Framing: Nederhorst Noord

Sommige Wijdemeerse politici zijn bedreven in het gebruik van framing, een techniek om een verhaal zó te vertellen dat bepaalde aspecten wèl en andere juist nìet belicht worden. Men hoopt daarmee een gewenste interpretatie over te brengen op de toehoorder. Gert Zagt (DLP) is daar goed in, maar wethouder Jan-Jaap de Kloet (DB) kan dat nog beter.

GooiTV: vlnr Jan-Jaap de Kloet, Gert Zagt, Ruud Bochardt

Beiden waren onlangs te gast bij het programma In Derde Termijn van GooiTV. Eén van de drie onderwerpen was het bouwen in een weidevogelgebied in Nederhorst den Berg. Bouwen op die plaats is afgesproken in het Bestuursakkoord, overigens voordat men wist dat het om een beschermd gebied ging.

In het akkoord staat: “Partijen staan in beginsel positief tegenover het ontwikkelingsplan Nederhorst Noord. (…) Het schapenweitje op het Ankeveensepad wordt dan niet bebouwd.“ Niet voor tweeërlei uitleg vatbaar, zou je zeggen: als het ene niet doorgaat, gebeurt het andere. Wethouder De Kloet is daar meerdere keren op aangesproken, ook in de gemeenteraad, maar hij vermijdt consequent erop in te gaan. In plaats daarvan gaat hij op de framing-toer om de indruk te wekken dat bouwen in een beschermd weidevogelleefgebied wel degelijk mogelijk en wenselijk is. Zo ook bij GooiTV. Volgens hem kan het namelijk niet zo zijn dat het Provinciaal natuurbeleid in beton gegoten is en dat het plan omwille van een weidevogelgebied geblokkeerd wordt. Typische framing-woorden: ‘het kan niet zo zijn’, ’in beton gegoten’, ‘blokkeren’.

Framing houdt ook vaak in het creatief met de waarheid omgaan. De Kloet meldde dat het bouwplan Nederhorst Noord vier jaar geleden al naar de provincie gestuurd is. Als argeloze luisteraar neem je dan aan dat dat door de gemeente gedaan is. Het is immers de wethouder die het zegt. Niet dus. De Provincie weet van niets. De Kloet begreep niet precies hoe dat nou kon, en legde daarmee impliciet de schuld bij de Provincie. Communicatie, weetjewel. Welnu, de gemeente heeft nooit wat ingediend bij de Provincie en kàn dat ook niet gedaan hebben, want de projectontwikkelaar heeft nooit een officieel plan bij de gemeente aangeboden (zie het artikel van Martin Vuijk). Framing, dus… De waarheid versluieren. Het is net niet liegen; het is de zaak zo presenteren dat de luisteraar een andere waarheid percipieert dan het geval is. Maar ja, we weten allang dat politiek, manipuleren en jokken semantisch nauw verwant zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.