Eenzaamheid: een lastig probleem

Eén van de gemeentelijke taken die voortvloeien uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is het bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang. Daaronder valt de bestrijding van eenzaamheid. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Mensen die eenzaam zijn, zijn moeilijk in beweging te krijgen.

Eenzaamheid komt voor in alle landen en in alle leeftijdsgoepen. Opvallend is dat het verschijnsel een U-verdeling kent: het komt met name veel voor bij jongeren en bij ouderen.

Veel organisaties proberen er wat aan te doen. De gemeente heeft een paar keer een conferentie over eenzaamheid georganiseerd om te kijken hoe je het probleem kan aanpakken. De Rotary Club Wijdemeren had in juni dit jaar een bijeenkomst met als titel ‘Hoe bereiken we de doelgroep?’ Daarnaast zijn er allerlei activiteiten van Versa Welzijn, de Zonnebloem, de ouderenbonden enz. waar mensen contact met anderen kunnen hebben. Je hoeft je in geen van de kernen te vervelen. Zo was er afgelopen dinsdag in Loosdrecht een uitje speciaal voor mensen die eenzaam zijn: pannenkoeken eten, georganiseerd door ‘KOM ERBIJ!’, een initiatief van De Appelboom, Stichting Abrona en Restaurant Robberse Eiland. Veel aanwezigen leken echter te behoren tot de groep die andere mensen graag wil helpen met hun eenzaamheid.

Helaas laten eenzame mensen zich slecht uit hun tent lokken. Het Wijdehuis in Nederhorst den Berg wil niet van de grond komen. De wekelijkse Ouderensoos in dezelfde gemeente is per 1 november opgeheven omdat er te weinig mensen kwamen. De gezamenlijke ouderenbonden hebben een aantal keren per jaar een hoogst interessante voorlichtingsmiddag over verschillende onderwerpen, maar ook die bijeenkomsten worden zeer matig bezocht. En bij vele andere activiteiten laat men het eveneens afweten.

Dit alles betekent dat het voor de gemeente heel lastig is deze Wmo-taak uit te voeren, ondanks bemoedigende maar in de praktijk tegenvallende suggesties in rapporten als ‘Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid‘. En dan doet zich de vraag voor: waarom zou je je inspannen om activiteiten te faciliteren voor mensen die niet willen komen en zelf niets ondernemen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.