Emmaweg stopt Zuidsingel 8

Als er geen goede oplossing bedacht wordt voor het verkeer van en naar het plan Zuidsingel fase 8, dan komt dat bouwplan er niet. Daar waren de commissie en de wethouder Jan-Jaap de Kloet het over eens.

Pré corona. (foto: Douwe van Essen)


De wethouder, die twee weken geleden een intentie overeenkomst met de projectontwikkelaar ondertekende voor de realisatie van 250 woningen in dit plan in de polder Kortenhoef, was het daar mee eens. Ook alle partijen huldigden dit standpunt. Niemand had een antwoord op deze wurgende voorwaarde. Nou, niemand, ja toch wel, Sieta Vermeulen (VVD) wierp de tunnel van Bo de Kruijf in de strijd, zonder dat ze daar response op kreeg. Een weg van de Zuidersluis achter de bebouwing om door de weilanden werd afgeserveerd door de wethouder. Merkwaardig genoeg was er niemand die enige waardering uitsprak over het rotondeplan van Goudappel Coffeng. En zo bleef het verkeer de roze olifant in het debat. Iedereen wist dat er geen oplossing is, dus deden enkele partijen maar of het probleem niet bestond.

Mooi uitzicht

Met dat uitgangspunt kun je verder. Over het verkeersprobleem neem je even  aan dat er een oplossing bedacht wordt. Je parkeert het even. En dan kan je verder praten over de uitgangspunten van het plan. Hoe mooi het uitzicht zal zijn vanaf de vijfde verdieping  de polder in. Hoe goed het voor de Kortenhoefse economie is al die woningen er bij. En hoe mooi de nieuwe 250 woningen ingepast worden in de groene wijde natuur. Deels gebeurde dat ook, maar er werden ook harde noten gekraakt. Gert Zagt (DLP) riep in herinnering dat Natuurmonumenten worstelt met een erfdienstbaarheid uit een testament van Mevrouw Six inzake een toegangsweg naar Groenewoud. Zagt vindt de plek niet geschikt voor “torenflats” van vijf hoog. En hij wees er op dat er al enige jaren plannen gesmeed worden door Afvalzorg (Groenewoud) en het bewonersinitiatief VLEK  (Vereniging landeigenaren Kortenhoef), maar dat we daar al jaren niets meer van horen.

Uit presentatie Vollmer & Partners, 1917. De schuine rode lijn linksboven is de Kortenhoefsedijk. De verticale rode lijn rechts is de Emmaweg. De schuine rode lijn rechtsboven is de grens met de bebouwing van nieuw Kortenhoef.
Beperkte visie

Nanne Roosenschoon (D66) had het over de z.g.  visie op de polder in de overeenkomst. Die visie gaat volgens hem alleen over Zuidsingel 8, niet over de hele polder. “Het verkeer is het probleem. Vlek  en Groenewoud hebben de oudste rechten op verkeerscapaciteit. Wat er over is, is voor ZS 8.” :aldus Roosenschoon. Erik Torsing (CDA) zei dat hij kritisch was op de uitgangspunten. “Voor mij komt dit plan als een verrassing. Eerst waren het 200 woningen en nu plotseling 250. Hoe kan dat? Moeten die woningen niet verdeeld worden over de polder, dus over Groenewoud en Vlek?” In een verkeersoplossing zag hij geen gat. Hij drong aan op participatie van de omgeving ook vanwege de hoogbouw. Erik Torsing drong er ook bij de wethouder op aan om Afvalzorg, VLEK en Slokker met elkaar in contact te brengen om samen op te trekken. Hetgeen de wethouder toezegde.

Duveltje uit een doosje

Sieta Vermeulen (VVD) riep de tunnel van Bo de Kruijf in herinnering. Ze miste in de voorgelegde uitgangspuntennotitie het onderwerp verkeer. Ook zij vroeg waarom er eerst sprake was van 200 woningen en nu plotseling van 250. Het antwoord, financieel voordeel, laat zich raden, maar het werd niet gegeven.
Stan Poels (PvdA/GL)  vond dat het plan ZS 8  als een duveltje uit een doosje was opgedoken, waarschijnlijk vanwege komende provinciale regels.  Ook hij pleitte voor uitgangspunten voor de hele polder en niet alleen Voor ZS 8. van 200 naar 250? Waarom?

Passie

Wethouder Jan-Jaap de Kloet was blij met de passie waarmee over het plan gesproken werd.”Gisteren werd uitvoerig over het verkeer gesproken.” (Wat mij gisteren opviel was dat het verkeersprobleem nu juist nauwelijks besproken werd, omdat het vanavond over het bouwplan zou gaan. RJ) De wethouder: “Alles hangt af van het verkeer! De resultaten van het verkeersonderzoek zullen alles bepalend zijn”. Hij is blij met het tempo dat Slokker nu maakt. Hij wil de plannen in de polder nu juist niet koppelen om niet in de vertraging van VLEK en Afvalzorg terecht te komen. Een commissielid noemde het woord “torenflats”. De wethouder vindt dat framing en daarom niet gewenst. Omdat Stan Poels het Over de lekkende vuilnisbelt Groenewoud had, wilde de wethouder dat graag recht zetten. “De belt lekt niet en hij wordt zorgvuldig gemonitord .”

Roze Olifant

Weliswaar zei iedereen dat de oplossing van het verkeersprobleem een absolute voorwaarde is om aan de bouw van Zuidsingel 8 te kunnen beginnen, dat probleem werd noch gisteren, noch vanavond echt helder benoemd, terwijl de planvorming wel doorgaat. Die roze olifant staat nog wel een tijdje daar, midden in dit debat. En als de bouw begonnen is, dan zien we wel weer.

Lees ook:

De aankondiging van de visie op de polder Kortenhoef in antwoord op vragen van D66 van 26 december 2017.
Het jarenlange dossier van de belt Groenewoud op de Wijdemeerse Webkrant vindt u hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.