Gezond verstand

Bij de aankondiging van de 5 weken lockdown, gisteren 14 december, werd door de regering al geanticipeerd op het verwachte gedrag van bepaalde Nederlanders. De maatregel ging daarom diezelfde avond om 24:00 uur in, om te voorkomen dat “men” en masse nog deze week zou gaan shoppen.

Dat en masse shoppen wordt gezien als een bron van besmetting en is dus iets wat we juíst moeten vermijden.  Verstandig dat deze regering het zo insteekt. En net zo ónverstandig van al die mensen die gistermiddag nog snel eventjes de stad in gingen, die eigenbelang boven groepsbelang stelden.

Van een deel van de Nederlanders kan je je dit gedrag -hoofdschuddend- nog voorstellen. We zijn niet allemaal gezegend met gezond verstand zullen we maar zeggen. We begrijpen niet allemaal dat een wettelijke aanpassing ingegeven is met een bepaald doel. Een doel dat niet pas gediend wordt om 24:00 uur 14 december, maar natuurlijk per direct.

Zo’n zelfde wettelijke aanpassing ondervond de gemeente Wijdemeren op 17 november jongstleden. Op die datum trad de Omgevingsverordening NH2020 in werking, ingegeven met een bepaald doel, namelijk het bevorderen van het landschapsbehoud binnen de gemeentegrenzen. Verstandige gemeentes zeggen dan vanaf het moment dat het bekend werd: “Dit is wat we met z’n allen hebben afgesproken, dit is het beleid wat we volgen.”

Er zijn ook gemeentes (ik ken er minstens 1) die zijn nog snel even gaan shoppen…. of, in andere bewoordingen, die hebben tegen een heleboel plannenmakers gezegd (ik ken er minstens 1) : “Meld nog snel even je bouwaanvraag aan, in ieder geval vóór 17 november. Dan mag je nog láng gebruikmaken van de overgangsregeling (waarin nog heel veel wél mag wat straks niet meer kan) en kan je gerust alle tijd nemen om die bouwaanvraag verder uit te werken.”  Met als gevolg dat er snel nog tientallen halfbakken bouwaanvragen zijn ingediend die nog onder het oude regime worden geëvalueerd.
(Zie: https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view  en zoek dan in November 2020 naar de wethoudersbrieven van De Kloet.)

Ik vraag me af of die gemeente wel begrijpt waar men mee bezig is. Ik vraag me af of het wel de taak is van de gemeente om die vage plannenmakers nu snel op de hoogte te stellen van de komende wetsverandering om er nog gauw even een hoop bouwaanvragen “oud regime” doorheen te jassen. Ik vraag me af of de behandelend ambtenaren de opdracht hebben gekregen hier wervend mee om te gaan. Ik vraag me af of dit college wel dienend bezig is aan het algemeen belang of dat hier andere belangen een rol spelen.

Los van de antwoorden op bovenstaande vragen moet je hier wel -hoofdschuddend- naar kijken, als naar identiek gedrag van die shoppers, maar dan van een (lagere) overheid. Maar goed, we zijn niet allemaal gezegend met gezond verstand.

2 gedachten op “Gezond verstand”

  1. Is onjuist of onvolledig informeren van de raad ook gezond verstand? ‘Woningnood’, in geen enkel stuk is het regelmatig geuite getal van 1000 te bewijzen. ‘Ik wist niet dat NH in oktober 2020 zou beslissen over Omgevingsverordening’, in maart/april 2019 hebben ambtenaren inspraak gehad in de conceptverordening, waarin ook het tijdpad stond. Regio Gooi en Vechtstreek deed dat wél. Aftreden? Tussentijdse verkiezingen? Op naar het volgende College?

  2. Collega Vuyk maakt uit vriendelijkheid een denkfout. Hij eist gezond verstand van diegenen van wie nog niet eens vaststaat dat zij verstand hebben, gezond of niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.