Gemeentelijk Personeelsbeleid

Ik ben beroepsmatig geïnteresseerd in hoe het met de mens in een arbeidsrelatie gaat; hoe tevreden is men, welke ontwikkel-kansen worden er geboden, hoe hoog is de werkdruk en het verloop en meer van dat soort weetjes en cijfers. Bij onze gemeente werken zo’n 150 mensen en ik heb geen flauw idee hoe dat ze bevalt, u wel?  Vreemd toch, wij betalen met z’n allen de volledige personele lasten, hebben dus aanmerkelijk belang bij deze informatie maar we horen er nooit iets over.

Zo zou ik wel weet willen hebben van het personeelsverloop over de afgelopen vijf jaar. Hoeveel mensen zijn er aangenomen, hoeveel hebben ontslag genomen (betreurd of niet, met welke reden). Wat is de gemiddelde leeftijd, of beter, hoe ziet de demografie van het gemeentelijk apparaat er eigenlijk uit en is dat een prettig beeld? Hoeveel inhuur hebben we (en hoe lang blijven die gemiddeld) en hoeveel vaste medewerkers.

Maar wacht, ook de gemeente Wijdemeren heeft een Ondernemingsraad. Deze OR zal toch zeker wel een overzicht verlangen van al die kengetallen? Jan van Rijn, (familie van de wethouder?) voorzitter van de gemeentelijke OR, zal daar ongetwijfeld elk kwartaal naar vragen in het kader van de medezeggenschap. Dan kost het weinig extra moeite en kan het zeker geen kwaad om dat ook eens openbaar te maken.

In de Wijdemeerse CAR/UWO (= soort cao voor ambtenaren) staat overigens heel veel over rechten en plichten van de ambtenaren, maar erg weinig over bovenstaande vragen, noch over het te voeren personeelsbeleid. Ja, één cryptische zin vond ik erin terug: “Het college voert een actief intern en extern mobiliteitsbeleid en onderhoudt loopbaanbeleid, gericht op mobiliteit en organisatieverandering.” Dat klinkt mooi op papier. Het woordje “mobiliteit”, wat in deze zin wel twee keer genoemd wordt intrigeert me dan. Wordt hier de Wijdemeerse ambtenaar vast voorbereid op een werkplek elders? Hilversum bijvoorbeeld? Want met verkeersmanagement zal het weinig van doen hebben, die Wijdemeerse mobiliteit.

Enfin, zal de gemeentesecretaris ons als burgerij verrassen in de volgende “Wijdemeren Informeren” en antwoord geven op bovenstaande vragen? Ik hoop van wel. En anders is er wellicht een alert en volksvertegenwoordigend raadslid met een HR-mgmt achtergrond die de antwoorden ook wel wil opvragen wellicht. Desnoods is dit een onderzoek van de Wijdemeerse Rekenkamer waard, oh nee, wacht… die verplichte Rekenkamer heeft deze gemeente al tijden niet meer. Een WOB-je dan maar? Nee, we wachten eerst maar eens netjes de volgende “Wijdemeren Informeren” af.

Gemeente-ambtenaren worden overigens van harte uitgenodigd om te reageren. Hoe bevalt dat nou, het werken bij de gemeente Wijdemeren?

Eén gedachte op “Gemeentelijk Personeelsbeleid”

  1. De algemene cijfers zijn – denk ik – bekend. Immers het College voor Arbeidszaken van de VNG stelt jaarlijks de Personeelsmonitor samen, met daarin het overzicht van vele door de heer Vuyk genoemde waarden. Het zou dus mooi zijn kennis te nemen van de verschillen tussen Wijdemeren en de overige Nederlandse gemeenten. Volgens de website van het CvA is de Personeelsmonitor 2018 de laatst verschenen uitgave. ( Voor geinteresseerden, zie: https://personeelsmonitor2018.aeno.nl/ )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.