Een hoge zuurgraad

De raadszaal overvol, de stemming opperbest; dat markeerde de start van de installatieraad (beoogd wethouders, aanvullende raadsleden en diverse rollen in en om de gemeente) gisteravond. Zes partijen met zes meningen over de nieuwbakken coalitie en het bijbehorende bestuursaccoord:

  • Torsing (CDA) schetste het gelopen pad richting deze coalitie en verdedigde (zonder aanval) de CDA-keuze voor Rosalie van Rijn als wethouderskandidaat; hij had het er zichtbaar moeilijk mee.
  • De Kloet (DB) wees vooral op de bereidheid van de coalitie om samen te werken met de oppositie met de uitspraak “een goed voorstel is een goed voorstel”.
  • Vermeulen (VVD) wees op de vele zware taken die de wethouders de komende jaren op hun bordje krijgen en onderbouwde daarmee de uitbreiding van de wethouderformatie. En terecht, niet mensen voor 70% aannemen als je eist dat ze zich voor 120% inzetten.
  • Roosenschoon (D66) had niet veel toe te voegen aan bovenstaande, behalve dat er keuzes gemaakt zouden moeten worden door de beperkte financiële ruimte (what else is new).
  • Zagt (DLP) stak misnoegd van wal en werd in zijn betoog zuurder en zuurder. Voor hem was het allemaal doorgestoken kaart, achterkamertjespolitiek. “Een coalitie van verliezers”… zuur reageren lijkt het handelsmerk van DLP. Er is mogelijk een lichtpuntje… Zagt beloofde eens diep in de “Zelfreflectiespiegel van Krook” te gaan kijken. Vooral doen ! Pikant detail: Zagt bekende ‘s nachts wel eens van weth. Sandra van Rijkom te dromen, hetgeen tot hilariteit in de zaal leidde.
  • Poels (PvdA/GL) hield het zakelijk en vergeleek de beloftes van CDA en VVD van vóór de verkiezingen met de realiteit van erna. De kiezers op die 2 partijen zijn er bekaaid afgekomen, was zijn conclusie. Het CDA had de afgelopen 2 jaar alle mogelijke keuzes tav fusie ingenomen en weer overboord gegooid, het zwabberde maximaal. De VVD deed het weinig beter; van de 4 keiharde verkiezingsbeloften bleef weinig meer over. “Of het iets met pluche te maken had” vroeg Poels zich af. Kan zijn, in ieder geval weinig met principes.

De stemming voor de benoeming van de wethouders was op zich geen verrassing; de coalitie had 12 stemmen, ruim voldoende voor de aanvaarding van alle vier de beoogde wethouders. Wel opmerkelijk waren de 6 tegenstemmen voor weth. de Kloet. Vier tegenstemmen was te verwachten (4x DLP); je bent zuur, je blijft zuur. Maar 6 ? Laat zakelijk-principieel PvdA/GL zich door DLP nu al meetrekken de zwavelpoelen in? We gaan het meemaken.