Grondexploitatiemodellen

Niet veel mensen zijn geïnteresseerd in de technische aspecten van gemeentelijke grondexploitaties. Toch zijn die uitermate belangrijk om de zaak goed te laten verlopen. In Wijdemeren blijkt daar het een en ander aan te schorten.

Een grondexploitatie is een begroting die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van een bouwplan in beeld te brengen (zie Wikipedia). Het Metafoor-rapport, een doorlichting van de grondexploitaties en particuliere initiatieven in de gemeente Wijdemeren van februari 2019, concludeert dat “de grondexploitatieberekeningen ‘vervuild’ zijn door allerhande kladblokachtige staatjes, tabellen, bedragen, getallen en opmerkingen”. Ook voor externe bestanden die als onderbouwing dienen, “is de aansluiting met de bedragen in de grondexploitatie veelal niet traceer- of reproduceerbaar.”

Gezien het personeelsverloop en de frequente inhuur van externen zijn er veel mensen die in zo’n model wijzigingen aan kunnen brengen. Alle cel-informatie (waarden, maar ook formules) blijkt te kunnen worden overschreven, ook door mensen die niet precies weten hoe het systeem is opgezet. Als dat jaren doorgaat, is het onzeker in hoeverre de resultaten nog betrouwbaar zijn.

Vreemd is deze ‘vervuiling’ natuurlijk niet. In de IT zijn bit rot en tech debt bekende oorzaken van de problemen die je in de loop van de tijd met applicaties kunt hebben, en dat treedt ook hier op. Maar het is wel zaak om het model waar je mee rekent zuiver te houden. Het Metafoor-rapport stelt dan ook voor om de modellen grondig op te schonen, of een gestandaardiseerd rekenmodel aan te schaffen. Ik heb nog een andere suggestie. Je kunt ook besluiten grondexploitaties helemaal af te stoten. Gezien de negatieve resultaten tot nog toe lijkt me dat het verstandigst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.