Dwaalspoor Smidsbrug

Het project dat begon als het ontwikkelen van een woonwijk met de naam Zuidsingel fase 8 heeft zich inmiddels voortgeplant. Er is spontaan een nieuw project uit ontstaan. Het oplossen van de vermeende problematiek op en rond de Smidsbrug in ‘s-Graveland. Er zijn nu ook twee wethouders mee bezig. Jan-Jaap de Kloet met de woningbouw en Joost Boermans met de Smidsbrug.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hier een mistgordijn wordt opgetrokken. Een dwaalspoor wordt getrokken om te doen alsof er twee onafhankelijke projecten bestaan die niets met elkaar te maken hebben.

Indertijd was het het bureau Goudappel Coffeng dat onderzocht hoe de verkeersstroom van en naar de nieuw te bouwen woonwijk aan de Emmaweg soepel afgehandeld kon worden. De opdrachtgever was niet de gemeente Wijdemeren, maar de projectontwikkelaar die de nieuwe woonwijk wilde bouwen. De nieuwbouwwijk was het doel en de oplossing van het verkeer rond de Smidsbrug het afgeleide middel om daar te komen.

Goudappel Coffeng kwam tot de conclusie dat alleen met nogal draconische maatregelen iets kon worden bedacht waarvan zij dachten dat het met pijn en moeite de Emmaweg iets zou kunnen verlichten. Eureka! Een heuse rotonde op de Leeuwenlaan voorbij de bebouwing (het voormalige postkantoor) die bereikt moest worden via een nieuw aan te leggen wegdeel op de plek waar nu het fietspad achter de huizen om ligt. Hoe je hiermee de Emmaweg ontlast werd mij nooit duidelijk, maar de wegen van adviesbureaus die een betaalde opdracht uitvoeren zijn vaker onnavolgbaar.

De Goudappel-Coffeng rotonde op de Leeuwenlaan.
Verkeersprobleem ontdekt

Er ontstond weerstand in Kortenhoef en ‘s-Graveland tegen het nieuwbouwproject (400 bezwaren, onder wie de Provincie NH). Vrij onverwacht, voor de niet zo betrokken burger die de ontwikkelingen van enige afstand volgt, ontstond een totaal nieuw project dat zich bezighield met het verkeer onder leiding van wethouder Joost Boermans. Dit nieuwe project ontdekte dat op de Smidsbrug een verkeersprobleem bestaat.

Die ontdekking moest krachtig door Boermans aangepakt worden. Losgezongen van het plan Zuidsingel fase 8. In het Weekblad Wijdemeren van vandaag is het nieuwe project te vinden onder de verhullende kop “College geeft haalbaarheidsonderzoek Smidsbrug in Kortenhoef vrij”. Alsof er geen enkele connectie meer is met het zozeer door het college gewenste bouwproject Zuidsingel fase 8. Alle documenten over dit nieuwe project zijn te vinden op www.wijdemeren.nl/verkeersoplossingkortenhoef. Op die pagina staat deze tekst:
“Royal HaskoningDHV toetst de haalbaarheid van de voorkeursvariant Smidsbrug. Als apart onderdeel worden de Emmaweg en de verbinding voor fietsers en voetgangers meegenomen in het onderzoek. Deze hangen samen met de eventuele ontwikkeling Zuidsingel fase 8.”
Zo van: “Dit onderzoek heeft niets te maken met het nieuwbouwproject, maar toen we toch bezig waren keken we ook even naar de Emmaweg.

Hieronder twee afbeeldingen van de gemeentepagina. De rotonde op de Leeuwenlaan is verdwenen, maar de autobypass achter de bebouwing bleef (afb. links.). Rechts een eventueel fiets- en wandelpad van de Kalkakker naar het nieuwbouwproject door het weiland.

