Fietsers de Dupe

De gemeente wil een woonwijk bouwen van 250 woningen. Daar gaan mensen in wonen, die hebben een of soms twee auto’s en die rijden ergens naar toe. Het aantal verkeersbewegingen neemt toe, heet dat in het jargon. Dan loop je in Kortenhoef al gauw aan tegen het kruispunt van de Smidsbrug. Het snijpunt van het oost-west en van het noord-zuidverkeer in ’s Graveland.

Hoe gaat het dan?

Omdat de verkeerstechnische kennis niet of onvoldoende aanwezig is bij de eigen medewerkers wordt een bureau ingehuurd. Dat kost een paar centen, maar je bent ervan verzekerd dat ze met oplossingen komen. Goudappel Coffeng, adviseurs in mobiliteit, zoals ze zich noemen. Eén of meer medewerkers bezoeken de gemeente. Er worden gesprekken gevoerd met ambtenaren en bestuurders, een offerte wordt uitgebracht en zij gaan aan het werk. Zij hebben goed geluisterd naar de verlangens van de gemeente en de projectontwikkelaar, want wie betaalt, bepaalt. Zij brengen feilloos in beeld wat “His Masters Voice“ wil. Altijd met varianten en altijd een voorkeursvariant. De keuze is aan de gemeente. Ik heb het nooit meegemaakt dat zo’n bureau de opdracht terug gaf met de mededeling :”We kunnen u niets verantwoords adviseren.”

De rotonde

Dit keer was duidelijk de opdracht dat de doorstroming van het oost-westverkeer voorrang moest krijgen om de woningbouw bij de Emmaweg mogelijk te maken. Daartoe wordt in de plannen het noord-zuidverkeer van de Smitsbrug gehaald en met een rotonde verder op de Leewenlaan achter de bebouwing van het Zuidereinde om-het tracé van het fietspad volgend- weer terug gebracht op het Zuidereinde. Bij het Noordereinde is ook zo’n variant getekend. Een weg achter het boerderijtje langs weer terug naar het Noordereinde.

De bescherming van de zwakke verkeersdeelnemer

Bij veel gemeenten is lange tijd, wellicht nog steeds, de bescherming van de meest kwetsbare verkeersdeelnemer de hoogste prioriteit geweest. Ook in onze gemeente. Daarom vrij liggende fietspaden en oversteekplaatsen beveiligd door verkeerslichten. Als hij of zij zich aan de lichten houdt kan de fietser nu veilig de Smidsbrug oversteken, naar welke richting hij maar wil afslaan! De Smidsbrug is nu voor de fietser veilig! Honderden jongeren uit onze gemeente maken op weg naar school gebruik van deze beveiligde oversteek. Johan van der Wolk heeft er al op gewezen dat er op 4 plaatsen conflicterende belangen tussen de automobilist en de fietser gaan ontstaan, met als gevolg dat de situatie van de fietser zeer gevaarlijk wordt. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat een gerenommeerd bureau als Goudappel Coffing zulk een oplossing als een variant durft te presenteren. Ik vind het schandelijk dat zij zich zo klakkeloos voor het karretje van de gemeente laten spannen Is er nog zoiets als beroepsethiek?

Vernieling van het beschermd dorpsgezicht

In een eerdere column heb ik gewezen van de dreiging van de aantasting van het historisch en beschermd dorpsgezicht. Met deze plannen wordt mijn angstdroom werkelijkheid. De taak van het gemeentebestuur is de cultuurhistorische waarden in een gemeente te beschermen en niet te vernielen. Je kunt je afvragen welke afweging van belangen heeft plaatsgevonden tussen enerzijds de cultuurhistorische context en een rotonde die veertig meter verder een verkeerstechnisch obstakel vormt. Wordt de doorstroming echt beter? En welke overlast doe je bewoners van zowel Noordereinde/Zuidereinde als die aan het begin van de Leeuwenlaan aan?

Oproep

Ik roep de inwoners van ´s -Graveland en Kortenhoef op tegen deze plannen te protesteren. Woningbouw, ja daar ben ik voor. Maar niet tot iedere prijs.

Wim Kozijn

Lees ook:

3 gedachten op “Fietsers de Dupe”

 1. Inderdaad niet tegen elke prijs, en inderdaad deze ingehuurde bedrijven die betaald worden door gemeente en projectontwikkelaar schrijven hun betoog altijd zo dat het gunstig is voor de betalende partij, in dit geval de gemeente.
  En dit slechte voorstel bij de Smidsbrug zal in ieder geval door veel mensen gezien worden als een belachelijk voorstel.
  Wat zal betekenen dat al het verkeer zich een andere weg gaat zoeken door de kernen.
  De Emmaweg en Koninginneweg en Kerklaan met Kortenhoefsedijk, die zullen extra druk gaan worden.
  De Emmaweg is nu al erg smal en daar moeten zowel auto’s, scooters, fietsers en voetgangers de zelfde weg delen, hoe veilig zal dit worden in de toekomst ?
  Ik stel voor een mooie weg door de polder met wandel en fietspad erlangs over het Hilvesums kanaal, met een mooie rotonde als aansluiting op de N201. Dan halen we meteen de snelheid uit het razende verkeer oo de N201 en hebben we minder aanrijdingen bij de Intratuin.
  Alle toekomstige bewoners van project Groenwoud en Zuidsingel fase 8 en de rest van de dorpen kunnen dan genieten van de omliggende mooie natuur, en dan aan het begin bij Hilversums kanaal een mooie kleine parkeerplaats kunnen alle bezoekers van het Oppad daar meteen mooi parkeren ipv in en en om de haakse bocht aan begin Emmaweg.
  Dit is ook een oplossing, en daar hebben minder mensen last van en meer mensen profijt.
  Hiervoor heb je geen duur onderzoeksburo voor nodig.

 2. Deze gemeente heeft het maar over “verkeersveiligheid” maar ondertussen is wel duidelijk dat dit slechts de “dekmantel” is…. De By-Pass optie die voor enorme verkeersonveiligheid gaat zorgen voor alle kwetsbaren in het verkeer heeft maar om 1 reden prioriteit gekregen, met deze optie mag men de meeste huizen bouwen. Veilig Verkeer Nederland zette deze voorkeursvariant onderaan de lijst en noemde hem creatief maar onveilig, en meteen liet de gemeente weer in opdracht een tegenonderzoek doen want “wij van WC Eend”….. Er staat zwart op wit in deze rapporten dat er op dit moment geen onveilige verkeerssituatie is, er zijn slechts twee kleine ongevallen geregistreerd. Het draait allemaal maar om 1 ding, zo snel mogelijk de 25.000 inwoners zien te halen want dat brengt heel veel extra geld in het laatje van onze gemeente. Laat u straks met een gerust hart uw kinderen naar school fietsen wetende dat ze deze extreem drukke weg zonder stoplichten moeten passeren langs zwaar vrachtverkeer met opleggers en onvermijdelijke dode hoek? Ik lig daar als ouder nu al wakker van!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.