In dit geval is dat de taak van de provincie. Die heeft dat zo onhandig gedaan dat ze de grondeigenaren tegen zich in het harnas heeft gejaagd. Zoals het in het jargon heet: “de provincie heeft het niet handig aangevlogen”. Met Schiphol in de nabijheid is dit een passende metafoor. De grondeigenaren hebben zich inmiddels verenigd. De raad sprak er schande van en wethouder Jan Jaap de Kloet is naar Haarlem geweest om te proberen de zaak te sussen.

Pilot

De verwerving van het natuurgebied wordt een pilot voor de provincie en de grondeigenaren mogen zelf plannen maken. Met dien verstande dat de omzetting van de bestemming naar natuurgebied niet ter discussie staat. Linksom of rechtsom, de 800 hectare moeten geleverd worden, want de natuur in onze regio moet versterkt worden.

Briljante zet van de provincie

Ik vind dit een briljante zet van de provincie. Immers, het doel blijft gehandhaafd en de grondeigenaren mogen zelf aangeven hoe ze dit doel willen bereiken. Een lastige opgave. Ze moeten zelf aangeven hoe ze het huidige gebruik om willen zetten naar natuur. Dat vraagt ongetwijfeld beperkingen in het huidige gebruik. De voorstellen moeten wel aan de criteria voldoen om echt natuurgebied te worden.
Dit brengt de grondeigenaren in een lastige positie. Aanvaarden zij het uitgangspunt van de provincie dan stemmen ze in dat op hun grond de bestemming natuurgebied komt en verzetten zij zich niet meer tegen de nieuwe bestemming.
Aanvaarden zij het voorstel van de provincie niet, dan kunnen zij het verwijt krijgen dat ze niks willen. Ze moeten zich dan verzetten tegen het besluit voor uitbreiding van het natuurgebied. Dat zal natuurlijk een lang proces  worden, waarbij kosten gemaakt worden, maar waarbij de uitslag bij voorbaat vast staat.

Slim

Het is om nog een andere reden een slim besluit van de provincie. Lukt het de grondeigenaren niet om met aanvaardbare plannen te komen, dan kan de provincie zeggen dat hen de kans geboden is en, nu er geen goede plannen die aan de criteria voor natuur voldoen ingediend zijn, de provincie het als nog op hun manier gaan doen!

Hoe het ook zij en welke perikelen zich ook zullen voordoen, ik ben wel blij dat de natuur in onze regio versterkt wordt.

Wim Kozijn

2 gedachten op “Dilemma Grondeigenaren”

 1. Goedendag lezer.
  Ook ik vind het prima/normaal dat de provincie zich inzet voor natuur en biodiversiteit.
  Het voorstel van de provincie om 900 ha aan te wijzen [in te lijven] als nieuwe natuur is echter een keus die er voor gaat zorgen dat de biodiversiteit op en om deze 900 ha sterk afneemt. De nu aanwezige biodiversiteit is vele malen groter dan de biodiversiteit op de omliggende gebieden die door Natuurmonumenten op zo’n manier worden beheerd dat daar in de afgelopen jaren de biodiversiteit sterk is afgenomen !!
  Laat de provincie een inventarisatie maken van de nu aanwezige biodiversiteit in beide gebieden en dan tot de vaststelling komen dat het beheer van veel verschillende beheerders meer biodiversiteit opgeleverd heeft dan het beheer door één organisatie die veel terreinen nalatig beheert.
  Groeten
  Hilbrand Korver

 2. Een typisch linkse reactie van Wim Kozijn op een idioot plan van de provincie en als hij zegt dat bij een rechtszaak “de uitslag bij voorbaat vast staat” dan bevestigt dit het dictatoriale karakter van ons openbaar bestuur of geeft blijk van weinig vertrouwen in de rechtsstaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.