Wilt u echt het naadje van de kous weten dan is er op woensdag 21 april een digitale informatiebijeenkomst. Niet van de gemeente, maar van Royal HaskoningDHV, het bureau dat onderzocht wat Goudappel Coffeng ook al onderzocht.Zie het Weekblad Wijdemeren van 14 april.
Motie DLP over Zuidsingel fase 8

En dan dat compleet andere project. In niet mis te verstane bewoordingen heeft de provincie laten weten dat er geen toestemming gegeven zal worden voor het bouwen van Zuidsingel fase 8 (ZSf8). Het Wijdemeerse college geeft echter niet op en probeert het bouwproject toch vlot te trekken, of moet ik schrijven, drijvend te houden? Daarin wordt morgenavond een cruciaal moment. In de (verlengde) gemeenteraad van morgenavond wordt een motie van oppositiepartij De Lokale Partij ingediend  waarin gesteld wordt dat de provincie het plan niet toe staat en dat bovendien de verkeerscapaciteit over de Emmaweg onvoldoende is en zal blijven voor het verkeer van een wijk met 250 woningen. Het zal van de andere partijen afhangen of men hierin mee gaat, of dat doorgegaan wordt met ZSf8, waarbij de door wethouder Joost Boermans onderzochte verkeerssituatie wonderbaarlijk goed van pas zal komen als die in de raad van juni groen licht krijgt voor zijn bypass-Smidsbrugplan. Als dat dan nog nodig is….

We zullen het morgenavond zien.

5 gedachten op “Dwaalspoor Smidsbrug”

 1. Spot on! Wat een rake analyse door Rik Jungmann. De framing door de gemeente is mooi bedacht, maar het is fijn te zien dat niet iedereen erin trapt.

  Voor wat betreft de motie van DLP hoop ik dat de raad haar verantwoordelijkheid neemt en de motie voltallig steunt. Dat er woningen nodig zijn ontken ik niet, maar bouwen op die plek is een heel slecht idee. Verkeerstechnisch slecht bereikbaar en ook nog eens in strijd met geldende regels. Mocht er desondanks in een later stadium een bestemmingsplan worden vastgesteld door de gemeenteraad, dan zal dat onvermijdelijk leiden tot een reactieve aanwijzing van de provincie NH om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt. Of het bestemmingsplan wordt vernietigd door de rechter omdat het plan in strijd is met het recht. Beide scenario’s zullen kostbaar zijn voor de gemeente. Stoppen met de procedure is daarom de enige juiste keuze.

  Voor wat betreft het verkeersplan voor de Smidsbrug wil ik nog opmerken dat ik het bijzonder vind dat dit plan buiten het Mobiliteitsplan 2045 om gaat. De gemeente is bezig met het vaststellen van dit mobiliteitsplan dat is gebaseerd op een bepaalde visie. Hoe het plan Smidsbrug daarin past is mij niet duidelijk. En inderdaad, als de bouwplannen van ZSf8 niet doorgaan, dan lijkt de spoedige aanleg van een een verkeerplein bij de Smidsbrug voorbarig. De wethouder kan maar beter op de pauzeknop drukken.

 2. Tijdens mijn zoektocht naar meer informatie naar dit absurde projekt kwam ik de heer Boermans tegen op youtube met een promotiefilmpje over zijn Smidsbrug project.
  Hoe grappig is het te vernemen dat hij niet eens weet waar hij staat, omdat hij het heeft over kruising Kerklaan, Emmaweg, Cannenburgerweg. Maar goed, het is ook een lastige kruising dus je kan je vergissen.
  Het mooiste is nog dat aan het einde van het filmpje er een bord voorbij komt van Minderhinder.nu dat aangeeft dat het een slecht plan is.
  Toch leuk dat ze dat zelf ook al ontdekt hebben, en het ter afsluiting nog eens duidelijk maken aan de kijker.

  1. Wat erg hè te triest voor woorden om je daar druk over te maken waar deze wethouder staat. Het valt mij op dat tegenstanders altijd op de barricade staan en dan ook altijd in de achtertuin.
   Probeer met oplossingen te komen voor meer woningen met een goede verkeersafwikkeling. Kom dan niet met die eeuwige uitspraak het kan niet!!

  2. Kun je een link naar dit ‘promotiefilmpje’ geven?
   In het wilde weg zoeken leverde hier niets op…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.