Grondbeleid of winstbejag

Na het lezen van het artikel “Mandateren” van Cor Koster wilde ik wel eens weten wat het college voor ideeën had, mocht het dat mandaat van 1 mio. tot aankoop van gronden gekregen hebben van de raad.

Daarvoor ging ik op zoek naar relevant materiaal op de gemeentelijke website en al snel kwam ik de “Programma begroting 2019” tegen. Onder het hoofdstukje Grondbeleid vond ik het volgende:

Kern van de paragraaf Grondbeleid is het – als ware de gemeente een bedrijf – door de gemeente exploiteren van de in gemeentelijk eigendom zijnde (bouw)gronden. De gemeente zet het grondbeleid in ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw in de gemeente en om daar waar mogelijk bij te dragen aan een goede ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.

Oke, dus de grond die nu al in bezit is zal worden ingezet voor een goede ruimtelijke ontwikkeling van deze gemeente. Niks mis mee, al zullen sommigen onder u wel gniffelen bij de zinsnede “als ware het een bedrijf”. Vervolgens komt er een stukje tekst over gemeentelijk passief (behulpzaam bij het ontwikkelen van een bouwlocatie) en actief (zelf grond aankopen) grondbeleid.:

De gemeente voert primair een faciliterend (passief) grondbeleid. De gemeente schept bij faciliterend grondbeleid de voorwaarden voor de locatie ontwikkeling via een structuurvisie en het bestemmingsplan en legt de actieve rol neer bij
marktpartijen/grondeigenaren.

Nou, dat klink wel oke; voornamelijk zal deze gemeente het ontwikkelen en bebouwen van nieuwe locaties overlaten aan de experts op dat gebied. Vooral niet zelf projectontwikkelaartje spelen, deze gemeente kent inmiddels haar eigen grenzen, dat is een prettig gegeven. Maar dan lezen we verder….:

De gemeente past een actief grondbeleid toe indien het een locatie is:
· waarvoor een sterke gemeentelijke regie belangrijk is voor het realiseren van
publieke doelen;
· en/of die van bijzonder strategische betekenis is voor het beleid;
· en/of een grote winstpotentie bezit

Over de eerste twee aandachtspunten gaat nu juist het stuk van Cor Koster met de waarschuwing van Metafoor… gemeente, hou je bij je leest.

Het laatste aandachtspunt vond ik merkwaardig en bij nader inzien zelfs onethisch. Waarom ? Omdat de gemeente hier aankondigt er geen problemen mee te hebben om van haar inwoners landbouwgrond te kopen tegen een lage prijs, deze vervolgens zelf middels hamerslag om te zetten in bouwgrond om vervolgens door te verkopen aan een bouwonderneming tegen een veel hogere prijs. En vergis u niet, het verschil tussen landbouwgrond en bouwgrond kan wel 40 á 50 keer de oorspronkelijke waarde zijn. Volgens mij heet dit handelen met voorkennis en is dit strafbaar in Nederland. Het zal mij overigens niet verbazen wanneer de gemeente (en een deel van de lezertjes) hier heel anders over denkt.

Voor u, gewaardeerde lezer/grondbezitter, een gouden tip: mocht u landbouwgrond bezitten op een plek in de gemeente Wijdemeren waar u zelf van kunt vermoeden dat het weleens leuk aan zou sluiten op reeds bestaande woningbouw en u wordt ineens benaderd door een makelaar met de vraag of uw perceeltje wellicht te koop is (de gemeente zal dat natuurlijk nooít zelf doen, dat zou wel heel doorzichtig zijn…) hou de boot dan af. Hou die af totdat er een bod gedaan wordt dat recht doet aan de bestemming “bouwgrond”, want dat gaat het worden zodra u uw handtekening gezet heeft. Nog veel plezier van uw nieuw verworven oudedag-reserve.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.