Het Baken van Wijdemeren

Tijdens de inspraak van de commissie Ruimte en Economie (REO) herleefden oude tegenstellingen tussen bewoners en gemeente enerzijds en de provincie, natuurmonumenten en Waternet/AGV anderzijds. Daarbij gaat het over de definitie van natuur en van eigendom. Aanleiding is de uitwerking van het Gebiedsakkoord.

Ik neem u even mee naar de Horstermeerpolder op 28 april 2001. Er werden plannen bekend om de Horstermeerpolder grondig te hervormen of te ontruimen. De provincie en Natuurmonumenten (NatMon) wilden de polder plas dras zetten (vernatten). Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap (waterschap) AGV wilden nog verder gaan. De polder opgeven en er weer een meer van maken voor waterberging.

De slag om de Horstermeer

Dat was het begin van een strijd van de bewoners tegen de provincie, NatMon en AGV die tot 2017 duurde. (Zie het dossier op de Wijdemeerse Webkrant.)  Alles kwam voorbij in die strijd. Geheime rapporten, burgerlijke ongehoorzaamheid, rapporten van deskundigen van beide kanten, informatieavonden, protestbijeenkomsten en zelfs de oprichting van de Republiek Horstermeer waarbij slagbomen werden geplaatst en burgers in optocht naar Nederhorst trokken. Ook NatMon liet zich niet onbetuigd. In een deel van de polder bleek de vereniging op eigen houtje illegale dammetjes geplaatst te hebben waarmee dat deel plas dras werd gezet. Na een rechterlijke uitspraak moesten die verwijderd worden.

Vereniging Baken
Matthijs van de Adel (l) en Leon Schouten van vereniging Baken. (Foto: Douwe van Essen)

Gisteren spraken Matthijs van den Adel en Leon Schouten in bij de commissie REO. Zij deden dat namens de bewonersvereniging BAKEN (Belangen van Ankeveense en Kortenhoefse (grond) Eigenaren inzake Natuurgronden). Het gaat daarbij om 65 van de 90 eigenaren van in totaal 200 ha grond in Ankeveen en Kortenhoef. In het Gebiedsakkoord waar vele betrokken organisaties (waaronder de provincie, NatMon en AGV) in 2017 hun handtekening onder zetten, wordt naast vele andere onderwerpen gesproken over een opdracht van Europa om de natuur te verbeteren.

Bekende Ankeveners en Kortenhoevers: BAKEN. (Foto: Douwe van Essen)
Onteigenen?

Met die opdracht is de provincie voortvarend aan de slag gegaan. Te voortvarend. Verbeterde natuur is volgens de provincie, jawel daar is het weer, vernatting en plas dras. Dus stuurde de provincie rentmeesters op de grondeigenaren in Loosdrecht, Kortenhoef en Ankeveen af om ze te laten weten dat ze hun grond moesten verkopen en, als ze dat niet wilden, dat die grond dan onteigend zou worden. Want weilanden, al dan niet met schaapjes, pony’s en paarden of een moestuin, zijn slechte natuur volgens de provincie, daarin gesteund door NatMon.

Gedeputeerde Rommel

Tijdens de inspraak verklaarden de heren van BAKEN dat zij op 9 december een plezierig gesprek hadden in Haarlem met de gedeputeerde Esther Rommel en de projectleider. In dat gesprek werd toegezegd dat de provincie de vereniging BAKEN zal steunen met een ecoloog om vast te stellen wat “natuur” is. Tot op gisteren (27 februari 2020) heeft de vereniging niets meer vernomen van de provincie. Het wantrouwen bij de vereniging is sterk gegroeid tegenover de provincie en NatMon. BAKEN denkt dat er al plannen klaar liggen om uitgevoerd te worden, maar aantonen kunnen zij dat niet. Volkomen vergelijkbaar met de volkswoede die in de Horstermeer van 2001 tot 2017 ontstond door stiekeme besluiten en acties van de “tegenstanders” provincie, Natuurmonumenten en AGV. Er ontspon zich ook een discussie over wat beter is. De afwisselende natuur in onze mooie dorpen zoals die nu is of de verschraalde plas dras van de provincie.

Jan-Jaap de Kloet achter Wijdemeerders
Wethouder Jan-Jaap de Kloet (DB) (Foto: Douwe van Essen)

Na de inspraak reageerde wethouder Jan-Jaap de Kloet. Hij heeft eerder al een keer in Haarlem aan de bel getrokken om de wilde acties van de provinciale rentmeesters te stoppen, ook in Loosdrecht. Hij verklaarde dat hij primair wethouder van Wijdemeren is en daarom opkomt voor de belangen van Wijdemeerders. Hij zal weer contact opnemen met de gedeputeerde om haar te herinneren aan de toezegging die zij deed om de vereniging BAKEN van deskundige steun te voorzien.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.