Gert doet een Wopke!

Wat een wonderbaarlijke avond gisteren. De commissievergadering, die zo nodig twee dagen voor 5 oktober gehouden moest worden, omdat de raad zichzelf voor de vakantie klem zette met 5 oktober als datum voor het finale besluit om bestuurlijk te gaan fuseren.

To be or not to be, that is the question!

De in de raadsagenda er tussen gepropte commissievergadering over “Wijdemeren, to be or not to be”. En een nog meer daar weer tussen gepropte agendacommissie. Een kleinigheid nietwaar? De toekomst van Wijdemeren. Een kniesoor die zich daar druk over maakt, zo leek het wel. De commissievergadering begon om acht uur en werd beëindigd om half één. Vrij lang voor een niemendalletje.

Met zeven insprekers, die geen spaan heel lieten van het proces tot heden. Een achtste die zijn inspraak maar na liet, omdat hij het eens was met de zeven anderen. Geen terugkoppeling over de enquête! Geen terugkoppeling over de informatieavonden. De omgekeerde wereld, eerst in het geheim besluiten en dan als opleuk franje informatieavonden. Eén inspreker zei gisteravond dat deze inspraak het eerste moment was dat de burger ook eens iets mocht zeggen. Al met al, weinig democratisch. Of je nu voor of tegen een bestuurlijke fusie bent. Zei de Commissaris van de Koning niet dat een fusie van onderop moest komen? (Net als Kajsa Ollongren indertijd?)

Alle foto's zijn van Douwe van Essen.
Met de benen op tafel

Vanaf januari hield het voltallige gemeentebestuur, burgemeester, college en raad, zich achter gesloten deuren bezig met de vraag hoe het verder moet met het failliete Wijdemeren. Buiten de scherpe blikken  van de burgerij werden, met de benen op tafel, in een zogenaamde a-politieke sfeer, oplossingen bedacht om met de financieel lekke sloep Wijdemeren toch een veilige haven te bereiken.
Met hulp van twee of drie ingehuurde bureau’s werd de besluitvorming in de steigers gezet. Waarvan, als ik het gisteravond goed begreep, twee van die bureau’s op eigen houtje door de burgemeester werden ingehuurd, zonder medeweten van de wethouders. Wethouder Financiën, Gert Zagt verklaarde gisteren immers tegen middernacht dat hij niets van de kosten van die bureau’s wist, laat staan dat er in het college over gesproken was. Het college blijkt oncollegiaal te opereren, wat toch hoogst opmerkelijk is.

Van de Raad, voor de Raad

Het resultaat van al die inspanningen was een “Uitgangspuntennotitie” samengesteld door de raad onder verantwoordelijkheid van de raad. U leest het goed, negentien raadsleden leverden samen input voor die notitie. Die notitie stond gisteravond als eerste op de agenda.
Een stuk van de raad voor de raad. Dat zou dus een document op moeten leveren waar raadsbreed veel over gesproken is, dat een weerslag moet bevatten van de heersende inzichten in de raad en dat dus nu in de commissie weinig aanvullingen en aanpassingen zou moeten krijgen.

Amendementenfestival
commissievoorzitter Bo de Kruijff had een zware avond. (Foto: Douwe van Essen)

Niets bleek minder waar. De bespreking van de Uitgangspuntennotitie ontaardde in een amendementenfestival. Alle partijen, behalve de Christen-Unie en D66, kwamen met talloze aanvullingen, wensen en onderhandelingseisen. De Uitgangspuntennotitie bleek slechts een brochure te zijn met tal van open deuren als “aandacht voor de kernen”, “goede dienstverlening”, etc. Een brochure, passend op elke zichzelf respecterende gemeente, zonder specifiek Wijdemeerse inhoud. Regelmatig werd dan ook met meel in de mond de vraag gesteld: “Wie heeft dit stuk samengesteld en goedgekeurd?”
Boven de commissie zweefde de geest van de burgemeester, zonder dat die genoemd werd. De naam van het bureau Van Laar kwam regelmatig langs, zonder dat voor de buitenwereld helder is welke rol dat speelde. De geheimen van het genoeglijke a-politieke overleg achter gesloten deuren druppelden soms even naar de buitenwereld.

