Het gaat om Kinderen!

In het weekblad Wijdemeren van vorige week (12-8-2020) staat een ingezonden brief van Bo de Kruijff van de VVD Wijdemeren, waarin hij uitlegt waarom de 4 VVD raadsleden tegen de motie over de opvang van kinderen uit Griekse opvangkampen hebben gestemd.

Gemeenteraad van Wijdemeren (foto Douwe van Essen)

Hij is het met een ieder eens dat de situatie voor deze kwetsbare kinderen in Griekenland mensonterend is.”Niemand zou onder deze omstandigheden mogen leven” :schrijft hij. Toch heeft de plaatselijke VVD tegen gestemd. Hij gebruikt daarbij twee argumenten en die beschouw ik nader.

Dit is geen onderwerp voor de lokale politiek

Dit is een omstreden opvatting. Meer dan dertig gemeenteraden, van verschillende politieke kleur, denken daar anders over. Het is een te beperkte visie op de taak van de gemeenteraad. Weliswaar gaat de gemeente  over de huishouding van de gemeente, maar dit principe kan op diverse manieren worden uitgelegd. Deze term geeft aan waar de bevoegdheden van de gemeente liggen. Waar de gemeente beslissingsbevoegdheid heeft. In die zin gaat de gemeente niet over de toelating van vluchtelingenkinderen. Die bevoegdheid ligt bij de rijksoverheid. Maar dit betekent geenszins dat de gemeenteraad  niet over dit vraagstuk mag discussiëren en niet zijn mening daarover mag geven. Het zou juist goed geweest zijn als de plaatselijke VVD-ers hun partijgenoten in het parlement hadden  laten weten een ander standpunt over dit vraagstuk in te nemen!
Als het onderwerp je aan het hart gaat, dan maak je gebruik van de democratische mogelijkheden die je hebt en verberg je je niet achter een formeel argument. Bovendien raakt dit vraagstuk wel degelijk de gemeente. Als die kinderen toe gelaten zouden worden, moeten zij ergens wonen . Wonen doe je in een gemeente. Een stem van een gemeente om vluchtelingenkinderen uit Griekenland in ons land op te nemen, betekent tevens het aanbod van de gemeente en de bereidheid in eigen gemeente om –in ons geval enkele- kinderen op te vangen.

De duurzame oplossing: 4 miljoen voor noodzakelijke hulp in Griekenland.

Ik citeer Bo de Kruijff nog eens:” De VVD wil kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen helpen op een manier waar zij echt bij gebaat zijn”. Gelooft de VVD nou echt dat de kinderen in Griekenland beter geholpen worden dan in ons land? Hoe krijgt hij het uit zijn pen? De kinderen  leven in zeer slechte omstandigheden en acute hulp is nodig. De 4 miljoen is voor het opzetten van een voogdijsysteem naar Nederlands model, waar de Griekse regering geen al te grote haast mee maakt. Defence for Children zegt dat het nu niet de tijd is om iets nieuws op te gaan bouwen. Haast is geboden .Eind juli was er echter nog niks geregeld. Waarom is opvang in Nederland een tijdelijke oplossing en geld voor drie jaar in Griekenland een duurzame? Kan Bo de Kruijff dat eens uitleggen?

Gemeenteraden. Kerken en allerlei maatschappelijke organisaties, voormalige vervolgden en onderduikers, een ieder doet een beroep op het kabinet om in Europees verband dit menselijk drama op te lossen en vragen in plaats van een zak geld, de bereidheid ons aandeel in de oplossing van dit drama uit te spreken. Het gaat om kinderen.

Wim Kozijn (Gastauteur)

Eén gedachte op “Het gaat om Kinderen!”

  1. Beste Bo,

    Ik neem aan, dat je totdat jullie deze argumenten en dus het standpunt 180 graden draaien de gevolgen glimlachend en manhaftig zult aanvaarden.

    Punt 1: zal jullie het woord worden ontnomen zodra het gaat over regionale, Provinciale, landelijke en ja zelfs Europese zaken waar Wijdemeren om een mening wordt gevraagd. Bij stemmingen daarover zullen jullie niet meedoen zonder stemverklaring.

    Punt 2: zien de inwoners van Wijdemeren uit naar de hoogte van het bedrag dat jullie gaan overmaken naar Griekenland.

    Misschien hadden die 2 of 3 kinderen hier wel succesvolle ondernemers kunnen worden en dus op ome Bo kunnen stemmen. Slaap lekker!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.