Een avondje N201

 

CDA Wijdemeren en CDA Hilversum hadden samen een discussieavond georganiseerd over de N201, de weg van Haarlem naar Hilversum. Of andersom, daar wil ik afwezen. Natuurlijk ging de avond goeddeels over het wegdeel van de A2 tot de A27, inclusief de Diependaalselaan door Hilversum.

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen

Men had een verkeerspsycholoog uitgenodigd, Gerard Tertoolen, die de avond begon met een klein college hufterigheid op de weg. De menselijke hersenen werden in rap tempo ontleed en snel werd het de zaal duidelijk waarom automobilisten soms van die rare dingen doen. Een aardige intro, maar niet de kern van de zaak.

Die kwam na de pauze in drie blokken aan bod: Verkeersveiligheid, Doorstroming en (gelukkig!) de onzalige situatie op de Diependaalselaan (we schreven er al eerder over). Deze blokken werden ingeleid door Dennis Heijnen, lijsttrekker voor het CDA Noord-Holland bij de komende provinciale statenverkiezingen op 20 maart aanstaande.

Lijsttrekker Dennis Heijnen in gesprek met mensen in de zaal

Naast een hoop gekissebis en eigenbelang over alternatieve routes voor de Diependaalselaan, Weg over de (Hoorneboegse) Hei en Weg over de Wei (route grofweg langs de ‘s-Gravelandsevaart, Rading, Noodweg en dan aansluiten op de A27), kwamen er ook insprekers met serieuze concepten voor een volledige ondertunneling van diezelfde Diependaalselaan. Technisch zeker mogelijk, de benodigde hoogte (of diepte, daar wil ik afwezen) was er wel met 18 meter hoogteverschil, uitvoerbaar met bewezen techniek (tunnel in Den Haag was met deze techniek aangelegd) en mogelijk minder duur dan zo op het eerste oog berekend, vanwege de opbrengst van het opgeboorde zand. Het is de noodzakelijke financiële samenwerking tussen Hilversum, Provincie en Rijk die nog ontbreekt, maar Dennis Heijnen ging daar z’n best voor doen. Een haalbaarheidsstudie is wel het minst wat er snel moet worden opgestart, we gaan Dennis hierop volgen.

Voor het aspect Veiligheid kwamen er uit de zaal uitstekende ideeën van ervaringsdeskundigen (want dat zijn we met z’n allen). Verbetering rondom het Shellstation (verlengen in- en uitrit, onmogelijk maken te keren), de diepe kuilen in de weg die bij regenval gevaarlijke plassen worden, afscherming van strandje De Zuwe vanwege afleiding, maar ook windvlagen en last but not least het zodanig veranderen van de rotonde bij Nederhorst dat je op de rechterbaan alleen nog maar kan afslaan en niet meer even gevaarlijk rechts inhalen. De hoop is dat dit gewoon uitgevoerd wordt, ook als de theoretici in Haarlem dat toch weer nét even anders zien (bewaar me…) Het is namelijk gestoeld op de ervaring van alledag en komt niet uit oude lesboekjes.

Tenslotte de Doorstroming. Ook daarvoor kwamen zinnige suggesties uit de zaal. Slimme rotondes bij Kortenhoef, ‘s-Graveland en Loenersloot én als meest belangrijke rotonde, bij de afslag Loenen. De kassa-stoplichten bij Vreeland kwamen ter sprake (70.000 bekeuringen per jaar). Overdag zeker een noodzaak, maar in de avond en nacht vond één inspreker het toch wel een “dingetje”. Feit is wel dat doorstroming vanuit en  richting Hilversum pas écht zin gaat hebben wanneer de kwestie Diependaalselaan goed is opgelost.

Jan Verbruggen (foto’s: Douwe van Essen)

Al met al een goede oogst van zinvolle ideeën uit de zaal, nog afgezien wat er door de aanwezigen op de in te leveren formulieren is ingevuld; daar zal het CDA ongetwijfeld ook een compilatie uit maken en met ons allen delen. Een goed initiatief van het CDA, met dank aan Jan Verbruggen en Olaf Streutker. Het is nu aan diezelfde politiek om écht iets te doen met alle goede ideeën die deze avonden opborrelden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.