Gert deed een Wopke

Na het oeverloze debat over de uitgangspunten werd gesproken over het plan van aanpak. Waar aan het voorgaande onderwerp geen enkel collegelid deelnam, omdat de burgemeester ziek thuis zit, kon in dit debat wel het college aan het woord komen. (Althans wat er van over is.)

Het meest opvallende moment uit dat debat was de vraag van Wilna Wind (PvdA/GL) aan wethouder Gert Zagt of hij weer met de tractor, het Madurodam stadhuis en het hoofd van burgemeester Broertjes naar Hilversum zou rijden om te onderhandelen. De wethouder deed een Wopke. Hij verklaarde dat hij volledig achter de fusieplannen stond en niet met de tractor, maar met een ander voertuig naar het Grote Gele Stadhuis zou gaan.

De overeenkomst met Wopke Hoekstra in het Europarlement was treffend. Waar Hoekstra werkte bij Shell en McKinsey. In het kabinet zat hij de stikstof problematiek dwars. Zat hij nu echt “overtuigd” te pleiten voor kerosinetax en andere zeer stevige klimaatmaatregelen.
Is dat dezelfde Wopke vroeg ik mij af.

Waar Gert Zagt altijd de grootste voorvechter van een zelfstandig Wijdemeren was, met zelfs éénmans demonstraties voor de deur in Hilversum, bleek hij gisteravond een heilig geloof te hebben in zijn missie om Wijdemeren in te varen in een buurgemeente.
Is dat dezelfde Gert vroeg ik mij af. “Het kan verkeren.” Zei Bredero.

Om half één  vannacht waren de dames en heren nog lang niet klaar. De burgemeester werd node gemist. Al was het alleen al om uit te leggen wat ze wel of niet gedaan heeft. Dat was duidelijk. De raad van donderdag zal direct na opening afgesloten worden omdat er nog zo veel te bespreken is. Wanneer? We wachten het af. Eerst maar eens horen of de Commissaris van de Koning met een verrassing komt vanmiddag.

En zo dobbert Wijdemeren stuurloos in de Gooise vijver.

2 gedachten op “Gert doet een Wopke!”

 1. Vergeten in de enorme melee aan bladiebla bijdragen in een oeverloos debat: de meest opmerkelijke bijdrage van mevr van Leeuwen. Waarom wordt Stichtse Vecht en de Provincie Utrecht stil-, danwel dood-gezwegen? Antwoord loco burgemeester Zagt: die mogen er pas bij komen als Stichtse Vecht de moeite waard blijkt. Met andere woorden, we gaan voor Hilversum. En dat terwijl de geconsulteerde bevolking uitgerekend die gemeente noemde als meest kansrijke! Wie heeft dat in de geluidsdichte achterkamer (van de burgemeester?) al besloten? Wanneer, voor of van juli? Zijn daar notulen van? Demos Kratos= de macht aan het volk

  1. Antwoord op Wim van Oudheusden:
   Waar haalt Wim van Oudheusden de uitspraak vandaan dat de meerderheid van Wijdemeren zich aan wil sluiten bij Stichtse Vecht?

   Ken uw geschiedenis zou ik zeggen. In 2000 koos het gemeentebestuur van Loosdrecht, waar PvdA fractievoorzitter Wim van Oudheusden toen deel van uitmaakte, voor aansluiting bij Noord-Holland met name vanwege de nauwe banden met het Gewest Gooi en Vechtstreek, politie, brandweer, ambulances, ziekenhuis, etc. Dit ondanks heftige protesten van GS Utrecht. Dat was een verstandig besluit van het gemeentebestuur van Loosdrecht vanwege de banden met het Gewest en aanrijtijden etc.
   Die argumenten gelden nog steeds onverkort lijkt mij. Het is, ook voor Loosdrecht, verstandiger om te koersen op de eenheid van Wijdemeren. Maar als Loosdrecht zo hoognodig terug wil naar Utrecht.
   Soit. Doe dan maar.

   Maar laat ons (‘s-Graveland en Nederhorst den Berg) lekker in de Regio G&V en de MRA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.