Dorpscoördinatoren

In het Weekblad Wijdemeren van deze week werden de twee nieuwe dorpscoördinatoren voorgesteld: Saskia Hille en Bas Immerzeel. Zij hebben geen gemakkelijke taak.

V.l.n.r. Titia Andrea, Saskia Hille, Rosalie van Rijn, Bas Immerzeel en Hetty Kastelein (Foto Weekblad Wijdemeren)

In de Uitvoeringsnotitie Dorpenbeleid wordt de functie 25 keer dorpencoördinator genoemd en 5 keer dorpscoördinator. Dat laatste is correct. De betrokkenen coördineren geen dorpen onderling, maar zijn tussenpersonen tussen een dorp en de gemeente, ook al doen ze dat werk voor meerdere dorpen.

Het leuke van hun baan is dat ze die zelf vorm kunnen geven, want Saskia Hille en Bas Immerzeel zijn de eersten in die functie. Hun taak staat duidelijk beschreven in de Uitvoeringsnotitie (p.8): Zij zijn “op de hoogte van alles wat in zijn of haar dorp speelt. Zij vormen het (dorpen)loket waarlangs initiatieven, plannen en ideeën uit de dorpen komen (inclusief alle Appelboom-aanvragen), (…) zijn voor de dorpen en wijken herkenbaar, zichtbaar en goed bereikbaar.” Daarnaast zijn ze “binnen de ambtelijke organisatie aanjager van initiatieven van dorp en wijk”.

De dorpscoördinatoren lopen daarbij risico’s, zoals de Uitvoeringsnotitie zelf erkent. Als zij niet voldoende op de hoogte zijn van wat er in de kernen speelt, kunnen ze hun werk niet goed doen. Een ander risco is dat de ambtelijke organisatie teveel zaken als ‘dorpenbeleid’ ziet en doorschuift, waardoor de beide coördinatoren overspoeld worden. Een derde risico, dat niet genoemd wordt, is dat zij er niet in slagen om de afdelingen op het gemeentehuis in beweging te krijgen.

Ik hoop dat het gaat lukken. Het is voor burgers prettig om een direct aanspreekpunt te hebben. Mijn eerste ervaring was goed. Ik stuurde een vraag naar ‘mijn’ dorpscoördinator Bas Immerzeel en kreeg binnen 18 minuten een uitvoerig antwoord. Een prima start!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.