Even het geheugen opfrissen

Toen ik in 1987 in ’s-Graveland kwam, hadden de Provinciale Staten van Noord Holland net het nieuwe streekplan vastgesteld. Dat was voor onze gemeente spannend geweest omdat in het concept geen enkele uitbreidingsmogelijkheid voor ’s-Graveland was opgenomen!

Wapen van ‘s-Graveland.

Een CDA lid -zijn naam ben ik vergeten- had een motie ingediend om de bouw van nog 120 woningen toe te laten. In de hectiek van de stemmingen over allerlei aanpassingen van het streekplan, nam Gedeputeerde Staten de ingediende motie over. Of de tekst onduidelijk was of GS te slordig is geweest, weet ik niet, maar er ontstond grote onduidelijkheid of de motie op Weesp of op onze gemeente van toerpassing was.

De motie ging gelukkig over onze gemeente en zo kregen wij  mogelijkheid tot het bouwen van 120 woningen aan de Zuidsingel. Een periode van intensief overleg met gedeputeerde Margreet de Boer volgde. Onze stellling was: wijs de bouwvlek aan, stel als criterium dat de nieuwbouw een goede wijk wordt, maar bemoei je vooral niet met het aantal woningen. Het gaat er immers om dat er niet meer grond geofferd gaat worden aan woningbouw.  De gedeputeerde zat echter met de overgenomen motie. Het is ons gelukt  225 woningen te bouwen, inclusief een sporthal. Omdat de sporthal aan de Zuidsingel kwam kon op het terrein van de sportzaal de Van Heumenhof gebouwd worden.

Eerste conclusie:

Vanaf 1987 weten we al dat  aan ’s-Graveland geen uitbreidingsmogelijkheden zouden worden toegestaan.

Wim Kozijn.

Een van  argumenten naar de  provincie was: als we de uitbreiding aan de Zuidsingel gerealiseerd hebben kunnen we niet verder, want  we moeten weg blijven bij de  sterk vervuilde stortplaats Groenewoud. Ieder gemeentebestuur wil woningen bouwen voor de woningzoekenden en het lijkt wel of iedereen de boodschap van 1987 in zijn oor heeft laten zakken. Dus ook het huidige college wil graag bouwen, maar heeft een andere strategie gekozen. Niet meer met de provincie als bondgenoot maar horende doof en ziende blind zijn voor het provinciaal beleid. Bij Nederhorst beschermd vogelweide gebied? Daar kan best een stukje af voor woningbouw. Of, naar ik hoop, slechts een intentieovereenkomst sluiten met een projectontwikkelaar voor de bouw van 250 woningen om de provincie gauw voor te zijn. Wie weet  wat zij gaan besluiten? Dat het een idioot plan is met onacceptabele gevolgen voor een van de prachtigste en historisch meest significante plekken in ’s-Graveland, wordt voor lief genomen.

Tweede conclusie:

Het college gebruikt een verkeerde strategie  naar de Provincie. Door ondoordachte beslissingen jaagt het college de provincie tegen zich in het harnas, wat niet in het belang van de gemeente is.

Het college heeft te weinig oog voor de ligging van onze gemeente in het Hollandse veenweidegebied. Misschien beseft het college (en gemeenteraad) dit wel, maar wordt er onvoldoende rekening mee gehouden. Ik heb het al eerder geschreven, maar ik hoor gemeentebestuurders praten over het belang van toerisme , de jachthavens de familiebedrijven, de economie, maar zelden hoor ik iets uit hun mond over de natuur en de inspanningen die zij zich troosten om die te beschermen.

Wim Kozijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.